• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Personální odbor, účast na vládě a zákon o svobodném Internetu

Zřízení personálního odboru

Změna předpisu o zřízení komisí a odborů

Celostátní fórum se 5.2. usneslo na následující změně předpisu o zřízení komisí a odborů:

1. K §1(2) ZřKO se přidává písmeno f), které zní:

f) personální odbor,

2. K §5 ZřKO se přidává odstavec 6, který zní:

(6) Personální odbor má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, zejména práci s nováčky směřující k jejich osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.

Volba vedoucího personálního odboru

Celostátní fórum zvolilo 24.3. 2012 vedoucím personálního odboru Patrika Doležala.

Patrik Doležal byl zvolen v 1. kole volby většinou hlasů. (Patrik Doležal 46 - Petr Žídek 20 - 12 se zdrželo)

Účast na vládě

Usnesení o změně jednacího řádu

Celostátní fórum se 7.2. usneslo na následující změně svého Jednacího a Volebního řádu:

K jednacímu řádu celostátního fóra se přidává §33a, který zní:

§33a Ministr
(1) Způsobilost být ministrem za Českou pirátskou stranu má jen její člen nebo registrovaný příznivec.
(2) Na funkci ministra za Českou pirátskou stranu se jinak obdobně použijí pravidla pro vedoucího odboru.

[za nadpisem jako závěrečné ustanovení]

§37a Účast ve vládě
Koaliční smlouva o účasti České pirátské strany ve vládě musí být schválena celostátním fórem, jinak je neplatná.

Usnesení o uložení úkolu

Celostátní fórum se 16.2. dále usneslo na následujícím:

Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby mu předložilo návrh předpisu, který stanoví odborné požadavky na ministra za Českou pirátskou stranu a způsob, kterým kandidát prokazuje záruky plnění Pirátského programu.

Ústavní zákon o Svobodném Internetu

V jednání byly představeny dva koncepční návrhy Ústavního zákona o svobodném Internetu. ([1], [2]).

Odkázání k dopracování KCI

Fórum se rozhodlo oba odkázat k dopracování komisi pro kopírování a internet a odročit své jednání v tomto bodu.

Celostátním fórem schválený procedurální návrh:

Odkázat návrhy komisi pro kopírování a Internet, do jejíž působnosti spadá, a do doby, než budou dopracovány a než budou upraveny podle podnětů z veřejné diskuse, jednání o nich odročit.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.