• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru v Praze

Usnesení

Usnesení nebylo přijato.

Zápis

Zápis se píše na PiratePadu: Marcel, Mikuláš a Jakub.

Zahájení začíná 10:15.

Prezenční listina

 • Členové předsednictva: Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček
 • Předsedové krajských sdružení: Filip Krška, Martin Potůček, Václav Málek (příchod 10:23)
 • Volení zástupci: Marcel Kolaja
 • Administrativní odbor: Jakub Michálek (příchod 10:38)
 • Hosté: člen Roman Kučera (příchod 10:30, odchod 11:02)

Pořad jednání

Schválení pořadu jednání

 1. PPI
 2. Pirátská identita
 3. senátní kampaň na Kladensku
 4. inzerce v NP
 5. zasedání CF (vypuštěno)
 6. diskuze

Pořad jednání republikového výboru byl schválen konsensem. Jednání předsedal Ivan Bartoš.

1) PPI

Řeší se kandidatura Marcela Kolaji na spolupředsedu Pirátské internacionály.

Zajišťovat plynulejší komunikaci mezi jednotlivými Pirátskými stranami. Tzn udržovat aktuální maillist na předsedy stran a jejich ZO (to se děje). Schvalovat „pirátské minimum“ tzn to na čem se Piráti shodnou, třeba Uppsalská deklarace – podílet se na přípravě kampaně na Eurovolby.

Využít výhodu Pirátských stran v tom, že Pirátské hnutí je mezinárodní.

Jakub: Marcel zahájí proces vzniku obecných zásad PPI.

Následuje diskuse, co by měly obsahovat:

 • Svobodné šíření informací
 • Ochrana soukromí
 • Duševní vlastnictví je termín propagandy

To implikuje tyto požadavky:

 • Reforma kopírovacího monopolu
 • Neodpojování od netu
 • Transparentní proces příjímání zákonů

Internacionála by měla být funkční a vydávat TZ a stanoviska Pirátů z celého světa, aby vytvořila databázi článků a zdrojů. Zároveň tím usnadní život menším stranám.

Jakub: Již existuje stránka parrot.pp-international.net

Organizovat a podporovat mezinárodní pirátské akce

vytváření knowledge base - od ideologie až po triky pro kampaně

monitorování dění, který se týká nadnárodních institucí – EU apod.

Inspirujme se vzájemně – systematizace dokumentů vypracovaných PP

2) Pirátská identita

Republikové předsednictvo předložilo návrh Pirátské identity k podrobné diskusi. Zpravodajem je Jakub Michálek.

Jakub: Večer před tím řešeno s místopředsedou Martinem Brožem. Na zasedání se probíraly připomínky k celému textu, který byl podrobně přečten a v řadě částí vylepšen ve významu i formě.

Martin: Základem komunikace je svobodné sdílení ideálů. Zapracováno.

Respekt k názoru, ale názory z politiky strany přijímáme demokraticky. Zapracováno.

Martin: Komunikace má za cíl informovat, nikoliv přesvědčovat nebo někomu něco vnucovat. Naše zdroje jsou všechny veřejně přístupné a lidé mají možnost je využít. Proto říkáme hlavně Mysli!

Názory za Pirátskou stranu prezentuje ten, kdo byl zvolen a je k tomu kompetentní.

Pirátský klíč – navazuje na dokument vzniklý na workshopu na zasedání republikového výboru v Praze v listopadu 2010.

Ivoš – demokracie je jen metoda – navrhované znění nevystihuje, že současnou situaci nepovažujeme za demokracii, ale za časově omezenou tyranidu. Demokracie v dnešním pojetí nesmí být zaměňována s tím, co chceme my. Zapracováno jako „skutečná demokracie“.

Václav Málek: Diskuse k tomu, co znamená naše nadšení: Ostatní politické strany si najímají reklamní agentury, jejichž pracovníci je propagují, ačkoliv říkají, že volí Piráty. Naše členové se do kampaně sami zapojují, protože můžou věřit tomu, co dělají.

Marcel: Věcnost je dobrá a není vystižena dosavadními přídavnými jmény. Věcností se vyhraňujeme proti nálepkování Dilia a OSA za „křiklouny“. Věcnost by měla patřit k naší komunikaci.

Diskuse o alternativě, osobitosti, nekonvenčnosti… Změněna některá slova a upraveno pořadí. Cool z toho vyplývá, ale není vhodné to výslovně zmiňovat. Přidána otevřenost.

Pirate Bay byla poslední kapka. Teď už má Pirátství zřetelný obsah. Pirate Bay nutno prezentovat jako podnět ke vzniku hnutí a netřeba se na ni odvolávat, pokud se nás někdo zeptá, co pro nás znamená Pirátství.

Otevřená diskuse umožňuje skutečnou demokracii.

Jakub: Je třeba důsledně používat Pirátský lexikon jako součást značky. Dělat si značku sami, aby ji za nás nedělala OSA, jak to podobně říká Rick Falkvinge. Nebezpečí diskreditujících nálepek „křiklouni“ od organizací jako OSA, Dilia a ČPÚ.

Ivo, Marcel: V textu jsme se zbavili slova orgán, které má pejorativní význam (zvlášť v souvislosti se slovem tavící kotlík). Zapracováno do formulace zapojení se do práce odborů a komisí a možnost prosadit názory v hlasování (celostranické nebo v orgánech).

ČPS = redukce na zkratku, zakrývání Pirátství, stará struktura (zkratky jako ČSSD, ODS), stejně nemáme doménu cps, využívat doménu piratskastrana.cz Mikuláš: V hlasování o usnesení navrhnout celostátnímu fóru změnu stanov, aby zkratka zněla Piráti. Značku Pirátská strana nelze zkracovat na PS (moc krátké, stejně jako poslanecká sněmovna). Jsme Piráti a jsme na to hrdí.

Marcel a Filip: Změnit název strany na Pirátská strana ve zvláštním návrhu na změnu stanov.

Ivoš: Změnit vizi na aktivní. Zapracováno.

Ivan: Nejasný popis zkratek a chybějící návaznost vět. Zapracováno, přesunuto do textu a částečně vypuštěno.

Na Pirátskou identitu naváže diskuse na internetovém fóru a po jejím přijetí zadání grafického manuálu, následně fundraising?

Připraveno k veřejné diskusi, důvodovou zprávu sepíše Mikuláš a Jakub, oznámí Ivan. Bez usnesení.

3) Senátní kampaň

Ivan zavolá FO

Mikuláš pořeší lidské zdroje na kampaň (plakátování)

4) Inzerát PN

Mikuláš se spojí s Víťou Praksem, jestli chce inzerát na Pirátské noviny v Novém prostoru a pokud ano, aby to výslovně vyjádřil na internetovém fóru. Dar potom bude účelový.

Marcel: Je potřeba dbát rozdělení na Pirátskou stranu a Pirátské noviny, které jsou přidruženým systémem.

Jakub: Financovat lze přes stranu jen projekty ve shodě s cíli strany:

§2 Pravidel hospodaření

(3) Účel hospodaření. Účelem veškerého hospodaření je prospěch strany. S prostředky s určeným účelem lze rovněž hospodařit za tímto účelem, pokud se shoduje s cíli strany (čl. 2 St).

5) Žádost o výjezdní zasedání republikového předsednictva

Marcel Kolaja přednesl žádost sdružení v Jihomoravském kraji o výjezdní zasedání republikového předsednictva v Brně za účelem setkání s členy a prezentace koncepce fundraisingu a personalistiky.

6) Debata o financování, otázka na výklad pravidel hospodaření

Řešilo se financování, které by mělo umožňovat čerpání orgánů až do výše rozpočtu, nikoliv aby příjmy narůstaly orgánům postupně – nedává smysl a je proti předpisům (pojistka proti zneužitím vedoucím odboru je souhlas republikového předsednictva s výdajem převyšujícím 5000 Kč).

Bude řešeno doporučením, výslovnou úpravou nebo podáním k rozhodčí komisi.

Bez usnesení.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.