• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zasedání republikového výboru v Praze

Usnesení

Zrušení krajských účtů

Republikový výbor se usnesl na této změně vnitřních předpisů:

§10(5) PraH se mění tak, že zní:

Účetní orgán. Účetní orgán odmítne nároky, které nevyhovují zásadám hospodaření. Účetní orgánem je finanční odbor.

§12 PraH se mění tak, že zní:

§12 Krajské peníze
Peněžní prostředky krajů leží na hlavním účtu.

§19 PraH se vypouští.

§13 RoPr se mění tak, že zní:

Příjmy krajů tvoří výdaje strany ve prospěch krajských sdružení včetně přebytku krajského rozpočtu z předchozího rozpočtového roku.

Dosavadní prostředky na krajských účtech přesune finanční odbor na hlavní účet do měsíce od účinnosti tohoto usnesení. Ze systémů strany zmizí odkazy na krajské účty. Toto usnesení účinkuje třetím dnem po vyhlášení.

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Martin Brož Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Jiří Hoblík, Petr Stehlík, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Ivan Mikoláš, Jiří Kadeřávek sen., Jan Podhajský, Eva Markvartová,

Proti návrhu: Lukáš Černohorský, Olivie Brabcová, Radovan Trojančík

Zdržuje se: Miroslav Brož

17-3-1 Schváleno.

E-shop

Republikový výbor pověřuje Adama Šoukala přípravou a předložením materiálů republikovému výboru podle §20 RoPr k založení obchodní společnosti a dále ho pověřuje vedením e-shopu.

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Martin Brož Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Lukáš Černohorský, Jiří Hoblík, Petr Stehlík, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Ivan Mikoláš, Olivie Brabcová, Radovan Trojančík, Jan Podhajský, Eva Markvartová, Miroslav Brož

Zdržel se: Jiří Kadeřávek sen.

20-0-1 Schváleno.

Zápis

Prezentace

Zasedání republikového výboru v Praze ve dnech 27.-28. listopadu 2010

Sobota

Přítomni

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Martin Brož

Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Lukáš Černohorský, Jiří Hoblík, Petr Stehlík, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Ivan Mikoláš, Jiří Kadeřávek sen., Olivie Brabcová, Radovan Trojančík, Jan Podhajský, Eva Markvartová, Miroslav Brož

Účastníci: Jaroslav Kučera, Jakub Michálek, Zdeněk Štěpánek, Pozorovatelé: Dalibor Záhora, Žaneta Studeníková, Lukáš Findeis, Roman Kučera, Václav Holík, Gabriela Antošová

Zahájení 10:20

Pořad jednání

Po každém bloku hlasování.

Dopoledne
 • SWOT analýza (RP, Mikuláš Ferjenčík)
 • Pirátská identita (RP, Ivan Bartoš)
 • Politika (RP, Ivo Vašíček) - sdílíme stát
Odpoledne 1

Workshopy:

 • Internetové fórum - Jakub,
 • Analytická sekce - Honza,
 • Stallman - Marcel,
 • Značka a cíle (pirátská strana vs. ČPS atd.) - Ivan
Odpoledne 2
 • Změna rozpočtových pravidel (FO, Jiří Kadeřávek sen.) - fondy pro volby
 • Krajské učty (FO, Jiří Kadeřávek sen.)
 • Práce mediálního odboru (MO, Jaroslav Kučera) - začátek
 • Mediální práce (MO, Miroslav Brož)
Neděle Dopoledne
 • Práce mediálního odboru (MO, Jaroslav Kučera) - pokračování
 • Vize fóra jako pracovního nástroje (AO, Jakub Michálek)
Odpoledne
 • Dvanáctero (KCI, Jakub Michálek)
 • Inkoroporace Stallmana do programu (KCI, Jakub Michálek, Marcel Kolaja)
 • Pirátská obchodní společnost (Ivan Mikoláš)

10:45 Schváleno konsensem.

SWOT analýza (RP, Mikuláš Ferjenčík)

Jaké máme stránky:

SILNÉ
 • Mezinárodní značka
 • Infrastruktura
 • Technologie
 • Motivace
 • Čistý štít
 • Snadná idenfifikace
 • Sympatie
 • Zábava
 • Moderní trend
 • Identifikace s odporem proti zavedenému umírajícímu standardu
 • Pozitivní značka
 • Jasná cílovka. Internet, Osobní svoboda, Informační společnost
 • Odlišnost = Dredy
 • Kopírování je naše vlastnost
SLABÝ
 • Peníze
 • Počet lidí
 • Vnoitřní komunikace
 • Tradice, ukotvenost
 • Lepí se na nás psychopati
 • Celkový přístup
 • Dopracování programu
 • Mediální praxe
 • Vzdělávání členů
 • Osobnosti nemáme.
 • Neefektivní člověkohodiny
 • Dredy
 • Garanti témat = chybí lidi
 • PPI je slabota. Kdyby byla silnější, nebyla by tak silná hrozba diskreditace ze zahraničí
 • Permanentní mektalové a odborníci na všechno vs. práce v odborech a komisích
PŘÍLEŽITOST
 • Růst
 • Eurovolby
 • Alternativa
 • Díra na trhu
 • Pozitivní pirát
 • Spolupráce a naše 4. body, Transparence, otevřenost, svoboda, místo monopolu tvopřit spolu
 • Čas hraje v náš prospěch.
 • Killer témata = OSA, isifa
 • Čím hůř, tím líp. Nezničitelnost témat.
 • Konkrétní cílené kampaně na místní úrovni
 • Spolupráce. Ostatní podobné weby PN
HROZBY
 • Rozštěpení
 • Nekonečná diskuze
 • Diskreditace - sami sebou nebo zvenčí
 • Recesistická nálepka
 • ze zahraniční
 • Staneme se součástí establishmentu
 • Otevřenost/Transparence
 • Zranitelnost diskuzního fóra
 • Amatérský způsob komunikace
 • Nálepky

IVAN BARTOŠ - Pirátská identita

 • Co to znamená ta značka?
 • Jak na nás působí banány.
 • Se značkou sou babány daleko chutnější.
 • Mýdlo a voda, totéž v bledě modrým. Kafe jakbysmet.
 • Kde je značka, tam je identita, identifikace a paměť.
 • Dobrá a špatná značka.
 • Pozitivní = jednota, pozitivní působení, profesionální medializace, zvládání krizové komunikace
 • Špatné = Pomluvy, boj mezi konkurencí, nezvládání krizové komuniakce.
 • Co pirátská strana?
 • Jsou Piráti hrdí, vědí co jsou a co chtějí?
 • Přečetli si stanovy, nebo podepisujou a nečtou?
 • Pirátská strana je společnost. Zvláštní.
 • Logo a peníze nejsou všechno.
 • Peníze nemáme a logo nás nezachrání.
 • Chybí pirátská identita.
 • Několik složek, ale nejdůležitější je společenská kultura vnitřní, pak prezentace navenek, a design. Jednotný design, jednotná symbolika.
 • Hodnoty uvnitř, přes média ven.
 • Podhajský: Začínáme mít identitu, právě proto se teď řada lidí diví.
 • Co je to identita: Každý si buduje image, tvrďák navenek, ve skutečnosti srab.
 • Máme vize ale nemáme k nim vázané cíle.
 • Dlouhodobé program, vzdělávaní, tranpsarence.
 • Krátkodobé = měřitelné do dvou let.
 • Lokální = to tam nepiš
 • Chybí pojmenovat stupínky na žebříku k cíli.
 • Cíle nejsou prostředky.
 • Cíl je 50.000 členů. Prostředek je vydávání newslettru. :-)

Diagram:

 CORE ČPS
|--------------------|
| ideje
| cile
| prace
| kontakt | kraj | clen
  |
  |         /\
  v do MO   |
           |
Pirate identity |
-----------------------
MO
----------------------
TO
 • Informovat a vzdělávat členy.
 • Stream boje OSA a události.
 • Ví někdo proč, a co je cíl?
 • Ivan nechce bejt úředník. To je fajn.
 • Jasná idea, skupina co se postará o komunikaci, výsledek bude stmelování.
 • Ivan Mikolas: Tabulka, ukoly, co kdo nabízí.
 • Petr Stehlík: Máme tabulku co kdo umí.
 • Brož: mlčí ale ví zhruba jak s tim pohnout.
 • 100 lidí zklamaných, ohořelých, očouzených z volebního boje.
 • Od dlouhodobých cílu, přes krátkodobé cíle vpřed. Zpátky ni krok.
 • Revize cílů = Co znamená značka pirátská strana.
 • Jak nechceme aby nás lidi vnímali = nebýt maminkovští (jako T-mobile)
 • Ivan nechce šedou myš za 3 tisíce.
 • Růst lidí uvnitř.
 • Vznikne skupina na kretivní práci.
 • Zamyslet se jak zadáme vytvoření grafického manuálu.
 • Etablovali sme se přes jméno. Logo není žažrané.
 • Můžeme být odvážní. Je to na zvážení.
 • Jisté je, že lpění obecně je špatné. A lpění na starých i mladých věcech bychom se mohli vyvarovat.
 • Neprdět.
 • Můžeme pokračovat pod jinou značkou.
 • Závěr je revize cílů.
 • Odbor na budování pirátské identity.
 • Podklady: Co chceme reprezentovat, jak má bých chápaná, grafický manuál.
 • Měli bychom se prezentovat konzistentně. Vedle místní značky i celostatní identita.

IVO VAŠÍČEK

Prezentace je na slajdech.

 • Nemáme jednoznačně shodné cíle.
 • Shodneme se na jádru.
 • Na čem se neshodnem, dočasně odložíme.
 1. Změna přišla s Internetem.
 2. Ve společnosti je někdo kdo informace vlastní, zadržuje je a neposílá dál.
 3. My ty informace nemáme, prostože to celé platíme.
 4. Kdo má, využívá informační převahy. Rozhoduje se lépe nebo výhodněji.
 • Sdílení.
 • Komu se to nelíbí, uplatňuje zákazy a omezování.
 • Chybí řešení tohoto stavu.
 • Vidíme že dál to takto pokračovat nemůže.
 • Chudnem. Společnost přichází o zdroje. 70 procent patří cizině.
 • Spotřebováváme naše zdroje. Půdu nevyjímaje.
 • Největší nezaměstnanost je u mladé generace.
 • Nikdo to neřeší celek, ale jen části.
 • Ivan Mikoláš: IBM už je taky v řiti. Nikdo nejde do rizika a snaží se co nejdéle ušudlat to co jde. Vynálezy se nedostavají ven. Není je komu prodat.

Cílem je přizpůsobit se světu. Přesunout zaměstnaných na nezaměstnané je jenom přesun a nic neřeší. Pozn. Brož: Podpora je maximálne půl roku, pak si práci musí najít nebo jsou v řiti.

 • Máme problém v globálním světě
 • Hlavní příčina krize je v nepřizpůsobení se situaci.
 • Nejůspěšnější firmy: USA vymyslí, Čína vyrobí, tady se to prodá.
 • Statní systémy mají problemy stejné. Vydělává jenom velkokapitál.
 • Příjmy jsou menší než výdaje.
 • Na scharu je srovnání výroby domácí a v zahraničí.
 • Porovnal daně. Ale zapoměl na clo.
 • Sociální systém.
 • Kdo žije z kapitálu, nepřispívá na sociální systém.
 • To platí jen pracovní síla.
 • Kapitál stále zůstává u moci. Dělnící si pomáhají sami.
 • Systém selhává.
 • Velkokapitál lidi nepotřebuje.
 • I Obama je herec, který reprezentuje jeden velkokapitál proti druhému.
 • Zrušení všech druhů daní a pojištění z práce.
 • Přenést výkon na spotřební daně
 • Co nejvíc lidí musí umět prodávat svoji práci v globálním světě. Zaručit konkurenceschopnost.
 • Lidem se vyplatí u nás pracovat. Nebude daněná.
 • Místní spotřeba vzroste, protože pracovník tu bude pracovat a taky spotřebovávat.
 • Firmám se vyplatí nakupovat práci.
 • Živnostník je zrovnoprávněn se zaměstnancem.
 • Federativní evropa.
 • Přezkoumat činnosti úřadů, zdrojů, financů, nákladovosti.
 • Transparentnost, dokonalá analýza, dobrá kontrola, vysoká úspora.
Cíle
 • Celospolečenský cíl.
 • Elektronizace
 • zbytek na slajdu
 • Poskytnou prostor pro alternativu
Nepolitická vláda
 • Politická je jen pro zachování korupce.
 • zbytek na slajdu
 • Vykostit politické zaměstnance.
 • Procesy ve státě oddělit procesy byznysové a nebyznysove.
 • Ty které se tak dají dělat a ty které ne.
Svobodná alternativa

život podle sebe. nebudu se nechat nutit do standardu.

Politická strategie

Co nejvíc toho oddělit od politiky.

Rozdělení na skupiny

 • 4 workshopy
 • Připravit hlasování pokud bude potřeba
 • Do 16:00
 • Od 16:00 plénum.

Workshop: Cíle, značka

 • Pirátský klíč k úspěchu
 • Klíč k našim myšlenkám
 • Centrální hodnoty ← Cíle ← Hodnotové základy
 • Centrální hodnoty: uvolněnost, odvaha, kritičnost, idealismus, kreativita, zásadovost
Cíle
 • stát se politicky etablovanou a následně získat politickou reprezentaci
 • aby nás to bavilo
 • být viděn
 • svobodně dostupné informace
 • osvobozená společnost.
 • nebýt potřeba
 • Hodnotové základy: svoboda, otevřenost, sdílení, férovost, mezinárodnost
 • Ke komu: nemá předsudky, sdílí, čte, je chudý, tvůrčí, optimista, otevřený, důvěřivý, radikálnost, lidskost
 • Unikátnost: digitální, mladí, transparentní, témata, vitální, nadšení
 • Loajalita: co chceme aby přiznivec říkal.
 • Co říkáme: mysli, sdílej, neboj se, buď fér, uvolni se
 • Proč by nám to měli věřit: spojitost, soudržnost, globálnost, pracovitost
 • Nejdřív definujeme značku, potom přidáme cíle.
 • Cíle nejsou jedinečné, unikátní.
 • Identita strany jako značky i jako člena.
 • Nespoléháme na náboženskou věrnost.
 • Dnes oslovujeme hlavně sami sebe, pro nás je ta strana užitečná.
 • Umožňuje nám sdílet názor.
 • 80% lidí si vybírá názor.
 • Nejistota nemůže být součástí identity.
 • Nemáme prostředky, ale víme co chceme.
 • Z pirátské identity vyplývá:
 • Pirátský speach: nazýváme věci pravými jmény

Workshop: Úprava volebního programu podle RMS

Workshop: Změny na internetovém fóru

Cíle na fóru
 • Zeefektivnění komunikace
 • Snížení absolutního počtu příspěvků
 • Zvýšení kvality individuálního příspěvku
 • Fórum jako pracovní nástroj, zdroj kvalitních informací a výsledků
 • Dobrá prezentace pro nové členy a veřejnost („pirátská sněmovna“)
Opatření
 1. Provedení značky a cílů strany, grafického manuálu („pirátská demokracie“)
 2. Přenesení na sociální sítě - jabber, pirátská síť, chat
 3. Hodnocení příspěvků - přidat jmenovitý palec dolů
 4. Moderátorský tým - výkonná moc ve straně (s přezkumem KK a RK), členové administrativního odboru
 5. Moderování fóra v souladu s předpisy - přesun příspěvků porušujících pravidla do zvláštního neveřejného fóra, zejména zlikvidovat jen OT příspěvky. Příspěvky OT hlásí uživatelé moderátorům.
 6. Skrývání příspěvků s nízkým hodnocením (palce)
 7. Úprava oprávnění fóra (nasetovat správně RP), zveřejnění tajných vláken v následujícím volebním období
 8. Provázání s wiki (doplnění odkazů)
 9. Hodnosti na fóru - zvýrazňování barviček
 10. Návod dát na fórum
 11. Podněty veřejnosti
  • Nabídky pomoci
  • Poradna
   • Kopírovací monopol
   • Otevřený stát
   • Pirátská demokracie
  • Pirátské kauzy
   • (důležitá vlákna) pozornosti hodné články,
   • zahraniční články
Zrušení krajských účtů

Republikový výbor se usnesl na této změně vnitřních předpisů:

§10(5) PraH se mění tak, že zní:

Účetní orgán. Účetní orgán odmítne nároky, které nevyhovují zásadám hospodaření. Účetní orgánem je finanční odbor.

§12 PraH se mění tak, že zní:

§12 Krajské peníze
Peněžní prostředky krajů leží na hlavním účtu.

§19 PraH se vypouští.

§13 RoPr se mění tak, že zní:

Příjmy krajů tvoří výdaje strany ve prospěch krajských sdružení včetně přebytku krajského rozpočtu z předchozího rozpočtového roku.

Dosavadní prostředky na krajských účtech přesune finanční odbor na hlavní účet do měsíce od účinnosti tohoto usnesení. Ze systémů strany zmizí odkazy na krajské účty. Toto usnesení účinkuje třetím dnem po vyhlášení.

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Martin Brož Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Jiří Hoblík, Petr Stehlík, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Ivan Mikoláš, Jiří Kadeřávek sen., Jan Podhajský, Eva Markvartová,

Proti návrhu: Lukáš Černohorský, Olivie Brabcová, Radovan Trojančík

Zdržuje se: Miroslav Brož

17-3-1 Schváleno.

E-shop

Republikový výbor pověřuje Adama Šoukala přípravou a předložením materiálů republikovému výboru podle §20 RoPr k založení obchodní společnosti a dále ho pověřuje vedením e-shopu.

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík, Ivo Vašíček, Martin Brož Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Lukáš Černohorský, Jiří Hoblík, Petr Stehlík, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Ivan Mikoláš, Olivie Brabcová, Radovan Trojančík, Jan Podhajský, Eva Markvartová, Miroslav Brož

Zdržel se: Jiří Kadeřávek sen.

20-0-1 Schváleno.

Workshop: obchodní společnost

 • Účelová obchodní společnost. Může být nezisková.
 • Nebude vystavovat funkcionáře diskreditaci.
 • Umožní financovat akce, nebo dopravu. Odpočet DPH.
 • Transparentní.
 • Benefity:
 • Společnost nejde tak snadno zničit
 • Podnikání na zkoušku pro lidi co to chtějí zkusit.
 • Sortiment:
 • Doplnění sortimentu shopu o literaturu.
 • Kniha jako sortiment a současně prezentace našeho názoru.
 • Nabízet i další práci. Školení.
 • Napojení na firmy se kterými se dá spolupracovat = % z prodeje.
 • Prozkoumat podmínky, pravidla zakládání atp.

Neděle

Přítomni v neděli

RP: Ivan Bartoš, Adam Šoukal, Mikuláš Ferjenčík

Krajští předsedové: Patrik Doležal, Filip Krška, Martin Potůček, Petr Třešňák, Ondřej Profant

Volení členové RV: Marcel Kolaja, Radovan Trojančík, Eva Markvartová, Miroslav Brož

Účastníci: Jaroslav Kučera, Jakub Michálek, Zdeněk Štěpánek

Pozorovatelé: Lukáš Findeis

 • Prezentace: Jarda Kučera
 • Prezentace: Míra Brož - na Piratopedii
 • Prezentace: Mikuláš - Piznam, OSA

Acta - technická jednání

Nábor

 • spustit v polovině ledna
 • pirátská identita

Pirátcon - piráti v kyberprostoru - Café max, námořní piráti, pirátská loď legrace.cz - Maha - sekce legalizace léčivého konopí - pomoc s pirátconem, přijet dřív - jeden večer platí alkohol a ubytování na kolejích - Míra má rád soutěže, myslí si, že strašně funguje, soutěž o favorita - co nabídneme pro fundraising - plachta s logem, možnost využít podniky, které chtějí naši cílovou skupinu - Míra: kdo chce udělat ubytování - seznam na fóru - pátek, neděle - jednání, sobota - hlavní den Programové věci přes internetové fórum

 • Kampaně - co se do novely kopírovacího zákona
 • směrnice - veřejné informace (konzultace), přístup k informacím
 • ? školné ?
 • směrnice - léky, šalvěj po internetu, nikdo to neumí, léčivé konopí
 • Míra - sepíše úkoly na piratecon
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rv/17_2010.txt · Poslední úprava: 12.01.2011 13:16 autor: Jakub Michalek