• @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrhy pro celostátní fórum v jednání CF 6/2013

Navrhovatel: Petr Kopač

 • Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby bylo bezodkladně vypsáno výběrové řízení na vytvoření systému hodnocení příspěvku na internetovém fóru. Požadavky zadání výběrového řízení musí zahrnovat aspoň funkce uvedené v připravené specifikaci. Funkční verze musí být vypracována do 3 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným podle výsledků výběrového řízení.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby zajistilo spuštění zkušebního provozu výsledného systému na vybraných částech fóra dle svého uvážení.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby po uplynutí 3 měsíců zkušebního provozu na základě zpětné vazby členů strany rozhodlo o tom, zda bude systém zprovozněn trvale.

Ve znění po začlenění návrhů Vojtěcha Pikala a Petra Vilety

Vysvětlení škál

Zobrazení hodnocení u příspěvku musí být kompaktní a co nejjednodušší. Design musí co nejméně vyrušovat od čtení textu a musí být intuitivní (s použitím kontextové nápovědy, sloupcových grafů, barevných škál - od červené do zelené, viz dále)

Škála 1: Názorová shoda

 • Zcela souhlasím - Spíše souhlasím - Spíše nesouhlasím - Zcela nesouhlasím

Je nejdůležitější část zpětné vazby, zde jasně říkáme zda souhlasíme s pisatelem příspěvku, nebo zda jeho názor nesdílíme, a nemusíme kvůli tomu psát příspěvky typu: „jsi vedle“, „souhlasím“ atp. Autor navíc okamžitě vidí, kolik lidí s ním souhlasí / nesouhlasí.

Škála 2: Shoda s tématem:

 • K věci - Mimo téma/Spam

V této škále můžeme dát najevo, pokud je autor příspěvku ve shodě s tématem, nebo zda se lehce odchyluje, nebo naopak ho upozornit, že se dostává úplně mimo. Opět díky tomu ušetříme příspěvky typu: „jsi offtopic“.

Škála 3: Forma příspěvku

 • Kvalitně napsáno - Vulgární/Útočné

A zde se již utváří profil každého z nás. Podle toho jak píšeme budeme také na fóru vidět. Ale samozřejmě, že pokud někdo má více bodů v sekci vulgární, neznamená to, že se takový člověk bude hned vyhazovat, je to jen vyobrazení povahy, aby třeba když k nám někdo příjde nově, a dotyčného ještě nezná může si o něm na základně tohoto vytvořit obrázek. Předejdeme tím také problémům se ktermi se setkali němečtí Piráti, když někdo tahal příspěky z jejich fóra vydával je za stanoviska - v ideálním případě by takový kontroverzní příspěvek byl tak zkritizován, že by vše bylo jasné.

Explicitně

 • Bude možno hodnotit pozitivně i negativně.
 • Bude se hodnotit příspěvek, ne uživatel.
 • Oddělí se hodnocení názoru, formy a věcnosti.
 • Toto hodnocení bude fungovat v rámci celého fóra bez rozdílů.

Technická specifikace

 • Bude provedeno jako modul pro phpbb forum.
 • Řešení bude předáno pod free software licencí České pirátské straně.
 • Texty pluginu musí být externalizované (tedy mimo kód), aby je bylo možné snadno překládat.

Příspěvky

 • U každého příspěvku se zobrazí ovládací prvky pro každou ze tří os hodnocení a popisek osy.
 • U každého příspěvku, by bylo možné vybrat vždy pouze jednu možnost z každé škály
 • Při najetí myší na tlačítko se objeví tooltip s popiskem, např. „Zcela nesouhlasím“. Při najetí na popisek osy se zobrazí popis osy, např. „Názorová shoda - vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s autorem.“
 • U hodnocení názoru bude možné hodnotit ++, +, -, - -
  • ++ = +1, úplná shoda
  • + = +0.5, částečná shoda
  • - = -0.5, částečná neshoda
  • - - = -1, úplná neshoda
 • U hodnocení věcnosti a kvality bude stačit + a -, tedy +1, -1 hodnocení
 • U příspěvku se také zobrazí tlačítko Hodnotilo X uživatelů (s tooltipem Zobrazit hodnocení) - čímž se rozbalí u každé osy sloupcový graf relativního poměru hodnotitelů a při najetí na jednotlivé sloupečky se v tooltipu ukáže seznam uživatelů, kteří zrovna tímto způsobem hodnotili. Současně se také zobrazí u každé osy výsledek součtu hlasů (+1 +1 +1 -1 +1 = 3) větším písmem, např. +3. Pozitivní čísla zeleně, negativní červeně.
 • Pod jménem se zobrazí miniatury případných pozitivních odznáčků (viz Souhrnné statistiky), které budou mít vysvětlující tooltip a budou odkazem na uživatelovy statistiky.
 • Hodnocení se bude odesílat pomocí technologie AJAX (tedy bez reloadu stránky) a bude možné ho později změnit. Stejně tak se pomocí AJAX bude načítat seznam hodnotitelů.
 • Nehodnotící uživatelé (kteří pouze přečtou, ale nehodnotí) se nijak nezapočítávají do hodnocení.

Souhrnné statistiky

 • Každý registrovaný uživatel by měl na svém veřejném profilu záložku statistika a zde by se jasně ukazovaly tyto informace:
  • Absolutní počty hodnocení ve třech osách.
  • Relativní počty hodnocení v poměru k počtu příspěvků.
  • Pozitivní odznáčky. Např. „slušné vyjadřování“ (škála 3), „vzorný diskutér“ (2+3), „vystižný“ (škála 2), které by se uživateli automaticky objevily v profilu, pokud dosáhne určité relativní hodnoty ve statistikách. Negativní by se nedělaly.
 • Do záhlaví fóra bude přidán odkaz na stránku obdobnou dnešnímu souhrnu poděkování, kde se budou zobrazovat tyto informace:
  • Jméno a příjmení.
  • Absolutní počty hodnocení ve třech osách.
  • Relativní počty hodnocení v poměru k počtu příspěvků.

Skrývání příspěvků

 • Každý uživatel si může nastavit limit ve škále 2 a 3 a jestli chce vidět pouze příspěvky nad nebo pod tento limit (dvě možnosti).
 • Na jedno kliknutí však takový příspěvek může zobrazit individuálně - bez načítání stránky, tzn. pomocí AJAX.
 • Takové příspěvky budou implicitně sbaleny a bude u nich uveden pouze autor, čas napsání, důvod skrytí a tlačítko Zobrazit.
 • Takové příspěvky se nebudou zobrazovat v Nových příspěvcích, Vašich příspěvcích a Nepřečtených příspěvcích.
 • Skrývání bude ve výchozím nastavení vypnuto pro všechny uživatele.

Kdo může hodnotit

 • Administrátor bude mít možnost nastavit, které skupiny uživatelů budou moci hodnotit ve kterých škálách na kterých fórech.
 • Hodnotit by mohli pouze členové strany a registrovaní příznivci.

Důvodová zpráva

Co si od toho slibujeme

 • Efektivní zpětná vazba
 • Zmírnění zaplnění vláken
 • Mnohem přehlednější fórum
 • Zvýšení úrovně příspěvků (kvalitativní)
 • Mnohem menší potřeba moderace (samoregulace)
 • Případný moderátor by si tímto hodnocením mohl vypomáhat (poradní hlas)
 • Oddělení hodnocení názorů, formy a věcnosti

Soulad: Návrh je dle mého v souladu se všemi předpisy a nebude potřeba žádné měnit (jedná se o technickou předlohu, chceme vytvořit systém). Jsme moderní strana informační společnosti a jako taková máme za úkol mj. hledat řešení, jak taková moderní strana může s pomocí technických prostředků efektivně fungovat. Je na místě si přiznat, že toto nemusí být 100% to jediné správné řešení. Je to však dle mého krok správným směrem, jinak bychom já a mnoho dalších kolegů pirátů nestrávili na přípravě více než měsíc práce. (Přičemž v budoucnu bude jistě možné na takovém systému dále pracovat a přidávat schopnosti, tak aby se práce i volná diskuse na fóru staly maximálně efektivními a příjemnými)

Peníze: Co se týče financí, ty pravděpodobně poskytne rozpočet Prahy a Technického odboru a záleží na nich, kolik uvolní. Vzhledem k tomu, že proběhne výběrové řízení, věřím, že se dočkáme nejlepší možné nabídky za stanovených podmínek. Důvod toho, proč za to jsme ochotni zaplatit je ten, že si uvědomujeme, že náš technický odbor, který se skládá z několika málo odborníků je už tak v současnosti přetížen a nemůžeme ho zavalovat další prací.

Příčiny: Inspiraci jsme hledali např. v systému skrývání příspěvků podle úrovně kvality na root.cz, v systému stackoverflow.com, kde samoregulací komunity vyplouvají nejlepší odpovědi nahoru, nebo v systému liquid feedback. Zároveň nám ve většině věcí phpbb vyhovuje a pracuje se v současnosti nejvíce na tom, jak tento systém doladit, případně jak vyčlenit hlasování na samostatný, k tomu určený, lepší systém. Jako hlavní komunikační kanál je na něm ale i tak, co zlepšovat. V současnosti je zde příliš mnoho informačního šumu a to vede k neúčasti většiny strany v diskusích, rozpravách a hlasováních. Jsem si jist, že naším cílem je naopak zapojit co nejvíce lidí. Informační šum ponejvíce vzniká tím, že nelze jednoduše vyjádřit zpětnou vazbu - tento systém k tomu dá uživatelům možnost.

Ke kritice: Zdůraznil bych, že skrývání příspěvků bude založeno na konkrétním příspěvku, ne osobě, a každý se bude moci rozhodnout, zda takové skrývání chce mít zapnuté (ve výchozím stavu bude vypnuté). Kdo bude chtít vidět všechno, uvidí všechno. Nelze tedy v žádném případě mluvit o cenzuře, to je demagogie. Systém je navíc koncipován tak, aby byl pro koncového uživatele co nejjednodušší a nejpřímočařejší, ale aby zároveň umožnil odlišit názorovou shodu/neshodu od formy/věcnosti příspěvku.

Pozměňující návrhy

Předkladatel: Michal Wagner

Ze specifikace se vypouští celá část Skrývání příspěvků

Návrh nebyl přijat.

Zdůvodnění

Skrývání příspěvků na základě hodnocení třetí strany porušuje Pirátský program - Svoboda projevu, konkrétně část:

Moderní člověk není jen pasivním divákem televize, ale vyhledává si informace sám z nezávislých zdrojů.

Předkladatel: Petr Vileta
ve znění navržením Vojtěchem Pikalem

První polovina části Souhrnné statistiky se vypouští.

Návrh nebyl přijat.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.