• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Správa členství a kandidatur

Přijímací řízení

 1. Staňte se registrovaným příznivcem a představte se ve fóru.
 2. Vyplnění členské přihlášky, vytiskněte ji, vyplňte a podepište.
 3. Členskou přihlášku přineste na schůzi vybraného sdružení.
 4. Zaplacení příspěvku - elektronicky zaplaťte členský příspěvek na náš transparentní bankovní účet pod správným variabilním symbolem, abychom platbu identifikovali.

Zařazení nových členů

Do seznamu členů vkládá člena administrativní odbor na písemnou žádost předsednictva přijímajícího sdružení.

Přijímající předsednictvo:
 1. Ověří, že člen vyplnil správně v přihlášce povinné údaje označené hvězdičkou.
 2. Zapíše do papírové přihlášky přijímající sdružení, vyplní rozhodné dny a datum vzniku členství.
 3. Uvede na přihlášku jak kteří členové předsednictva hlasovali o přijetí člena.
 4. Potvrdí správnost vyplněných údajů parafou.
 5. Zašle sken přihlášky administrativnímu odboru na e-mail prihlasky@pirati.cz.
Administrativní odbor:
 1. Ověří vyplnění všech povinných polí v přihlášce.
 2. Porovná přihlášku se seznamem vyloučených členů a pokud byl člen v minulosti ze strany vyloučen, předá věc republikovému výboru.(Čl.3(1)f Stanov)
 3. Ověří zaplacení příspěvku.
 4. Zařadí člena do skupiny příslušného sdružení na internetovém fóru.
 5. Pošle novému členovi uvítací zprávu e-mailem.

Práva člena na systémech strany

Po přijetí získá člen následující práva:
 1. Má e-mail a jabber ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz. (návod na použití)
 2. Má přístup k editaci Webu. (návod na použití)
 3. Má přístup na Mumble. (návod na použití)
 4. Přihlašovací údaje na všechny systémy strany jsou ve tvaru jmeno%20prijmeni@pirati.cz

Členství

 1. Na zdůvodněnou žádost administrativního odboru je člen povinen kdykoliv dokázat, že údaje uvedené na přihlášce byly nebo stále jsou platné.

Zánik členství při nezaplacení příspěvku

 1. Pokud u člena uplyne lhůta podle §2 PrP k zaplacení příspěvku, administrativní odbor poučí člena do 14 dní od vypršení, že musí doplatit příspěvek.
 2. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nedoplatí, vyrozumí o tom administrativní odbor příslušné oblastní předsednictvo.
 3. Členství zaniká vzetím na vědomí oblastním předsednictvem.
 4. Vzetí na vědomí probíhá zásadně veřejně, a to i na internetovém fóru.
 5. Jména těch členů předsednictva, kteří byli přítomni vzetí na vědomí se uvedou v zápise, jinak administrativní odbor k rozhodnutí nepřihlíží.

Podmínky kandidatury

 1. Kandidovat může občan splňující zákonné podmínky.
 2. Kandidovat za Piráty mohou pouze členové a příznivci.
 3. Kandidát se přihlásí příslušnému oblastnímu sdružení a přijde na představovací schůze a na schůze, kde proběhnou primární volby.
 4. Kandidát musí souhlasit s demokratickým minimem a programem pro dané volby.
 5. Kandidát si vytvoří profil na našem webu prostřednictvím jednoduchého průvodce.
 6. Kandidát vyplní prohlášení kandidáta a předá ho příslušnému oblastnímu sdružení.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.