• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vyhlášky administrativního odboru

Od Pirátů se očekává snaha dodržovat pravidla. Při jejich aplikaci je však třeba se zamýšlet nad jejich smyslem, nelpět na pouhé liteře. Procedurální chyba při nějakém úkonu, která nikoho nepoškozuje, neznamená automaticky jeho zneplatnění.

Vyhlášky administrativního odboru dělíme podle stupně důležitosti na závazná pravidla a doporučení.

Pravidla

Pravidla jsou založena na některém ze zásadních principů, který nelze porušovat, a popisují důležité atributy, které naše práce nebo chování vůči jiným musejí či naopak nesmějí mít, aby vůbec prospívaly straně.

Pokud pravidlo něco přímo nařizuje nebo zakazuje, je jeho dodržování možno prosazovat moderací. U moderace je však důležité vyčerpat nejprve mírnější prostředky. Například pokud se lze domnívat, že uživatel pravidlo nezná nebo si neuvědomuje jeho porušování, je třeba jej nejprve na tuto skutečnost upozornit.

Když některý člen či příznivec dlouhodobě nedodržuje pravidla tak, že to druhým ztěžuje činnost, dostane se ve věci do sporu, je konfrontován s nesouhlasným míněním komunity, ale ani po poučení neustoupí, a dál doporučení úmyslně porušuje, může být takové chování chápáno jako projev zlé vůle a penalizováno.

Pravidla jednání celostátního fóra
Pravidla internetového fóra
Správa oblastních sdružení
Správa spisů a zpráv
Správa členství a kandidatur

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.