• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Kodex pirátského europoslance

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro volby do Evropského parlamentu. Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do Evropského parlamentu.

Preambule

Piráti chtějí v Evropském parlamentu fungovat jako dobře sehraný tým. ​Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno Pirátské hnutí a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.

1. Spolehlivost

 1. Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky ​projednat​ na jednání klubu Pirátů v Evropském parlamentu (dále jen Klub) a zavazuji se ​vyslechnout​ doporučení Klubu a členské základny Pirátů, bude-li to možné.
 2. Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nebudu hlasovat proti​ usnesení celostátního fóra.
 3. Zavazuji se setrvat​ v Klubu po celou dobu trvání mandátu.
 4. Své zapojení do politických skupin budu rozhodovat kolektivně se zbytkem Klubu.
 5. Aniž by to bylo na újmě transparentnosti výkonu mé funkce, budu řešit své neshody s kolegy přímo s nimi a nikoli přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.
 6. Ctím zásadu subsidiarity. Problémy, která lze efektivněji řešit na úrovni členských zemí Evropské unie, nechávám rozhodovat na úrovni členských zemí.

2. Osobní poctivost

 1. Nebudu přijímat výhody, které určí Klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
 2. Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo nebo jinou neadekvátní výhodu výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
 3. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch.
 4. Nebudu kumulovat funkci europoslance s jinou uvolněnou funkcí.
 5. Poslanecké náhrady a další zdroje spojené s funkcí europoslance budu využívat pro politickou činnost v zájmu občanů.
 6. Budu se věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu, jaká odpovídá práci na plný úvazek. Budu si nicméně zároveň udržovat kontakt se svými voliči, dosavadní profesí a komunitou, odkud pocházím (např. průběžným vzděláváním, setkáváním s voliči, činnostmi směřujícími k rozvoji mého regionu).

3. Průhlednost osobních poměrů

 1. Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce europoslance (např. smlouvy s asistenty a poradci).
 2. Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání​ (včetně případného společného jmění manželů).
 3. Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany na jejich výzvu předložit majetkové přiznání.

4. Střet zájmů

 1. V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy ​upřednostním veřejný zájem​.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/eu2019/kodex.txt · Poslední úprava: 06.02.2019 19:10 autor: Vojtech.Pikal