• virtual_user má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Vyhlášení kol Participativního rozpočtování 2015

značka:
RV 7/2015
složka:
Republikový výbor
vyřizuje:
Bc. Vojtěch Pikal
agendy:
paro
založeno:
2015-03-12

Jednání proběhlo na internetovém fóru. vlákno

Usnesení

Vyhlašují se kola participativního rozpočtování (kapitola č.231150000 v rozpočtu strany na rok 2015) takto:

 • a) Termín pro přihlášení projektů: 30 dní od vyhlášení kola participativního rozpočtování
 • b) Rozpočtový strop v kole činí: 200 000 Kč
 • c) Počet hlasů každého člena: 5 hlasů, z toho pro jeden projekt nejvýše 5 hlasů
 • d) Částka připadající na jeden hlas: 200 Kč
 • e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31. 12. 2015

Další kolo se vyhlašuje vždy 3 měsíce po vyhlášení kola předchozího. První kolo je vyhlášno vyhlášením tohoto usnesení. Případné 4. kolo je je vyhlášeno na 15.11. 2015; rozpočtový strop ze 4. kola bude určen nerozdělenými prostředky z předchozích kol. případný nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektů ze 4. kola je 31.3.2016.

Zápis

Jednání zahájil Lukáš Bartoň 12.3. 2015.

Následně přednesl Vojtěch Pikal za republikové předsednictvo úvodní slovo.

Následovala rozprava, do níž se zapojili Ondřej Česík, Mikuláš Ferjenčík, Lenka Kozlová a Ondřej Kolek.

19.3. bylo zahájeno hlasování.

Vyhlašují se kola participativního rozpočtování (kapitola č.231150000 v rozpočtu strany na rok 2015) takto:

 • a) Termín pro přihlášení projektů: 30 dní od vyhlášení kola participativního rozpočtování
 • b) Rozpočtový strop v kole činí: 200 000 Kč
 • c) Počet hlasů každého člena: 5 hlasů, z toho pro jeden projekt nejvýše 5 hlasů
 • d) Částka připadající na jeden hlas: 200 Kč
 • e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31. 12. 2015

Další kolo se vyhlašuje vždy 3 měsíce po vyhlášení kola předchozího. První kolo je vyhlášno vyhlášením tohoto usnesení. Případné 4. kolo je je vyhlášeno na 15.11. 2015; rozpočtový strop ze 4. kola bude určen nerozdělenými prostředky z předchozích kol. případný nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektů ze 4. kola je 31.3.2016.

 • a) RV schvaluje návrh usnesení předložený republikovým předsednictvem,
 • b) RV ukončuje projednávání návrhu usnesení bez přijetí usnesení,
 • c) RV žádá celostátní fórum o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu,
 • d) RV odročí projednávané rozhodnutí na jednání republikového výboru.
 • PRO (a): Mikuláš Ferjenčík, František Navrkal, Michal Gill, Jiří Kadeřávek sen, Ondřej Česík, Lenka Kozlová, Ljuba Poláková, Lukáš Bartoň. (8 hlasů)
 • PRO (b) : - (0 hlasů)
 • PRO © : - (0 hlasů)
 • PRO (d) : - (0 hlasů)

Předložený návrh byl schválen většinou hlasujících členů výboru.

Výsledek hlasování byl vyhlášen 22.3.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.