• virtual_user má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Vyhlášení 2. kola participativního rozpočtování

značka:
RV 31/2014
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. František Navrkal
účastníci:
republikový výbor, administrativní odbor, republikové předsedenictvo
agendy:
participativní rozpočtování
založeno:
2014-07-30

Navrhovatelkou byla Janka Michailidu za republikové předsednictvo.

Jednací vlákno: https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-31-2014-vyhlaseni-2-kola-participativniho-rozpoctovani-t24647.html

Rozhodující hlasování: https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-31-2014-rozhodujici-hlasovani-1-kolo-t24856.html

Bylo přijato následující usnesení:

Republikový výbor se na návrh republikového předsednictva usnesl takto:

Vyhlašuje se druhé kolo participativního rozpočtování (kapitola č. 502 v rozpočtu strany na rok 2014): * a) Termín pro přihlášení projektů: 5.8. 2014 * b) Rozpočtový strop v tomto kole: 400 000 Kč * c) Počet hlasů každého člena: 7 hlasů, z toho pro jeden projekt nejvýše 3 hlasy * d) Částka připadající na jeden hlas: 200 Kč * e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31. 12. 2014

to to usnesení nahrazuje usnesení RV 39/2014

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.