• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Jednání o bodu Volnočasové aktivity

Zápis z jednání republikového výboru na fóru ve dnech 5.2. až 15.3. 2013.

Usnesení

Zápis z jednání

Seznam přítomných

In order of appearance :)

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Jakub Michálek (navrhovatel)
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Lenka Matoušková
Přítomní členové republikového výboru:
 • Ondřej Profant
 • Petr Kopač
 • Petr Stehlík
 • Libor Špaček (ověřovatel)
 • Petr Vileta
 • Patrik Doležal
 • Jiří Kadeřávek senior
 • Lukáš Černohorský
 • Adam Šoukal
 • Petr Třešňák
 • Michal Havránek
 • Zdeněk Štěpánek
Přítomní účastníci z titulu volené funkce:
 • Vojtěch Pikal (předsedající/zapisovatel) (vedoucí AO, člen CoA of PPI)
Další přítomní účastníci:
 • Michal Wagner (zapisovatel/předsedající)

Jednání zahájil předsedající Vojtěch Pikal 5.2. v 18.09 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Michal Wagner, ověřovatelem Libor Špaček.

Pořad jednání

Republikový výbor schválil pořad jednání konsensem.

1. bod Volnočasové aktívity

Návrh bodu předložil Jakub Michálek 17.2. v 18:06.

Ondřej Profant: Navrhuje změnu, kredit dává Michaele Vodové:

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Věta „Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, získávání kulturních a sociálních dovedností, předcházení trestné činnosti, ale mají i hospodářský přínos pro celou společnost. “ se mění na „Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, získávání kulturních a sociálních dovedností, pomáhají přecházet rizikovému chování, a mají i hospodářský přínos pro celou společnost.“.

Petr Stehlík: Pozastavuje se nad pložnou dotací všech volnočasových aktivit. Varuje před „přednostní podporou infrastruktury“ a podporou (budoucích) profesionálních sportovců.

Jakub Michálek: Začleňuje předložený návrh. Konstatuje, že způsoby financování budou primárně řešeny v jiných bodech. Vyzývá předřečníka k předložení úpravy, neboť připomínky jdou ve smyslu předlohy.

Petr Vileta: Otevírá otázku participativního rozpočtování.

Petr Kopač: Připojuje se k rovnoměrnosti dle Petra Stehlíka.

Vojtěch Pikal: Prodlužuje rozpravu do 25.2.; vyzývá k předložení pozměňujících návrhů.

Petr Vileta: Předkládá materiály k daňovým asignacím

9.3. předává Vojtěch Pikal předsedání Michalu Wagnerovy

Michal Wagner: Vyhlašuje hlasování na 12.3.

Rozprava je ukončena a hlasování zahájeno 12.3.

Hlasování

Předloha ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

 1. Republikový výbor schvaluje návrh programového bodu Volnočasové aktivity

Usnesení bylo přijato.

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.