• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zasedání republikového výboru v Praze

Zasedání republikového výboru se konalo dne 30. listopadu 2013 v Café Podpalubí, Ohradní 421/22, 140 00 Praha 4.

značka:
RV 29/2013
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
účastníci:
republikové předsednictvo
agendy:
rozpočet, program, volby

Republikový výbor se usnesl takto:

 1. Republikový výbor schvaluje rozpočet České pirátské strany na rok 2014. (Technická implementace je na webu finančního odboru.)
 2. Republikový výbor souhlasí, že peníze, které jsou v rozpočtu 2014 vykázány jako přebytek, budou převedeny na termínovaný vklad s dobou 12 měsíců. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zjistit informace o možnostech úročeného vkladu. Podmínkou je transparentnost účtu.
  Termín: do 15. 12. předložit republikovému výboru návrh konkrétního řešení. Následně bude prohlasováno elektronicky.
 3. § 1 pravidel pro příspěvek se mění tak, že zní následovně:

  §1 Výše příspěvku

  Člen platí členský příspěvek v jedné roční splátce ve výši přiměřené jeho finančním možnostem, kterou si podle vlastní vůle stanoví v rozmezí 200 Kč až 49999 Kč.

 4. Za § 22 volebního řádu se vkládá § 22a, který zní:

  § 22a Senátní volby

  (1) Kandidátní listinu sestavuje krajské fórum toho krajského sdružení, ve kterém je volební obvod senátních voleb. Zasahuje-li volební obvod do území více krajských sdružení, sestavuje se kandidátní listina na společném zasedání jejich krajských fór.1) Sestavením kandidátní listiny je schválen jednotlivý volební program kandidáta.

  (2) Republikové předsednictvo má pravomoc vyjednávat volební spolupráci v senátních volbách, není-li stanoveno jinak. Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce v určitém volebním obvodu senátních voleb pověřit krajské předsednictvo, do jehož územní působnosti volební obvod senátních voleb zasahuje.

  (3) Krajské předsednictvo

  • a) organizuje volby na úrovni kraje,
  • b) předkládá jednotlivý volební program kandidáta a kandidátní listinu republikovému výboru.

 5. Republikový výbor schvaluje programový bod Znalostní ekonomika.
 6. Republikový výbor schvaluje, v souladu se Smlouvou o nominaci Libora Michálka na senátora, převod podílů ze státního příspěvku na mandát senátora za druhé pololetí roku 2013, první pololetí roku 2014, druhé pololetí roku 2014, první pololetí roku 2015, druhé pololetí roku 2015, první pololetí roku 2016, druhé pololetí roku 2016, první pololetí roku 2017. Příspěvek v každém uvedeném období bude přijat na zvláštní transparentní účet České pirátské strany a z něho převedeno jednotlivým stranám takto: třetina Straně zelených a třetina straně KDU-ČSL (pokud se nezmění zákonná výše státního příspěvku na mandát, jde o částku 142 500 Kč každé straně v každém období).


Zápis ze zasedání

1) Čl. 7 odst. 7 stanov
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.