• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění mazat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schválení jednacího řádu a statutů

Republikový výbor se usnesl na tomto:

Schvalovací ustanovení

Novely

 1. V pravidlech pro příspěvek se v §5 slova „výhradně přes internetové fórum a piratopedii“ vypouštějí a slova „Přes jeho rozhraní“ se nahrazují slovy „přes rozhraní internetového fóra“.

 2. Ve statutu rozhodčí komise se §5 vypouští a na začátek §6(1)a se vkládá slovo „spisovou“.

 3. V jednacím řádu republikového předsednictva se vypouští první dvě definice a celá část Přechodná a závěrečná ustanovení.

 4. Ve statutu kontrolní komise se §2§4, §8, §16 vypouští.

 5. V pravidlech hospodaření se k §10(4) se připojuje písmeno d), které zní „d) zda je na účtu dost peněz“.

Účinnost

Toto usnesení účinkuje vyhlášením, vyjma §2(3)b StTO, který pro weby oblastních sdružení účinkuje okamžikem spuštění celostátního webu, který vyhlásí mediální odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem; pro ostatní technické systémy strany, která užívají oblastní sdružení, účinkuje ustanovení vyhlášením tohoto usnesení.

Účinností tohoto usnesení začíná běžet tříměsíční lhůta podle §6 písm. b JŘRV.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.