• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Schválení komponent Pirátského programu

 1. Republikový výbor schvaluje následující komponenty Pirátského programu:
 2. Republikový výbor předkládá celostátnímu fóru následující návrh:
 1. K jednacímu řádu celostátního fóra se přidává čl. 33a, který zní:
  Čl. 33a Účast ve vládě
  (1) Koaliční smlouva o účasti České pirátské strany ve vládě musí být schválena celostátním fórem, jinak je neplatná.
  (2) Způsobilost být ministrem za Českou pirátskou stranu má jen její člen nebo registrovaný příznivec.
  (3) Pokud strana získá křeslo ministra, použijí se na ministra stejná pravidla jako na vedoucího odboru.
 2. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby mu předložilo návrh předpisu, který stanoví odborné požadavky na ministra za Českou pirátskou stranu a způsob, kterým kandidát prokazuje záruky plnění Pirátského programu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.