• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Správa oblastních sdružení

Svolání zasedání

Předsednictvo, které založení místního sdružení schválilo, svolá ustavující schůzi místního sdružení ve stanovený čas na stanovené místo soukromou zprávou nebo emailem všem členům krajského sdružení, veřejně je vyhlásí na internetovém fóru a v Pirátském kalendáři. Zasedání musí být oznámeno aspoň 10 dní předem s časem a místem konání schůze, aby se dalo považovat za řádně oznámené a svolané. Pro hlasování přes internetové fórum stačí k řádnému oznámení svolání 3 dny předem.

Místní sdružení

Založení:
 1. Základní podmínkou založení místního sdružení je určit území, na kterém bude místní sdružení působit:
  • toto území musí celé ležet v jednom kraji,
  • nesmí se překrývat s územím, na kterém působí již existující místní sdružení,
  • mělo by kopírovat volební či správní obvod.
 2. Nejmenší počet členů zakládajících místní sdružení jsou tři.
 3. Předsednictvo příslušného krajského sdružení nebo republikové předsednictvo musí udělit souhlas se založením místního sdružení. Tento souhlas se poznamená do internetového fóra.
 4. Předsednictvo, které založení místního sdružení schválilo, svolá ustavující schůzi místního sdružení ve stanovený čas na stanovené místo soukromou zprávou nebo emailem všem členům krajského sdružení, veřejně je vyhlásí na internetovém fóru a v Pirátském kalendáři.
 5. Na ustavujícím schůzi místního sdružení se musí sejít alespoň trojice členů příslušného krajského sdružení a prohlásit místní sdružení za založené. Tito se stanou členy právě založeného místního sdružení.
 6. Takto ustavené místní sdružení si zvolí předsednictvo.
 7. Nové předsednictvo oznámí založení místního sdružení na internetovém fóru krajského sdružení a pošle odkaz na zápis z ustavujícího fóra do podatelny administrativního odboru.
 8. Oznámení se podává zpravidla společně s oznámením o změně předsednictva místního sdružení a musí obsahovat:
  • odkaz na souhlas krajského nebo republikového předsednictva,
  • název a území místního sdružení,
  • datum založení,
  • seznam přítomných a
  • případně jména nových členů místního sdružení
 9. Na základě oznámení vzniku místního sdružení založí administrativní odbor na internetovém fóru příslušné skupiny a podfórumém fóru a na webu příslušnou stránku.
 10. Dále přidělí sdružení zkratku zařadí jej se všemi náležitostmi do registru.

Změna předsednictva sdružení

 1. Předsednictvo může být zvoleno na zasedání, nebo přes internetové fórum.
 2. Zasedání musí být oznámeno aspoň 10 dní předem s časem a místem konání schůze, aby se dalo považovat za řádně oznámené a svolané. Pro hlasování přes internetové fórum stačí k řádnému oznámení svolání 3 dny předem.
 3. Kraj si na schůzi zvolí nové předsednictvo tajnou volbou.
 4. Nové krajské předsednictvo oznámí výsledek volby na internetovém fóru svého sdružení a v plném rozsahu také v podatelně administrativního odboru (nestačí odkaz). Výsledek musí obsahovat seznam přítomných, dohodnutý postup hlasování, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, jména zvolených členů předsednictva a odkaz na řádné oznámení, pokud nezískali kandidáti většinu všech hlasů členů sdružení.
 5. Administrativní odbor neprodleně zajistí provedení všech potřebných změn, tedy například změn ve skupinách krajských sdružení, předsednictev krajských sdružení, krajských předsedů a členů republikového výboru.
 6. Odbory, předsednictva strany, krajů a místních sdružení jsou pro potřeby členů strany povinnými subjekty dle zákona 106/1999 Sb.

Změna parametrů sdružení

 1. Název a území sdružení je možno změnit jen zásadním usnesením na zasedání příslušného oblastního fóra svolaného k tomuto účelu.
 2. Změnu parametrů sdružení musí předem předsednictvo nadřízeného sdružení, v případě krajského sdružení republikový výbor.
 3. V případě sporu sdružení a nadřízeného předsednictva rozhoduje věc fórum nadřízeného sdružení.
 4. Změnu parametrů oznámí předsednictvo změněného sdružení sdružení do podatelny administrativnímu odboru včetně zápisu ze zasedání a odkazu na rozhodnutí nadřízeného předsednictva.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.