• @ALL has read permissions
 • @jednatele has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Kontrola kandidátek

DELETEME

Tento předpis byl zrušen usnesením RV 14/2010. Zde zůstává pouze za dokumentačními účely.

Kandidátky
Zkratka Název Schváleno Vyhlášeno Účinkuje
KoK Kontrola kandidátek 18.2.2010 22.2.20101) 22.2.20102)
§1 Požadavky na odbory

(1) Mediální odbor zajistí volební manuál pro kraje (formát fotografie, vzhled, řazení textu atd.)

(2) Technický odbor společně s administrativním odborem zajistí zveřejnění prvních 5 kandidátů z každého kraje na hlavním webu strany.

(3) Administrativní odbor zajistí pověřence pro příjem dokumentů krajů a předpis o nakládání s těmito daty. Dále zajistí náležité oznamování všech změn a záležitostí, týkajících se voleb do poslanecké sněmovny 2010 takto:

 • a) Administrativní odbor neprodleně oznamuje vyhlášená data (termín voleb, termín podání kandidátek atp.) předsedůum krajů pomocí e-mailu a SZ.
 • b) Administrativní odbor na fóru zajistí vytvoření Kategorie pro volby.
 • c) Administrativní odbor zajistí zveřejnění všech náležitostí listin podle bodu a).
§2 Časový harmonogram zveřejnění a postupy pro krajská sdružení

(1) Předsednictvo krajského sdružení zajistí uveřejnění seznamu kandidátů na internetových stránkách kraje v termínu minimálně 1 měsíc před volbami. Zároveň náležitosti pošle administrativnímu odboru, který je všechny nejpozději do 20 dní před volbami předá předsedajícímu RV. Jmenovitě se jedná o tyto skeny: podepsané prohlášení kandidáta, kandidátní listinu kraje, čestné prohlášení o trestné činnosti.

(2) Uveřejněné údaje u prvních 5 kandidátů musí obsahovat tyto náležitosti:

 • a) životopis kandidáta,
 • b) umístění kandidáta na kandidátní listině strany,
 • c) funkci kandidáta ve straně, vždy tu s nejvyšším mandátem,
 • d) datum a místo narození,
 • e) fotografii kandidáta,
 • f) stručné představení kandidáta, jeho cíle atd. v minimálně 20 větách,
 • g) telefonický a e-mailový kontakt na kandidáta,
 • h) politická příslušnost a datum vzniku členství v ČPS v případě člena strany.

(3) Uveřejněné údaje u dalších kandidátů počínaje pořadovým číslem 6 musí obsahovat tyto údaje:

 • a) stručný životopis kandidáta,
 • b) umístění kandidáta na kandidátní listině,
 • c) datum narození,
 • d) e-mailový kontakt na kandidáta,
 • e) politická příslušnost.

(4) Každý kandidát předá předsednictvu kraje čestné prohlášení o své trestné činnosti, včetně probíhajících soudů atp., předsednictvo kraje zajistí sken a hromadné odeslání těchto a všech dalších dokumentů administrativnímu odboru a to nejpozději 20 dní před volbami.

(5) Kraje, které mají dostatek členů, musí předat přiměřený počet kandidátů do krajů, které dostatečné zasoupení nemají, podle následujícího vzorce:

 • a) pokud má kraj na kandidátní listině 15 a více kandidátů, je povinen předat šestnáctého a dalšího kandidáta k přesunu na kandidátní listinu jiného krajského sdružení,
 • b) bod a) se týká pouze členů strany, kandidáty bez politické příslušnosti přesouvat nelze.
§3 Povinnosti krajů

(1) Kraj zajistí zmocněnce pro předání kandidátních listin, který musí splňovat následující předpoklady bez výjimky:

 • a) Nesmí kandidovat v žádném z krajů v ČR za žádnou stranu.
 • b) Nesmí být členem žádné jiné strany, pouze nestraník nebo člen ČPS.
 • c) Musí mít dovršen věk 18 let.

(2) Kraj zajistí veškeré náležitosti k volbám, dokumenty a plnění tohoto předpisu bez výjimky.

(3) Kraj zvolí volebního koordinátora, který bude spolupracovat s centrem a bude ve volbách zastupovat a zajišťovat plnění všech předpisů vydaných centrem ve spolupráci s předsednictvem kraje.

(4) Kraj zajistí potřebný počet kandidátů a podklady odešle administrativnímu odboru (§2).

(5) Krajská předsednictva ručí za náležité plnění a včasné řešení záležitostí ohledně parlamentních voleb 2010 vč. spolupráce s mediálním odborem a dalšími stranickými orgány.

§4 Členové republikového předsednictva

(1) Republikový výbor doporučuje krajům, aby umisťovaly členy republikového předsednictva na kandidátku vysoko (1.–2. místo) nebo vůbec.

(2) Člen republikového předsednictva smí kandidovat v jakémkoli kraji a nemusí kvůli tomu do daného krajského sdružení přestupovat.

§5 Kandidáti

(1) Kandidáti předají svému krajskému sdružení potřebné dokumenty v termínu k tomu určeném.

(2) Kandidáti musí prosazovat myšlenky strany.

(3) Kandidáti smí vytvářet vlastní prezentace a vystupovat jako kandidáti ČPS.

(4) Pokud kandidát nesplňuje některou z náležitostí, nebo nedodrží termíny, má krajské sdružení právo takovéhoto kandidáta z kandidátní listiny vyřadit.

(5) Kandidát může být vyřazen ze závažných důvodů hlasováním republikového výboru (čl. 9(5)i St).

6) O kandidátech a jejich pořadí hlasují jednotlivá krajská sdružení vyjma §4.

§6 Závěrečná ustanovení

(1) Tento předpis účinkuje vyhlášením a provede ho předsednictvo strany.

(2) Data ohledně voleb a další dokumenty budou neprodleně po jejich vyhlášení či vydání zveřejněny náležitou cestou.

1) wiki
2) §6(1) KoK
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.