• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění mazat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Opatření: On-line kampaň

Republikový výbor se usnesl na tomto opatření:

 1. Republikový výbor schvaluje převod 50 000 Kč na financování on-line kampaně a pověřuje Jiřího Kadeřávka, aby na žádost vedoucího MO převedl tento obnos z hlavního účtu strany na soukromý účet vedoucího MO Jana Podhajského, který bude figurovat jako zprostředkovatel služby, jejíž poskytnutí řádně doloží, vyúčtuje a případný finanční zůstatek převede zpět na účet strany. Tato částka se po přijetí rozpočtu na rok 2010 bude považovat za vyplacenou z rozpočtu mediálního odboru.
 2. Republikový výbor schvaluje navýšení odměny auditora dle protokolu FO Cerp 2010/04/08/D na 6 000 Kč. Tato částka se po přijetí rozpočtu na rok 2010 bude považovat za vyplacenou z rozpočtu finančního odboru.
 3. Schválením podle předchozích bodů se považují všechny podmínky podle finančních předpisů za splněné a jiná omezení na předmět a převodce podle finančních předpisů (např. §9(1) StFO, §10(2) PraH) se nepoužijí.
 4. Republikový výbor stanovuje rezervu předsednictva pro první rozpočtové období ve výši 40 000 Kč pro základní variantu.
 5. Předchozí body účinkují vyhlášením.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.