• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Samoregulace fóra/Hodnocení příspěvků

Zápis z jednání celostátního fóra na internetovém fóru ve dnech v Praze dne 19. února až 9. dubna 2013.

Usnesení

 • Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby bylo bezodkladně vypsáno výběrové řízení na vytvoření systému hodnocení příspěvku na internetovém fóru. Požadavky zadání výběrového řízení musí zahrnovat aspoň funkce uvedené v připravené specifikaci. Funkční verze musí být vypracována do 3 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným podle výsledků výběrového řízení.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby zajistilo spuštění zkušebního provozu výsledného systému na vybraných částech fóra dle svého uvážení.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby po uplynutí 3 měsíců zkušebního provozu na základě zpětné vazby členů strany rozhodlo o tom, zda bude systém zprovozněn trvale.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Předsedající:
 • Vojtěch Pikal
 • Mikuláš Ferjenčík
Zpravodajové
 • Petr Kopáč (navrhovatel)

Jednání zahájila předsedající Vojtěch Pikal v 19.2. v 16:59 hodin.

Pořad jednání

Celostátní fórum schválilo pořad jednání konsensem.

Rozprava o pořadu jednání

1. Plnění uložených úkolů

a) Dopracování statutu pro odbory a komise

Jakub Michálek na žádost kontrolní komise připravuje nový statut kontrolní komise. Vzhledem k obsáhlosti změn je potřeba schválit i nový obecný statut a statut rozhodčí komise.

Zodpovědná osoba:
Stav plnění:
dopracován text, je potřeba doladit odkazy a provést korekturu

2. Pravidla pro psaní zápisu

Jakub Michálek: Zápis ke každému bodu by měl obsahovat nejdůležitější argumenty v rozpravě pokud možno podané stručně.

Michal Jakoubek: Nesouhlasí a navrhuje, abychom místo toho uchovávali z každého jednání videozáznam, který by se pak pouštěl jako odstrašující příklad pro osoby, které odmítají psaní zápisů.

Jakub Michálek: Doplňuje, že u každého zápisu by na začátku mělo být přijaté usnesení, aby čtenáři měli k dispozici rychlé shrnutí a nemuseli pročítat celý text. Zdůrazňuje také, aby v textu zápisu bylo vždy obsaženo, kdo je navrhovatelem předlohy a kdo je navrhovatelem pozměňovacích návrhů, aby v budoucnu bylo možné vyvodit jasnou odpovědnost.

Jakub Michálek navrhuje následující předlohu:

Předloha usnesení

 1. Republikové předsednictvo se usneslo, že v úvodu každého zápisu z jednání budou shrnuta usnesení, která byla na tomto jednání přijata.
 2. Republikové předsednictvo ukládá všem odborům, aby seznámily své členy s pravidly pro psaní zápisu.
 3. Republikové předsednictvo ukládá rozhodčí komisi, aby vyloučila Michala Jakoubka z České pirátské strany.

Michal Jakoubek nesouhlasí se svým vyloučením, protože se domnívá, že republikové předsednictvo nemá pravomoc ukládat rozhodčí komisi úkoly. Navrhuje přijmout pozměňovací návrh:

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Bod 3 předlohy se vypouští.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Pozměňovací návrh byl přijat.

Jakub Michálek dále navrhuje udělat krátkou 10minutovou přestávku.

Procedurální návrh na přestávku

Pro návrh:
Proti návrhu:
Proti návrhu:
nikdo

Procedurální návrh byl zamítnut.

Přestávka tudíž vyhlášena nebyla a bylo zahájeno hlasování o předloze ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Předloha ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

 1. Republikové předsednictvo se usneslo, že v úvodu každého zápisu z jednání budou shrnuta usnesení, která byla na tomto jednání přijata.
 2. Republikové předsednictvo ukládá všem odborům, aby seznámily své členy s pravidly pro psaní zápisu.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Proti návrhu:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu

Přítomní členové republikového předsednictva společně prošli zápis a ověřili, že věrně a úplně zachycuje proběhlé jednání.

Tento zápis schválili přítomní členové republikového předsednictva konsensem.

Ke stažení

hmac:33116b7692ff9515b39d3cf357ebfb5c : cf:6_2013
Zobrazit zdroj šablony

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.