• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Stanovisko k mezinárodním bezpečnostním strukturám

značka:
RV 32/2017
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
jan_lipavsky
účastníci:
rp
agendy:
nato, eu, armada, obrana
založeno:
2017-05-07

Jednání proběhlo zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=36842

Přijaté usnesení:

Republikový výbor:

  • 1) schvaluje předložené stanovisko,
  • 2) ukládá Republikovému předsednictvu stanovisko zveřejnit.

Stanovisko k mezinárodním bezpečnostním strukturám

Pirátská strana respektuje závazek České republiky vůči NATO a EU podílet se na kolektivní obraně v případě napadení našich spojenců, jak to vyplývá z článku 5 Severoatlantické smlouvy a z článku 42 Smlouvy o Evropské unii. Zároveň usilujeme o reformu těchto organizací, aby reflektovaly realitu 21. století.

Chceme, aby se evropské státy staly v obraně soběstačnými, proto by měla Česká republika aktivně podporovat vznik fungující společné evropské obrany. Ačkoliv si uvědomujeme, že není možné tohoto cíle dosáhnout během jednoho volebního období, je nutné na něm začít systematicky pracovat. Je třeba vytvořit jasný mechanismus zajišťující dlouhodobě stabilní financování kolektivní obrany. Jako možnou cestu vidíme financovaní společné obrany přímo z rozpočtu Evropské unie.

NATO by mělo být aliancí založenou na sdílených hodnotách. Pokud se některá ze zemí NATO výrazně odkloní od těchto hodnot, měla by NATO opustit. Nechceme, aby členové svým agresivním chováním zatahovali ostatní členy do válečných konfliktů. V mezinárodních sporech chceme upřednostňovat diplomatická řešení před silovými. Angažmá naší nebo společné evropské armády mimo hranice EU nebo NATO by mělo být podpořeno mandátem OSN.

Publikováno zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/nato-a-evropska-obrana.html

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
spisovna/2017/05/stanovisko_piratu_ke_kolektivni_obrane_v_ramci_eu_a_nato.txt · Poslední úprava: 29.12.2020 20:20 autor: vojtech.pikal