• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schválení VŘ na manažera kampaně do EP

značka:
RV 5/2014
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Jiří Kadeřávek
účastníci:
republikové předsednictvo
agendy:
výběrové řízení, volební kampaň do EP 2014

Usnesení Republikového výboru č. 5/2014

Republikový výbor České pirátské strany souhlasí s vypsáním výběrového řízení na manažera volební kampaně do Evropského Parlamentu 2014 a schvaluje příslušnou žádost Republikového předsednictva s následujícími podmínkami:

  1. Odměna za činnost manažera kampaně v minimální rozsahu 100h měsíčně bude činit za celou dobu kampaně maximálně 150.000,- Kč včetně všech daní.
  2. Činnost manažer kampaně bude financována z účelových darů poskytnutých straně na tento účel.
  3. Lhůta pro podání nabídek do VŘ nebude kratší než než 7 dnů ode dne oficiálního oznámení VŘ, které proběhne na základě tohoto usnesení.
  4. Odměna bude vyplácena měsíčně na základě mandátní smlouvy nebo smlouvy o dílo odsouhlasené Republikovým výborem.
  5. Činnost manažer kampaně bude transparentně vykazována na denní bázi formou svodky do stranického fóra.
  6. Veškeré pracovní prostředky pro výkon činnosti si manažer kampaně zajišťuje na vlastní náklad.

Záznam z jednání: https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-5-2014-schvaleni-vr-na-manazera-kampane-do-ep-t21316.html#p280249

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.