• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Mezinárodní vztahy

Pirátské hnutí prosazuje respekt pro lidská práva a svobodné šíření informací napříč světadíly. Na mezinárodní úrovni nechceme jen sobecky sledovat své zájmy, ale opravdu spolupracovat. O mezinárodních závazcích České republiky musí rozhodovat výhradně občané v referendu.

Pirátská strana se ztotožňuje s principem nenásilí jako základním bodem mezinárodního práva a odmítá agresi ve všech jejích podobách. Piráti usilují demokratickými prostředky o přechod ČR na aktivní neutralitu, kdy naše země nebude členem žádné vojenské aliance podnikající válečné akce mimo vlastní území a nepovolí přítomnost cizích jednotek na svém území, ale bude schopna spolupracovat na bezpečnostní politice EU.

Vedoucím prvkem vývoje mezinárodního společenství je dnes Internet. Podporujeme jeho rozšiřování nespoutané hranicemi států, protože lidem zpřístupňuje mnoho zdrojů informací. Díky Internetu se občané spojili proti starým strukturám ve státech severní Afriky, ve Španělsku nebo na Islandu. Internet vrací lidem moc, protože je propojuje.

Pirátské strany prosazují, aby se všechny státy zavázaly nezasahovat do komunikace na Internetu a aby bránily technologickou neutralitu. Požadujeme, aby orgány spravující součásti Internetu (např. ICANN) nepodléhaly politickým tlakům.

Pirátská strana bere na vědomí členství ČR v Evropské unii (EU) a skrze ně usiluje o její zásadní demokratizaci. Podporujeme rozhodování o záležitostech EU v první řadě Evropským parlamentem. Podporujeme takové změny, které povedou k posílení role přímé demokracie. Na všech úrovních prosazujeme přímé volby, odvolatelnost volených zástupců a úředníků, zákonodárná referenda, i veta jednotlivých směrnic referendem. V EU budeme ve spolupráci s ostatními Pirátskými stranami hájit svobodný pohyb lidí, zboží, služeb a informací a oponovat byrokracii, centralizaci a nesmyslným dotacím. Budeme bourat všechny překážky, které lidem brání ve svobodném pohybu, obchodu a rozhodování.

Zahájíme jednání k vypovězení globálních smluv, které vynucují nefunkční monopoly na úkor rozvojových zemí a lidské svobody (ACTA, TRIPS). Zasadíme se o transparentní revizi všech ostatních mezinárodních smluv a závazků.

Jsme proti extradici občanů ČR do zahraničí a proti zohledňování zahraničních zákonů za tímto účelem. Požadujeme, aby se extradiční smlouvy vztahovaly pouze na zločiny dlouhodobě postihované v obou zemích, spáchané na území země žádající o extradici, a aby zákony a tresty byly porovnatelné. Smlouvy musí být v každém případě přísně symetrické.

Pirátské strany konstatovaly, že takzvaná válka proti terorismu skončila. Tato válka na celém světě nevítaně omezila soukromí a lidskou důstojnost stejně jako další občanská práva. Nechceme, aby nás na letišti někdo svlékal, shromažďoval naše biometrické údaje či DNA, nebo je dokonce poskytoval vládám a společnostem cizích zemí. Usilujeme o zrušení směrnic, které zasahují do našeho soukromí a znevažují lidskou důstojnost. Chceme zpátky naše občanská práva!

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.