• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla internetového fóra

Obsahová pravidla

 1. Celé příspěvky ani části příspěvků mimo téma nejsou povoleny. Pro volnou diskusi můžete využít Podpalubí, sociální sítě nebo chat.
 2. Na systémech strany se zakazuje urážet jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky. Přípustné nejsou ani urážky strany, nebo jejích orgánů.
 3. Vulgarity jsou obecně nevhodné a je na rozhodnutí moderátora, do jaké míry jsou ještě snesitelné.
 4. Každý uživatel má možnost si ve svém profilu na internetovém fóru nastavit osobní údaje, které budou veřejně dostupné. Tyto veřejně dostupné údaje lze dále využívat v rámci technických systémů České pirátské strany pro účely činnosti (např. koordinace kampaně, seznamování atd.) Pokud si nepřejete, aby tyto údaje byly veřejné, prostě je do profilu nevkládejte nebo je odstraňte. V odstranění vašich osobních údajů vám pomůže administrátor příslušného systému.

Formální pravidla

 1. Pokud není z textu zřejmé, jde-li o humor nebo ironii, přihlíží se k záměru autora, používají se smajlíci a nebo jiný vysvětlující prvek pokud je to možné.
 2. Každý uživatel může být registrován pouze pod jedním uživatelským jménem; Použití více než jednoho uživatelského jména musí být předem oznámeno vedoucímu administrativního odboru.
 3. Všichni jsou povinni dodržovat pokyny moderátorů a v případě rozporu rozhodne vedoucí administrativního odboru.
 4. Záznamy soukromé komunikace (soukromé zprávy, tajné nahrávky, logy z ICQ, pastebin, piratePADu a jiné) lze na internetovém fóru zveřejňovat pouze se souhlasem všech zúčastněných.
Nepřipouští se:
 1. Používat nepřirozené formátování.
 2. Přispívat vícekrát bezprostředně za sebou.
 3. Psát pouze velkými písmeny.
 4. Různé nadměrně výrazné řezy nebo velikosti písma.

Disciplinární opatření

 1. Na porušování pravidel internetového fóra bude uživatel upozorněn napomenutím nebo varováním.
 2. Pokud uživatel poruší pravidla fóra, může být potrestán moderováním.
 3. Opakované a závažné porušování pravidel se trestá BANem.
 4. Disciplinární opatření nejsou předmětem diskuse, jejich přezkum je vyhrazen kontrolní a rozhodčí komisi.
 5. Uložené BANy se oznamují v příslušném vlákně.

Moderování

 1. Všechna nastavení fóra spadají do rozhodnutí vedoucího administrativního odboru v souladu s předpisy a seznamem funkcí (Nastavení internetového fóra).
 2. Všichni moderátoři mají povinnost dodržovat tyto pravidla, zásadu nestrannosti a pokyny vedoucího administrativního odboru.
 3. Příspěvek se po udělení disciplinárního opatření zamyká, aby ho uživatel nemohl editovat.
 4. Obsah zamknutých témat je zakázáno měnit.

Skupiny

 1. Změny v členství ve skupinách oznamuje vedoucí dotyčného orgánu neprodleně administrativnímu odboru, pokud není schopen změnu provést sám. To jej nezbavuje povinnosti upozornit na změny členství ve svodce a oznamovat uvolnění volených funkcí v podatelne příslušného organu, pokud se tak již nestalo.
 2. Pokud někdo zjistí, že skupiny na internetovém fóru neodpovídají skutečnosti, oznámí to neprodleně administrativnímu odboru nebo vedoucímu příslušného orgánu.

Podpis

 1. Nesmí obsahovat obrázky, pokud nemají textový základ.
 2. Obrázky v podpisu nesmí přesahovat největší velikost písma nebo odesílacího tlačítka.
 3. Podpis zabírá maximálně čtyři řádky písma standardní velikosti.

Avatar

 1. Jako avatar se nesmí použít jiný obrázek než fotografie uživatele, kterou lze prezentovat i na veřejnosti, aniž by dělala straně ostudu; nepřípustné avatary budou smazány.
 2. Přidávat vlastní avatary je povoleno jen registrovaným příznivcům a členům.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.