• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání republikového výboru v Kadani

značka:
RV 16/2014
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. František Navrkal
agendy:
zasedání, rozpočtová pravidla, volby do EP, věda a výzkum

Přijatá rozhodnutí:

Změna rozpočtových pravidel.


Změna pravidel participativního rozpočtování:

V pravidlech participativního rozpočtování se odstavec 1 v § 6 mění takto:

(1) Přihláška je přijatelná, pokud je v souladu s právem a politikou strany, zejména

 • a) má předepsané náležitosti,
 • b) je podána v termínu pro přihlášení projektů daného kola participativního rozpočtování,
 • c) odpovídá koncepci příslušné organizační složky, pokud je zveřejněna,
 • d) převážná část projektu spočívá v dobrovolnické bezplatné činnosti,
 • e) navrhované výdaje projektu lze hradit z veřejných peněz (§ 3a odst. 3 RoPr),
 • f) e) minimální výše prostředků na projekt činí aspoň trojnásobek částky připadající na hlasy jednoho člena.

PRO: Jarolímková, Rezek, Kozlová, Mikoláš, Zábranský, Bartoň, Štěpánek, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Michailidu, Černohorský, Polák


Příští zasedání se bude konat 14.6. v Pirátském centru Praha (Řehořova).

Zápis:

Seznam přítomných

Členové republikového výboru:
 • Helena Jarolímková, Lukáš Bartoň, Jiří Rezek, Zdeněk Štěpánek, Petr Třešňák, Lukáš Černohorský, Dominika Michailidu, Ivan Mikoláš, Adam Zábranský, Lenka Kozlová, Michal Polák
dále přes Mumble a Pad:
 • Libor Špaček, František Navrkal.
Hosté:
 • Roman Kučera, Renda Vaněček, Ivan Bartoš, Zdeněxtrnad, Janek Wagner, Lenka Wagnerová, Bára Kočková Přibylová, Michal Havránek

Spis: https://www.pirati.cz/spisovna/2014/03/zasedani_republikoveho_vyboru_v_kadani

Program

Návrh pořadu jednání

 • 1. schválení data příštího setkání.
 • 2. Presentace argumenů pro (IB)
 • 3. podpora z řad RV odbarvení peněz
 • 4. Volby do EP.
 • 5. Presentace, co se už udělalo v těchto volbách.
 • 6. Zastupování RV ve věcech, které neurčuje JdŘ
 • 7. společný program do komunálek

schválení programu: PRO 10/ PROTI NIKDO/ optickou většinou taky odhlasováno

 • Předsedající - Helena Jarolímová (aka Helga) ;-)
 • zapisuje: Michailidu, Třešňák, R.Kučera

1. schválení data příštího setkání

možnosti 7.6./14.6./21.6.

14.6. - PRO - 10 hlasů

2. Prezentace argumentů pro odbarvení peněz

(I.Bartoš) - není možné takhle pracovat
Ivan s tím osobně nemá problém. RP ale vnímá to, že místo aby se peníze používaly, jen se donekonečna dohadujeme, což k ničemu nevede
Piráti nemají možnost kontrolovat využití těch peněz.

PRAKTICKÉ HLEDISKO:
2. důvody

 • - lokální koalice se základním předpokladem „kolik dáte na kampaň“ - nebude kontrola nad použitím peněz..
 • - kapitoly jsou nastaveny blbě. peníze, které jsou nad rámec, musí být schváleny RV, což by měla být základní garance správného využití služeb

Souvisí s tím změna rétoriky.. Nejen odbarvit peníze, ale i zvýšit hranici pro schvalování PKS a RP (ne republikové úrovni je 50000,- ok, u krajů je 5000,- nesmysl). Posunuly se možnosti o 2 řády = více důvěry krajům. decentralizace.

IDEOLOGICKÉ:
Lenka W: není to úplná změna podstaty využívání peněz. Původní státní peníze byly tzv. Michálkopeníze, které byly určené a práci senátora.Ty nynější velký peníze nám voliči dali, abychom se někam dostali. Abychom se posunuli, dostali se do parlamentu a mohli ovlivnit dění ve státě.
Prosazujeme decentralizaci/ zodpovědnost/—

IB: ROZHODNĚ TO NESOUVISÍ S KAMPANÍ!!

I.Mikoláš - vsuvka - ? bude rozpočet kampaně - předběžný rozpočet 400000,-

3. Jednání a hlasování o odbarvení peněz

Návrh:

Zrušit obarvené peníze a související dvojí účetnictví. Jediným kritériem užití peněz musí být efektivita a účel použití. Důvodová zpráva: https://docs.google.com/document/d/1noGvYN95-NH6JUYsrdh3na57Cmg26znyY_l1x-dlF_4/edit?pli=1 nebo na konci padu od řádku 236

Republikový výbor ruší paragraf 3a odst. 3 RoPr a ukládá AO, aby uvedl do souladu i související předpisy nižší síly.

Nebo jinak:

Republikový výbor mění vnitřní předpisy takto:

 • 1) v rozpočtových pravidlech se ruší odstavec 3 v § 3a,
 • 2) v pravidlech participativního rozpočtování se odstavec 1 v § 6 mění takto:
  • (1) Přihláška je přijatelná, pokud je v souladu s právem a politikou strany, zejména
   • a) má předepsané náležitosti,
   • b) je podána v termínu pro přihlášení projektů daného kola participativního rozpočtování,
   • c) odpovídá koncepci příslušné organizační složky, pokud je zveřejněna,
   • d) převážná část projektu spočívá v dobrovolnické bezplatné činnosti,
   • e) navrhované výdaje projektu lze hradit z veřejných peněz (§ 3a odst. 3 RoPr),
   • f) e) minimální výše prostředků na projekt činí aspoň trojnásobek částky připadající na hlasy jednoho člena.

Zvýšit limit pro povinnost schvalování výdajů krajského sdružení z 5000Kč na 10000Kč? viz. níže

Diskuze o tom jaké dopady to bude mít na fungování krajů a odborů.

Lenka - PKS má sice větší volnost, ale vždy nese zodpovědnost za své rozhodování a může být odvoláno.
A. Zábranský - myslím, že nestačí to jen škrtnout, pač na to odkazují jiné předpisy.
Ivan - asi jen participativním rozpočování, zrušíme hyperlink
Lenka - dáme za úkol AO, aby to uvedl do souladu v přepisech nižší síly.\\a křič—až řeknu : Navrkal na mumblu: RV by nemělo hlasovat, když je přítomno tak málo lidí.
Zábranský: dát důvodovou zprávu na net, dát několik hodin na rozmyšlenou a hlasovat na netu
Jarolímková: pravidla umožňují to odhlasovat hned teď a tady. Ví se to dopředu. Zasedání je řádně ohlášeno. V návrhu pořadu to bylo. Nepřítomní jsou většinou pro.
Černohorský: jelikož jsme to slíbili před volbami, tak bychom to měli vydržet aspoň přes další.
Navrkal: podle nového jednacího řádu by to bylo nepřípustné. Kam spěcháte?
Asi 5 lidí: je kam spěchat.. koalice, mluví se o tom od minulých voleb.
Bartoň: nechat tam etický hledisko - využít peníze pro veřejně prospěšnou činnost.
Polák: jak se budou lišit rozhodovací procesy („rozhodovací křižovatka“) předtím a potom?
Bartoš - 2 věci - je to brzda.. nekonečný diskuze.. máme odvolatelnost
Wagner: nahradit text „výlučně pro veřejně prosp“ — „především“

Jak budem hlasovat?

a) Hlasujeme tady pouze fyzicky (+ mumble)?

PRO: Helena Jarolímková, Lukáš Bartoň, Jiří Rezek, Zdeněk Štěpánek, Ivan Mikoláš, Adam Zábranský,
PROTI: Lukáš Černohorský, Dominika Michailidu, Petr Třešňák, Lenka Kozlová, Michal Polák, Navrkal František

b) Hlasování elektronicky ve fóru ve 14:00 s oznámením celému RV, hlasování bude trvat 1 hod.?

 • PRO: všichni
 • Zdržel se: František Navrkal

Diskuze:
Roj: kauza s plackovačkou - členská základna se dívá divně na hlasování o takových banalitách. Zbytečně je to otravuje. Je to úplně zbytečná buzerace. A potom nechodí na důležitější hlasování.

4. Volby do EP.

Úvod - IB:
Zdeněk Strnad s Piráty dlouhodobě spolupracoval. Byl vybrán ve výběrovém řízení, kde bylo 14 kandidátů.
Zdeněk nám odprezentuje svůj koncept kampaně.

Kampaň ma 5 základních oblastí

 • 1. networking a fundraising. (aby se lidi identifikovali s Piráty a strhli další lidi) -
 • 2. public relations (prosadit se do medií)
 • 3. virální videa
 • 4.grafický design
 • 5. pirátská předvolební tour (od 1. května do voleb)

Ad 1 Udělá se microsite, s informačním kitem a možností přispět i bitcoiny/ profily kandidátů/ motivační článek pro potenciální příznivce/ zájemci tam dostanou info a materiály, aby se mohli zapojit do kampaně/ propojení s Mikulášovou soutěží (zájemci si kolíkují oblast, kterou chtějí mít na starost a soutěží se o nejvíc hlasů pro piráty)/ výzva ke snowball efektu - registruj se a přiveď daší zájemce

 • Platební brána už nám zůstane natrvalo (výrobce už je znám) - bonus.
 • 10 dnů do spuštění od odhlasování.

Adam Zábranský: Nedělalo by to problém v účetnictví?
IB: V současnosti jediný problém mít přesné údaje od plátce
Poplatek za využití platební brány - 5 - 10% částky
neexistují náhodou open source brány na přijímání plateb kreditkami co jsou téměř zdarma?

Ad 2 Synchronizování mediálních výstupů může být největší problém..
Oficiální tiskové zprávy musí mít formu, ve které je standardní média mohou/chtějí akceptovat.
Bude zorganizován mediální tréning pro kandidáty v horizontu 14 dnů.
Oslovování region. novinářů při pirátské tour
Účast kandidátů v debatách .. zatím se rýsuje debata pro periodikum Economia/ a natočil se spot/rozhovor s Ivanem pro regionální televize
Odborné články na stanovená témat
Účast na akcích blízkých pirátské tématice - MMM, Vyosení, .. očekává se echo od krajů, co se u nich děje, aby se to dalo zakomponovat do tour
Tiskové zprávy/ konference

Ad 3
„Evropa je naše moře“ - heslo namluví osobnosti „selfie“ (= kandidát vezme telefon, řekne heslo, )
Jsou i zahraniční lidé, kteří si to myslí - pomůže s tím Amélie.
Náklady = 0.
varianta 2 - „předělejte Ivana“ - Ivan ve zdevastovaném stavu - zrychlená animace -
virálek fotka - Ivan po kalbě „když ho miluješ, není co řešit“ !!!

Ad 4 grafika - plakáty/ letáky/ trička/ placky/ tácky do hospod/ kampaň 2,0 - virální šíření plakátu k doplnění vlastního textu..
pro a proti: výzva ke zpětné vazbě, ale můžou tam napsat věci, se kterými se třeba neztotožujeme, apod.
Dvě cílové skupiny voličů: stávající (z parlamentních voleb) vs. noví voliči

Diskuse ad 1. Co bude v kitu? Závisí to na tom, kolik zaplatí? Ne nemusí nic platit.
Budou tam PDFka, bude to elektronické.
Necháme to na krajích - distribuční centra.
Za příspěvek udělat odstupňované symbolické dary (není špatné, ale asi moc náročné)
Neotřeá kampaň může přitáhnout pozornost svou neotřelostí a publikaci mezi odborníky.
Platební brána - režie asi 3%

Ad PR. Nebudou peníze na mediální kampaň. Billboardy ne, možná nějaká guerilla.
Pokud by se vyfundraisovalo dost, tak třeba něco na seznamu.
Máme nabídky od 4 tiskáren.
Termíny na grafiku nejsou. Prostě ASAP. ZS - od pondělka za týden budou plakáty.
Účelem této presentace není podrobný popis všeho.

Ad Virální video. Nějaké osobnosti, tipy pište na štáb. Taky nápad oslovit piráty z jiných evropských zemí, mohli by to vlastně udělat a použít taky.

Ad 5 - Jarolímková - pirateride se ruší? Neruší.

Jarolímková: komunikace obyč.. členů se štábem. chce se něco po členech odhlasovat? členové můžou dávat návrhy, hesla si vybírají kandidáti, protože je nesou na trh

14:30 - 15:00 sledujeme Ivo Vašíčka v politickém spektru

Jarolímková: doporučujeme volebnímu štábu, aby více oslovovali členstvo a zapojovali. Udělat titulku webu. „doporučujeme“ - znamená to, že to doporučuje RV?

Hlasování přijetí návrhu změny předpisů v důsledku zrušení paragrafu 3a odst. 3 RoPr Republikový výbor mění vnitřní předpisy takto:

V pravidlech participativního rozpočtování se odstavec 1 v § 6 mění takto: (1) Přihláška je přijatelná, pokud je v souladu s právem a politikou strany, zejména

 • a) má předepsané náležitosti,
 • b) je podána v termínu pro přihlášení projektů daného kola participativního rozpočtování,
 • c) odpovídá koncepci příslušné organizační složky, pokud je zveřejněna,
 • d) převážná část projektu spočívá v dobrovolnické bezplatné činnosti,
 • e) navrhované výdaje projektu lze hradit z veřejných peněz (§ 3a odst. 3 RoPr),
 • f) e) minimální výše prostředků na projekt činí aspoň trojnásobek částky připadající na hlasy jednoho člena.
 • PRO: Jarolímková, Rezek, Kozlová, Mikoláš, Zábranský, Bartoň, Štěpánek,
 • PROTI: 0
 • ZDRŽEL SE: Michailidu, Černohorský, Polák

5. Evropské volby

- doplnění kandidátky místo Kmínka/ změnit to můžeme do 24.3./ ale obešli bychom proces primárek/ není nutné mít plnou kandidátku = nebudeme doplňovat

6.

Diskuze ohledně výklad paragrafu 3 JŘ RV..

http://www.pirati.cz/rules/jrrv?s[]=jednatel%C3%A9&s[]=v%C3%BDboru

Summary: systémově se nic určovat ani měnit nebude, jednatelům se doporučuje jakékoli požadavky o zástupce RV rozesílat SZ členům RV, aby tito mohli pro jednotlivé případy nabídnout vhodné kandidáty.


Diskuze o místě příštího RV -
Praha - test komunitního centra
PRO - všichni
rezervaci u Przybyly udělal L. Černohorský


Chceme hlasovat zvýšení hranice pro schvalování peněz z 5000 na 10000 PKS?
- Nehlasovat tady, jen diskuze. Nebylo to na pořadu jednání.
Bartoň: my jsme hranici snížili..
Brutální diskuze, zapisovatelka nestíhá.. sry. :( brzo se to zopakuje na fóru, vyčkejte..

závěr: není jasné, jestli změnit principy, nebo navýšit hranici pro schvalování.. hm..


* důvodová zpráva k odbarvení peněz

Ruší se třetí odstavec § 3a Pravidel pro rozpočtování

Piráti již nyní domlouvají kandidatury v rámci koaličních uskupení v komunálních volbách. Zde je ovšem patrné, že pro takový typ voleb bude vedena lokální kampaň. Již z prvních reakcí potenciálních partnerů je vidět, že jedním z požadavků na koaliční spolupráci jak u větších či lokálních subjektů bude základní vklad na provoz takové kampaně. Ten lze předpokládat v řádu tisíců v okresních či krajských městech pak desetitisíců. Nemožnost hospodařit s pěnězi kraje, které jsou alokovány v rozpočtu či čerpat „volné“ peníze mediálního odboru nás již předem s takových koalic diskvalifikuje. Předpokládat zisk pouze s fundraisingu pro jednotlivé koalice je sice možné, ale garance úspěšnosti těchto fundrasingů není zaručená. Podmínkou koaličních peněz by měl však být vždy transparentní účet. Využití peněz jejich podíl sice bude pirátský pak patrně bude del pravidel řešit koaliční volební štáb. Zde již nad využitím peněz mohou piráti dohlížet pouze skrze vyúčtování služeb či zboží a-nebo skrze společný transparentní účet.

RP navrhuje změnu rozpočtových pravidel ve vztahu k tak zvaným obarveným penězům.

Striktní omezení užití příspěvku z veřejných peněz bylo navrženo v situaci, kdy jsme poprvé získali přístup k veřejným penězům, a to v souvislosti s úspěchem Libora Michálka v senátních volbách. Příspěvek na senátora je určen pro stranu (strany), která senátora nominovala, k hrazení nákladů na práci senátora, na podporu činnosti, jejímž výstupem je působení senátora v souladu s cíli strany. Bylo by tedy v rozporu s určením příspěvku, kdyby byly finance použity pro účely, které s prosazováním cílů strany, s jejich uváděním do života například prosazováním legislativních úprav nesouvisejí.

V současné době, kdy strana obdržela přes 13 milionů v souvislosti s obdrženými hlasy ve sněmovních volbách, je situace jiná. Tyto finance jsou definovány jako příspěvek na úhradu volebních výdajů. Zákon předpokládá, že strana vynaložila v souvislosti s volební kampaní tolik finančních prostředků, že obdržená částka vlastně kompenzuje reálné náklady, má tedy umožnit, aby strana, která má významnou podporu voličů a zastupuje tudíž jejich zájmy, mohla dále pokračovat ve své činnosti, což je v zájmu jejích voličů. Piráti utratili ve volební kampani částku nesrovnatelně nižší, takže tím dostávají od svých voličů příležitost k dalšímu rozvoji. Tím, že nás někdo volil, projevil své přání, abychom se dostali do situace, kdy budeme moci aktivně ovlivňovat legislativu, fungování společnosti. Jsou to tedy peníze na rozvoj činnosti strany, abychom v dalších volbách uspěli.

Respektujme tedy vůli našich voličů a využijme získané finanční prostředky na veškerou činnost, která přispívá k prosazování pirátských myšlenek a cílů.

Když RP v tehdejším složení navrhovalo „obarvení“, kromě toho, že situace byla jiná (viz výše), tak jsme rozhodně nechtěli, aby se záležitost obarvených a neobarvených peněz stala příčinou dlouhých a neplodných debat, licitací, výkladů, jak to kdo myslel nebo nemyslel, jak to myslet měl atd., jak se v posledních měsících stále častěji děje. To, co mělo být pravidlem, které by zprůhlednilo naše fungování, paradoxně vede ke zmatkům a sporům. Forma zvítězila nad smyslem a obsahem. To, co od nás voliči očekávají, rozhodně nejsou debaty o předpisech, ale činnost.

Místo formálního rozlišování peněz tedy zvažujme jejich použití z hlediska smyslu. Navrhujeme tedy zrušit „obarvení“, jediným kritériem užití finančních prostředků musí být efektivita. Jestli je výdaj opravdu potřebný, jestli akce či věc, kterou se chystáme platit, přispívá k realizaci našeho programu, jestli není samoúčelná, nejde to řešit nějak efektivněji, například zápůjčkou atd. A samozřejmě, že vždy je potřeba hledat optimální řešení z hlediska poměru cena - výkon (užitek).

Jediným omezením, které je však vlastně již obsaženo v předchozím odstavci, jsou bilboardy a podobné naprosto nesmyslné výdaje ve volební kampani.

KONEC ZASEDÁNÍ

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.