• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Spuštění nového webu

Republikový výbor se usnesl takto:

 1. Republikový výbor bere na vědomí koncepci nového webu (viz příloha) a schvaluje jeho spuštění.

 2. Nový web nahradí dosavadní systém strany Piratopedii. Slovo „Piratopedie“ a slova na něj navázaná se v dosavadních předpisech nahrazují slovem „web“ a slovy na něj navázanými v příslušných tvarech.

 3. §3(2)a StTO se přesouvá do §3(3)b StTO, který je jím nahrazen.

 4. §6 StTO a §8 StTO se slučují do §6 StTO, který zní:

  §6 Web

  (1) Web slouží k prezentaci politiky strany na veřejnosti, výměně dat a spolupráci při tvorbě delších textů. Na web může přispívat každý člen a registrovaný příznivec, není-li jmenný prostor vyhrazen některé organizační složce nebo není stránka z důležitých důvodů zamčena proti úpravám (šablony, číslo bankovního účtu, formuláře, kontakty apod.).

  (2) Oblastní sdružení se v adresách označují nejvýše dvouslovným názvem oblasti.

  (3) Na webu se vyhlašují přijaté předpisy a rozhodnutí; každý spis bude opatřen spisovou značkou ve tvaru zkratky orgánu, mezera a pořadové číslo v roce lomené rokem.

  (4) Web běží na doméně pirati.cz.

 5. §4(1)a StTO a §3a(4) StTO se zrušuje. V §1(2)a StMO se slova „administruje web a“ nahrazují slovy „spravuje vzhledové šablony webu, dohlíží na mediální stránku webu a administruje“.

 6. K §5(1) StTO se přidávají body „c) Google kalendář, d) Google mapa“.

 7. V §4(1)d StOK se odkaz na §8(2) StTO mění na odkaz na §6(3) StTO.

 8. V §5(1) PraH se slova „zveřejňuje banka na webu“ nahrazují slovy „zveřejňuje banka na své internetové stránce“.

 9. Toto usnesení účinkuje vyhlášením; administrativnímu odboru se ukládá, aby provedl nahrazení podle bodu 2.

Příloha

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.