• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přechod na doménu pirati.cz

 1. Republikový výbor se podle bodu 3 usnesení CF 1/2011 a na základě vlastnictví domény pirati.cz usnesl na přechodu z domény piratskastrana.cz na doménu pirati.cz.

  Ve všech předpisech strany se výraz piratskastrana.cz nahrazuje výrazem pirati.cz.

 2. Republikový výbor dále ukládá příslušným odborům implementovat tuto změnu na úrovni vyhlášek a v nastaveních systémů strany nejpozději do 30 dní od účinnosti tohoto usnesení.

 3. Republikový výbor se v souvislosti s výše uvedenou změnou usnesl na následující změně statutu technického odboru:

  1. §3a zní nově takto:

   (1) Základní doménou strany je doména druhého řádu pirati.cz, ze které se odvozují domény třetího řádu předsunutím zkráceného názvu.

   (2) Domény pro systémy strany se odvozují ze základní domény (odst. 1).

   (3) Jiné domény strana pro systémy strany používá, pouze

   • a) je-li tak zvlášť stanoveno pro významné projekty (§11(1)b StTO) nebo
   • b) je-li to nutné k zajištění služeb na dříve užívaných stranických doménách.

   (4) Domény se v textech píšou malými písmeny.

  2. K §6 se přidává odstavec 2:

   (2) Oblastní sdružení se v adresách označují nejvýše dvouslovným názvem oblasti.

  3. K §12 se přidává odstavec 2, který zní:

   Technický odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem stanoví, zda neužívané domény kopírují nastavením základní doménu (emailové, jabberové adresy atp.) nebo jsou na tuto doménu přesměrovány.

 4. Toto usnesení účinkuje třetím dnem po vyhlášení. Technický odbor může zahájit přípravné práce na přechod podle bodu 1 již vyhlášením.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.