• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád republikového předsednictva

§1 Uzavřené jednání

(1) Republikové předsednictvo jedná veřejně, pokud není vyhlášeno uzavřené jednání (čl. 10(4) St).

(2) Pokud není uzavřenost jednání na internetovém fóru odůvodněna, smí ho každý člen republikového předsednictva přesunout do veřejné části internetového fóra republikového předsednictva.

(3) Uzavřené jednání může být zveřejněno před stanoveným časem (§18(4) StOK), pokud se na tom usnese republikové předsednictvo na základě procedurálního návrhu.

§2 Tajné hlasování

(1) V republikovém předsednictvu se jako v zastupitelském orgánu hlasuje veřejně, pokud se na základě procedurálního návrhu republikové předsednictvo neusnese na tajném hlasování podle odst. 2.

(2) Tajně smí republikové předsednictvo hlasovat pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany.

§3 Usnesení

(1) Přijatá usnesení účinkují nejdříve vyhlášením.

(2) Usnesení přijatá na uzavřeném jednání republikového předsednictva se vyhlašují na webu (§ 6 StTO).

§4 Svodky

O tajném hlasování a o usnesení přijatém na uzavřeném jednání musí republikové předsednictvo informovat členy v nejbližší svodce (§17 StOK).

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/jdrrp.txt · Poslední úprava: 08.10.2012 11:21 autor: Jakub Michalek