• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Program pro volby do sněmovny 2010

Republikový výbor se usnesl na tomto (zásadní návrh):

 1. Předložený návrh programu pro volby do sněmovny v roce 2010 sestává z Hlavní stránky, bodů 1. Občanská práva a svobody, 2. Otevřený stát, 3. Kontrola občanů nad politiky, 4. Místo monopolu — tvořit spolu, a odkazů, které na ně navazují: Otevřený přístup (Open Access), Referenda.
 2. Předložený návrh (příloha) se schvaluje a ruší se všechny předchozí programové dokumenty, které nepřijalo celostátní fórum.
 3. Komise smí opravit překlepy a věcné chyby, doplnit poznámky a zvolit vhodnější nebo chytlavější formulaci (a to včetně nadpisů podle bodu 1); změnu významu smí komise provést, jen pokud by hrozilo vážné poškození pověsti České pirátské strany, a to výlučně vypuštěním. Republikový výbor si ponechává právo tyto změny odvolat.
 4. Přijatý program zavazuje všechny členy, kteří se jím musí řídit a prosazovat ho i ve vnitřních věcech strany.
 5. Předchozí body účinkují třetí den po vyhlášení.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.