• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Schválení Pirátského dvanáctera

Republikový výbor se usnesl na tomto (zásadní návrh):

 1. Republikový výbor schvaluje Pirátské dvanáctero jako základní programový dokument.
 2. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby Pirátské dvanáctero předložilo celostátnímu fóru jako návrh republikového výboru v okamžik podle svého uvážení, nejpozději však dva měsíce před dnem, kdy se konají v roce 2012 krajské volby.
 3. Program pro volby do sněmovny 2010 zůstává prozatím v platnosti vyjma ustanovení, která jsou v rozporu s Pirátským dvanácterem.
 4. Republikový výbor ukládá programovým komisím vypracovat návrh Pirátského program, který vyjde z programu pro volby do sněmovny v roce 2010.
 5. Pirátské dvanáctero zavazuje všechny členy, kteří se jím musí řídit a prosazovat ho i ve vnitřních věcech strany.
 6. Při šíření lze Pirátské dvanáctero vhodně krátit a šířit pod původním názvem.
 7. Předchozí body účinkují třetí den po vyhlášení.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.