• @cen_rk has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Správa spisů a zpráv

Hromadné zprávy

 1. Posílání hromadných soukromých zpráv a hromadných e-mailů všem členům a registrovaným příznivcům je vyhrazeno členům republikového předsednictva a vedoucím odborů.
 2. Ostatní mohou v odůvodněných případech předem požádat vedoucího administrativního odboru nebo jinou oprávněnou osobu.
 3. Zneužití této funkce se považuje za hrubé porušení pravidel fóra a trestá se podle pravidel fóra.

Pravidla datové schránky

Administrátorem
datové schránky je vedoucí administrativního odboru.
Oprávněnými osobami
pro přístup do datové schránky jsou členové republikového předsednictva.
 1. Přístupová oprávnění do datové schránky může administrátor přidělit i dalším členům strany. Přístupová oprávnění se přidělují jen v rozsahu jejich pověření činit úkony jménem České pirátské strany.
 2. Osoby, kterým chybí přístupová oprávnění do datové schránky, ač mají právo činit právní úkony jménem České pirátské strany, podávají písemnosti prostřednictvím podatelny administrativního odboru.
 3. Podstatné dokumenty z datové schránky se zařazují do spisu a uveřejňují na webu.

Pravidla pro svodky

 1. Všechny orgány strany a krajská sdružení musí vždy do 10. v měsíci zveřejnit svodku za předchozí měsíc.
 2. Pověřenec vkládá svodku do příslušné části fóra, k níž mají přístup pro čtení všichni členové strany a registrovaní příznivci. Uvozuje ji datum, zejména měsíc a rok, ke kterému se vztahuje
 3. Svodky se postupně přidávají do vlákna.

Spisová značka

 1. Je řetězec, který jednoznačně identifikuje oficiální dokument, který při správě vydávají orgány České pirátské strany, případně celé řízení, které bylo na jeho základě zahájeno.
 2. Spisová značka začíná zkratkou orgánu strany, do jehož působnosti dokument spadá, následuje mezera a pořadové číslo dokumentu v daném roce, které mu orgán přiřadil, lomítko a rok.
 3. Značka neobsahuje uvozující nuly v pořadovém čísle.
 4. Spisové značky se využívají i při správě jmenných prostorů na webu, kde jsou dokumenty uloženy pod danou značkou či číslem ve vhodném jmenném prostoru.
 5. Seznam spisů by měl být uložen na stránce list v příslušném jmenném prostoru.

Zkratky

 1. Pro orgán strany se použijí dvě až tři písmena jednoznačně ho identifikující.
 2. V oficiálních dokumentech je s výjimkou spisové značky nutné používat celý název orgánu.
 3. Předpisy se v oficiálních dokumentech označují svým názvem; Pokud je citováno či odkazováno konkrétní ustanovení, lze je zkracovat podle oficiální zkratky.
 4. Oficiální zkratky stranických orgánů jsou:
 5. Oficiální zkratky krajských sdružení jsou:
  • hmac: : law:navrhy:pravidla:systemy
   PHA, STC, JHC, PLK, KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, VYS, JMK, OLK, ZLK, MSK,
 6. Oficiální zkratky místních sdružení sdružení v registru místních sdružení.
 7. Zkratka orgánu oblastních sdružení se tvoří předřazením zkratky orgánu před zkratku oblastního sdružení bez spojovníku. Například
  hmac: : law:navrhy:pravidla:systemy
  PMS MSK-MOaP nebo MO JMK .
 8. Oficiální zkratky dokumentů jsou:
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/navrhy/pravidla/systemy.txt · Poslední úprava: 22.05.2013 23:08 autor: Vojtech Pikal