• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Zasedání v Brně

značka:
RV 3/2015
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. František Navrkal
účastníci:
republikové předsednictvo, jednatelé, Adam Zábranský, Jiří Rezek, Mikuláš Ferjenčík
agendy:
rezignace členů výboru, zastupitelé, nábory členů, rozhodčí řád, NewGenerationAccess, krajské volby, senátní volby, bod Přímá demokracie, koncepce, personální odbor, smlouva o právním zastupování, participativní rozpočtování
založeno:
2015-02-21

Zasedání proběhlo v Brně v salónku restaurace Plzeňský dvůr dně 21.2. 2015 od 10:00 do 18:00.

Pad: http://pad.pirati.cz/p/rv201501
Vlákno jednání: https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-3-2015-zasedani-vyboru-v-brne-t28307.html
Sestavení pořadu: 2015
TZ: http://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/rv_brno

Úkoly a usnesení

Usnesení a rozhodnutí

 • Jednatel výboru Jakub Burget bere na vědomí rezignaci Jiřího Rezka na členství v republikovém výboru.
 • Jednatel výboru Jakub Burget bere na vědomí rezignaci Adama Zábranského na členství v republikovém výboru.
 • Republikový výbor odročuje na internetové jednání v referendu předložený návrh na změnu programového bodu přímá demokracie.
 • Republikový výbor
  • 1) ukládá zastupcům krajů v republikovém výboru aby zjistili personální kapacity a názor ohledně volební spolupráce ve svém krajském sdružení pro krajské volby.
  • 2) ukládá svému členu Mikuláši Ferjenčíkovi zajistit provedení úkolu dle (1), oslovit členskou základnu ohledně zájmu kandidovat v krajských volbách, zjistit volební potenciál v okresech dle volebních údajů statistického úřadu.
  • Úkoly je třeba splnit do příštího zasedání republikového výboru.
 • Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vypracovat a předložit do příštího zasedání strategii pro volební vyjednávání v senátních volbách.

Úkoly

 • V rámci koncepce personálního odboru je třeba zajistit jednoho školeného byrokrata na kraj.
 • Roman Kučera vytvoří pro Evidenci členů databázi s webovým rozhraním.
 • Republikové předsednictvo dodá podklady a návrh k rozšíření smlouvy s Filipem Hajným.
 • Republikový výbor
  • 1) ukládá zastupcům krajů v republikovém výboru aby zjistili personální kapacity a názor ohledně volební spolupráce ve svém krajském sdružení pro krajské volby.
  • 2) ukládá svému členu Mikuláši Ferjenčíkovi zajistit provedení úkolu dle (1), oslovit členskou základnu ohledně zájmu kandidovat v krajských volbách, zjistit volební potenciál v okresech dle volebních údajů statistického úřadu.
  • Úkoly je třeba splnit do příštího zasedání republikového výboru.
 • Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vypracovat a předložit do příštího zasedání strategii pro volební vyjednávání v senátních volbách.
 • Přítomní členové RV se shodli, aby krajští zástupci shromáždili informace o potenciálních kandidátech Pirátů do senátu a o potenciálnách konkurenčních kandidátech.
 • Republikové předsednictvo podá návrh na participativní rozpočtování.
 • Vytvořit pamflet/letáček pro zastupitele jaká podpora je jim k dispozici.
 • Zastupitelé musí dodávat informace tak, aby šla medializovat jejich práce.

Zápis

Účastníci

Přítomní členové republikového výboru
 • František Navrkal, Jakub Burget, Zdeněk Štěpánek, Ljuba Poláková, Michal xChaos Polák, Jiří Kadeřávek sen, Ivan Bartoš, Lukáš Bartoň, Mikuláš Ferjenčík, Róbert Čuma, Martin Jiránek, Ondřej Češík (12)
Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Vojtěch Pikal, Dominika Michailidu, Ivo Vašíček, Tom Vymazal, Lukáš Černohorský
Přítomní zástupci orgánů
 • Tobias Esner(PO), Stanislav Štipl(TO), Alex Mansurov(ZO), Roman Kučera(RK)
Hosté:
 • Jiří Úlip (Radní RMB), Maťej Holan (Žit Brno, Radní RMB), Jan Pacner(OpenAlt z.s.), Ladislav Nešněra(OpenAlt z.s.) a další veřejnost
Činovníci:
 • Předsedající: Jakub Burget
 • Zapisovatel: František Navrkal, Vojta Pikal et al.

Pořad zasedání

 1. 11:00 Znovupředložení bodu Přímá demokracie Vojtěch Pikal(5 min)
 2. Koncepce personálního odboru Tobias Esner(30 min)
 3. 11:30 Piráti na brněnské radnici Jiří Ulip(20 min)
 4. Hazard v Brně Matěj Hollan (30 min)
  Oběd (12:20)
 5. 13:00 Usnesení RP 3/2015- rozšíření smlouvy s Filipem Hajným Lukáš Černohorský (15 min)
 6. 13:15 Obecná strategie krajských voleb Mikuláš Ferjenčík (30 min)
 7. 13:45 Obecná strategie pro senátní volby Mikuláš Ferjenčík (30 min)
 8. 14:15 1. kolo PaRo Vojtěch Pikal (10 min)
 9. 14:25 Rozšiřování základny členů a příznivců především ve slabých krajích Mikuláš Ferjenčík (30 min)
 10. 14:55 Podpora zastupitelů Mikuláš Ferjenčík (45 min)
 11. 15:40 JdŘ RV Vojtěch Pikal (20 min)
 12. 16:00 Rozpravu o rozhodčím řádu Roman Kučera (5 min)
 13. 16:05 New generation access Michael Polák 10 min)
 14. 16:15 Los Jednatele Jakub Burget (10 min)
  konec 16:25

Zápis jednání

Jednání bylo zahájeno v cca 10:30.

Diskutována usnášení schopnosti.

Mikuláš Ferjenčík navrhuje přepracovat pořad. Návrh postupu konsensuálně přijat.

 • Jakub Burget bere na vědomí rezignaci Jiřího Rezka na členství v republikovém výboru.
 • Jakub Burget bere na vědomí rezignaci Adama Zábranského na členství v republikovém výboru.

Usnášeníschopnost těsně dosažena přítomností těsné nadpoloviční většiny členů.

Návrh změny pořadu: Čas pro Body: 11:00 - 18:00 - oběd

 1. 11:00 Znovupředložení bodu Přímá demokracie (5 min)
 2. Koncepce personálního odboru (30 min)
 3. 11:30 Jiří Ulip - Piráti na brněnské radnici (20 min)
 4. Matěj Hollan - (30 min)
  Oběd (12:20)
 5. 13:00 Obecná strategie krajských voleb (30)
 6. 13:30 Obecná strategie pro senátní volby (30 min)
 7. 14:00 1. kolo PaRo (10 min)
 8. 14:10 Rozšiřování základny členů a příznivců především ve slabých krajích, musíme se do toho pustit, jinak si na Vysočině, na Pardubicku a na Zlínsku koledujeme o pořádný průser (30 min)
 9. 14:40 Podpora zastupitelů (45)
 10. 15:30 Usnesení RP 3/2015- rozšíření smlouvy s Filipem Hajným (15)
 11. 15:45 JdŘ RV (20 min)
 12. 16:05 Rozpravu o rozhodčím řádu (5 min)
 13. 16:10 Michael Polák - New generation access (10 min)
 14. 16:20 Los Jednatele - 10 min '}:o)

konec 16:25

Schvalování návrhu pořadu PROTI:0 - schváleno

10:58

Předseda navrhuje změnu právě schváleného pořadu - posunutí bodu o Rozšíření smlouvy s Filipem Hajným doředu z časových důvodů Filipa.

Návrh změny pořadu: Čas pro Body: 11:00 - 18:00 - oběd

 1. 11:00 Znovupředložení bodu Přímá demokracie (5 min)
 2. Koncepce personálního odboru (30 min)
 3. 11:30 Jiří Ulip - Piráti na brněnské radnici (20 min)
 4. Matěj Hollan - (30 min)
  Oběd (12:20)
 5. 13:00 Usnesení RP 3/2015- rozšíření smlouvy s Filipem Hajným (15)
 6. 13:15 Obecná strategie krajských voleb (30)
 7. 13:45 Obecná strategie pro senátní volby (30 min)
 8. 14:15 1. kolo PaRo (10 min)
 9. 14:25 Rozšiřování základny členů a příznivců především ve slabých krajích, musíme se do toho pustit, jinak si na Vysočině, na Pardubicku a na Zlínsku koledujeme o pořádný průser (30 min)
 10. 14:55 Podpora zastupitelů (45)
 11. 15:40 JdŘ RV (20 min)
 12. 16:00 Rozpravu o rozhodčím řádu (5 min)
 13. 16:05 Michael Polák - New generation access (10 min)
 14. 16:15 Los Jednatele - 10 min

konec 16:25

Nikdo není proti.
Schváleno

1. Změna bodu přímá demokracie

VP představuje historii bodu a jaké existují aktuálně verze.

Návrh usnesení:
Republikový výbor odročuje na internetové jednání v referendu předložený návrh na změnu programového bodu přímá demokracie.

 • PRO: František Navrkal, Jakub Burget, Zdeněk Štěpánek, Ljuba Poláková, Michal xChaos Polák, Jiří Kadeřávek sen, Ivan Bartoš, Lukáš Bartoň, Mikuláš Ferjenčík, Róbert Čuma, Martin Jiránek, Ondřej Cesík
 • PROTI: 0
 • zdrželo se: 0

Schváleno absolutní většinou členů výboru.

11:11

2. Koncepce PO

Tobias Esner:
Připravují s vedoucí PO mimo fórum priority

Priority
1) Evidence členů a dobrovolníků
2) Evidence úkolů (řešena přístupová práva)
Priorita 1b) 1 byrokrat na kraj

Komunikovat s předsednictvy krajů o potřebách a požadavcích
- metodiky zapojování nováčku a členů
Špatné kraje - Zlín, Vysočina
Dokud nebude přepis přihlášek (evidence) dobrovolníci zajišťování nebudou

Školení členů:
PICE nováčci, učitelé
PICE v Ostravě, PICE v Brně - taky se budou pořádat školení

Průvodce nováčků - vyškolení lidé

VP: Dotaz na Koncepci k PaRo - není, bude se nadále dělat adhoc, ale s větší rozvahou
MF: Jak je TO na tom s evidenci - z pohledu TO není Pritorita (řeši Web a FO)
Evidence je momentálně v Excelu
Roj - udělá databázi s formulářem

11:27

3. Jiří Ulip - Piráti na brněnské radnici

Jiří Ulip (zastupitel a člen rady Brna): Do roka by mělo být všechno zveřejněno (až k fakturám), jde o zprocesování. Data chceme dát k dispozici tak, aby mohla být použita k analýzám. Podporuje to celá kolice (zelení, ANo, Lidovci,?). Dále chceme upravit metodiku pro výběrová řízení (hlavně pro wares, soft i hard)

Ve výběrových řízeních v IT bude důležitým kritériem kromě ceny i to, zda jde o svobodný software.

Marcel Kolaja - připravili jsme programové prohlášení pro strategii rady ohledně transparentnosti radnice „Brno jako transparentní město“ - doplnit link.. bude k dispozici zastupitelům v ostatních městech.

Zeptam se, zda jste se nesetkali s modelovým příkladem jako já tento týden a nevím jak k němu přistupovat (jedná se o nákup blíže nespecifikované služby):
„Dáme Vám nižší cenu pouze v případě, že nebudete smlouvu zveřejňovat (to nás před konkurencí příliš odkope), jinak se přiblížíme cenově těm ostatním“ .. díky .. Petr Třešňák
Ulip: zvláštní přístup/ jde přece o parametry ve výběrovém řízení/ nemáme právo smlouvu tajit/
Nejednalo se o výběrko - byl to pouze současný dodavatel, se kterým jsme se snažili ukecat nižší cenu. Můžeme jít do standardní výběrka a znovu to vysoutěžit - to samozřejmě
Findeis: Takhle prý křičí lidi, kteří chtějí zachovat stats quo.. Doporučuje se ignorovat.

Ulip: Samozřejmě nemůže se vybírat jen podle ceny, ale je potřeba správně vybrat parametry, aby se vyšší cena vysvětlila.
Když Mikuláš mluvil o Gordicu, takten nás taky pěkně vytáčí – licence toho jejich GINISu se platí i podle počtu účetních operací, takže na konci roku tamjsou stotisícový doplatky

Jsou definovány parametry výběrek? můžeme zvýhodnit místní firmy? MF: můžete nastavit kritéria, aby to bylo výhodné pro místní firmy — když stavební dozor sídlí v místě, tak je to plus. Používat jistiny proti podrážení cen.

12:00

4. Hollan

Matěj Hollan: Automaty jsme měli nejvíce per capita na světě. Nebyly limity na prohry. Panuje nejistota, protože obce regulují vyhláškami; je nutné regulovat na úrovni státu. V Brně není pro automaty místo, ale živé hry netřeba regulovat (více jak je dáno zákonem). Zákon nemusí být kvalitní. Tvrdý hazard nechceme, ale poker apod. by mělo být možné hrát i mimo kasína. Automaty nikdy neměly pozitivní efekt. V sociálně vyloučených lokalitách nemá smysl investovat, dokud tam jsou automaty.

Ivan Bartoš: Je „nulová tolerance“ PR heslo? Nelíbí se nám (Pirátům) tento paternalismus. Chceme i umožnit legální konzumaci drog. Musíme být konzistentní. Člověk má být vzdělaný, aby se mohl svobodně rozhodnout.

Hollan: Uznávám, že to není zcela kompatibilní myšlenka s Piráty. Důležitá je samozřejmě prevence, ale nestačí; je nutná i regulace.

Ivan Bartoš, Jakub Burget: Máte data ohledně vlivu na rozpočet města a ekonomiku?

Hollan: Herny mnoho lidí nezaměstnají. Zaměstnanost zákazem heren vzroste. Studie tvrdí, že pro stát je tvrdý hazard nevýhodný (vlivem zvýšených nároků na sociální systém).

Ivan Bartoš: Ketner: Není lepší mít legální herny, ze kterých má alespoň město zisk, protože by narostl černý hazard?

Hollan: Raději malý počet černých heren, nežli velký počet legálních.

12:30

oběd

14:00

5. Filip Hajný:

Lukáš Černohorský: Máme s Filipem smlouvu na 25 hodin měsíčně. Chceme změnit fakturaci na měsíční. Z důvody podpory obecních zastupitelů a vzrůstu práce se soudy. Chceme navýšit paušální rozsah hodin na 40 a umožnit platbu za práci nad paušální rozsah.

RP dodá podklady a návrh.

14:45

6. Obecná strategie krajských voleb

Miky: Je třeba již teď uvažovat o krajských volbách. Ne všude je taková situace jako byla v Praze. Musíme zjistit, jestli existují týmy lidí v krajích, kteří chtějí uspět ve volbách.

Ivan: Je potřeba si určit, jestli půjdeme sami, nebo v koalicích. Kdyžtak můžeme nabrat kandidáty nestraníky.

Miky: Měli bychom zjistit, co si o koalicích myslí v jednotlivých krajích.
Ivo: potřebujem analýzu, kolik kde máme lidí.
Miki: vyjádření od krajů jestli půjdou do koalic. když se nevyjádří udělá RV samostatné rozhodnutí. Zadruhé - oslovit členy a PKS, aby zjistili kandidáty na zastupitele. Zatřetí - určit někoho, kdo za to bude zodpovídat.
Klidně vemu pověření rp. (všeobecná radost)

Plk - Lukáš Bartoň: V Plk Piráti chtějí jít zatím samostatně s kandidátkou otevřenou pro kandidáty jiných uskupení
ÚsK František Navrkal, Zdeněk Štěpánek: ÚsK nejspíš samostatně, teoreticky PRO Kraj.
OlK Vojta Pikal, Jakub Burget: Sami s možnou podporou dalších subjektů.
MSK Lukáš Černohorský: Také raději sami s nezávislými kandidáty.
Střední Čechy - max. Příbram
JmK Ulip: Není jasné. Nechceme výrazného partnera. Možná udělat nějakou širokou koalici.
KHK Štipl: Není jasný názor. Osobně bych raději samostatnou kandidátku.
JčK Ljuba: Raději bych samostatně; na příští schůzi budeme řešit.
KVK - Konsenzus: Samostatně, bo Mariánky a nízká účast.
LiK -
VK -

15:29 - Mumble od 14.11 nejede a z jednání není slyšet ani slovo

Návrh usnesení:

Republikový výbor

 • 1) ukládá zastupcům krajů v republikovém výboru aby zjistili personální kapacity a názor ohledně volební spolupráce ve svém krajském sdružení pro krajské volby.
 • 2) ukládá svému členu Mikuláši Ferjenčíkovi zajistit provedení úkolu dle (1), oslovit členskou základnu ohledně zájmu kandidovat v krajských volbách, zjistit volební potenciál v okresech dle volebních údajů statistického úřadu.

Úkoly je třeba splnit do příštího zasedání republikového výboru.

PRO: 12 (všichni) PROTI 0: Zdrželi se: 0

návrh je schválen

15:33 pauza

15:55

7. Obecná strategie pro senátní volby

MF: Je nejvyšší čas, pokud chceme mít relevantní kandidáty. RP a RV by měli dát mantinely - jaké kandidáty preferujeme (vlastní, koaliční, s kým, s kým ne, s kým nikdy).
Zvláště v Praze
Návrh aby RV uložilo RP vypracovat návrh koncepce v senátních volbách.

Návrh usnesení:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vypracovat a předložit do příštího zasedání strategii pro volební vyjednávání v senátních volbách.

 • PRO: 12 (všichni)
 • PROTI: 0
 • Zdržuji se: 0

Schváleno absolutní většinou všech členů.

Odchází Mikuláš Ferjenčík, výbor přestává být usnášeníschopný.

Přítomní členové RV se shodli, aby krajští zástupci shromáždili informace o potenciálních kandidátech Pirátů do senátu a o potenciálnách konkurenčních kandidátech.

16:20

8. PaRo

Diskutována možnost vyhlásit všechny kola předem.

Návrh podá RP.

16:23

9. Rozšiřování základny členů a příznivců

především ve slabých krajích

Vojta: Miky navrhuje dělat veřejné akce po salbých krajích, které by fungovaly jako náborovky.
Lukáš Černohorský: Členy přináší věci s mediálím impaktem (protest proti ACTA), ne akce typu Vyosení.
Vojta: Raději bych řešil retenci zmírněním byrokratických nároků strany na členy.

16:50

10. Podpora zastupitelů

Zdeněk: Bude k dispozici nějaký pamflet/letáček pro zastupitele, který v kostce řekne, co strana zastupitelům nabízí? Aby zastupiči věděli, s čím se mohou obracet.

Ulip: Chceme právní analýzy.
Jakub Burget: ve straně máme 4 právníky; mohli bychom je využít.
Lada: Ombudsman nabízí právní pomoc zastupitelům. (http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/bezplatna-poradna-pro-zastupitelstva/)

Lukáš: Jsou potřeba výstupy od zastupitelů, aby šla medializovat jejich práce.

17:00

11. Změny předpisů ohledně RK

Roj: Chce zamezit kolektivní rezignaci nebo odvolání RK. Mandáty by se měly překrývat.
Vojta: Je to věc předpisů CF (stanov a JdŘ). Museli bychom návrhy představit CF - lze udělat přímo členským podnětem.
Roj: Chce změnu RŘ, aby šlo činit předběžná opatření i bez návrhu KK.

Rojův návrh zmeny rozhodciho radu:

§ 12 Předběžné opatření

Konec v tomto znění. Cituji poslední větu a přidávám další jednu.

Důvodný návrh předběžného opatření neprodleně předá rozhodčí komisi, která se na něm usnáší. Ve výjimečných případech, kde hrozí riziko značné újmy z prodlení, může předběžné opatření vynést rozhodčí komise sama.

Probíhá diskuze

17:30

12. New Generation Access:

xChaos: O2 má dostat dotace na budování optiky. Je to podpora monopolu. Máme dost rychlý Internet. Je to výjimka v EU.
Ivan: Nechceme fotovoltaiku a sponzorování Kellnera.
xChaos: Peníze jsou na zakopávání optiky, i když je jiný typ připojení také rychlý.

17:55 Konec

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.