• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdělení členských příspěvků

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na následujícím:

  • 1. Celostátní fórum si přeje, aby část členského příspěvku byla příjmem oblastního sdružení příslušného člena.
  • 2. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru vypracovat změny vnitřních předpisů ve smyslu 1. bodu do konce ledna roku 2013

Zápis

Jednání bylo svoláno Vojtěchem Pikalem 29.6. 2012 na základě žádosti vedoucího finančního odboru Petra Vilety.

První návrh usnesení předložil zpravodaj Petr Vileta 4.7. společně se sérií 6ti pozměňovacích návrhů. Jeden pozměňovací návrh byl později odebrán a návrh legislativně vylepšen.

Dne 11.7. byl Lukášem Novým podán návrh na zamítnutí návrhu a ukončení jednání.

Dne 12.7. předložil zpravodaj Druhý návrh usnesení.

Dne 12.7. podal Lukáš Nový 100 pozměňovacích návrhů k Druhému návrhu.

Dne 14.7. bylo zahájeno hlasování o zamítnutí Prvního návrhu a ukončení jednání. Návrh nebyl přijat absolutní většinou. (22 PRO z 53, 15 PROTI, 16 se zdrželo)

Dne 16.7. podal Lukáš Nový 96 pozměňovacích návrhů k Prvnímu návrhu.

Dne 17.7. stáhl Petr Vileta svůj První návrh.

Dne 18.7. bylo jednání přerušeno do 29.7. na žádost navrhovatele, aby mohl zpracovat důvodovou zprávu.

Jednání bylo obnoveno 31.7. kdy navrhovatel předložil důvodovou zprávu.

Dne 2.8. předal Vojtěch Pikal předsedání Ondřeji Kallaschovi.

Dne 9.8. předložil Vojtěch Pikal alternativní Třetí návrh usnesení. Dne 10.8 Petr Vileta přijal tento návrh za vlastní a stáhl své ostatní návrhy.

Dne 12.8. předložil Vojtěch Pikal k tomuto návrhu návrh pozměňovací.

Pozměňovací návrh byl celostátním fórem přijat dne 21.8.2012 (PRO 36, PROTI 16, zdrželo se 15)

Usnesení bylo 23.8.2012 přijato absolutní většinou 44 hlasů ze 76 přítomných (22 PROTI, 10 se zdrželo).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.