• @cen_ao has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Platy Pirátů v placené politické funkci

Tato stránka je neudržovaná a zastaralá. Zastupitelé mohou své veřejné příjmy nově evidovat v Nalodění.

Tato stránka obsahuje seznamy lidí, kteří byli za Pirátskou stranu zvoleni nebo byli zvoleni jako pirátští kandidáti nebo byli zástupci Pirátské strany nominováni a poté jmenováni do funkce a za výkon této funkce pobírají plat hrazený z veřejných peněz. Platy pirátských poslanců jsou k dispozici na https://www.pirati.cz/snemovna/.

Volení zástupci

Zastupitelstva

jméno funkce hrubého1) čistého2) majetkové přiznání
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Bc. Mikuláš Ferjenčík
Ondřej Profant
Adam Zábranský
Viktor Mahrik
Ondřej Kallasch
Ing. Ivan Mikoláš
zastupitel hlavního města Prahy viz Repozitář odměňování majetková přiznání
Mgr. Jiří Ulip zastupitel a radní města Brna 6 900 5 449 1660 Kč 3) 4) 5)fórum
Bc. Tomáš Koláčný Zastupitel a Radní města Brna 6) 81 908 Kč 56 427 Kč fórum
Lukáš Findeis zastupitel MČ Praha 12 2 526 Kč 1 992 Kč 7)
Tomáš Murňák zastupitel MČ Praha 13 1 270 Kč 1 002 Kč 8)
Pavel Opatřil zastupitel MČ Praha 13 1 270 Kč 1 002 Kč 9)
Petr Kapounek zastupitel města Prostějova (+člen Komise IT a Smart city) 4 228 Kč 3 332 Kč
Petr Jeník zastupitel města Česká Lípa 870 Kč ?
Ing. et Ing. Martin Šmída zastupitel a člen KV Majetín ? 832 Kč
Ing. Petr Třešňák starostaradní města Mariánské Lázně 57 301 od x.x.2017 59 000 od 1.1.2018 66 400 od 20.2.2018 8 100 Kč
Ing. arch Vojtěch Franta místostarosta města Mariánské Lázně 48 132 20 000 Kč
Dr. Ivo Vasicek krajský zastupitel JMK ? Kč 13 409 Kč fórum
Ing. Petr Lysek zastupitel města Prostějov 1 448 Kč 1 043 Kč 10)
Ing. Josef Janů uvolněný člen rady Karlovarský kraj, regionální rozvoj, projektové řízení a informatika, 65 000 Kč brzy doplním :)
Mgr. Michal Marciniszyn Člen zastupitelstva městské části Brno-střed

Senát Parlamentu České republiky

jméno funkce hrubého čistého majetkové přiznání
Mgr. Libor Michálek, MPA senátor11) ? ?

Jmenováni

Výbory

jméno funkce hrubého čistého majetkové přiznání
Bc. Tomáš Koláčný člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna 0 Kč 0 Kč
Bc. Vojtěch Pikal člen kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce 500 Kč ?
Petr Jeník člen finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Petr Jeník člen škodního a likvidačního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Petra Prokopcová členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Bc. Iveta Janatová členka výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Ing. Kateřina Poludová Knapčíková člen výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Ing. Vladimír Milata člen výboru pro sport Zastupitelstva města Česká Lípa 400 Kč ?
Lukáš Blažej člen kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-centrum 2010 Kč 1589 Kč
Ing. Josef Janů člen kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Karlovy Vary 1000 Kč
Mgr. Jindřich Čermák člen Kontrolního výboru Karlovarského kraje 2.499 Kč
Petr Kapounek člen Kontrolního výboru města Prostějov * viz odměna zastupitele

Komise

jméno funkce hrubého čistého majetkové přiznání
tomas_kolacny předseda Komise organizační a otevřenosti úřadu Rady města Brna 0 Kč 0 Kč
michal_marciniszyn místopředseda Komise informatiky Rady města Brna 3 300 Kč 2 261 Kč
tomas_vymazal člen Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Jihomoravského kraje 1 000 Kč 790 Kč
robert_cuma člen Komise majetkové Rady města Brna 3 300 Kč 2 261 Kč
Bc. Marcel Kolaja člen Komise informatiky Rady města Brna 3 300 Kč 2 261 Kč
Martin Švadlenka člen Komise Redakční rada Přerovských listů
předseda Komise pro otevřenou radnici Rady města Přerova
3 090 Kč ?
vojtech_pikal člen Komise místní části č. 17 Olomouc - střed; Olomouc 500 Kč ?
člen Komise pro informační technologie; Olomouc 500 Kč ?
PaedDr. Ivo Vašíček člen investiční komise Rady města Brna (RMB) 3 300 Kč 2 261 Kč
Petr Vileta člen Komise pro otevřený kraj Plzeňského kraje - za měsíc, kdy komise zasedá
za měsíc, kdy komise nezasedá
Ukončeno v září 2016
1 635 Kč
327 Kč
1 177 Kč
226 Kč
Zdeněk Kubala člen Komise pro mládež a sport města Chrudim ? ?
PhDr. Jiří Stuna člen Komise prevence kriminality města Chrudim ? ?
Nikola Štěpánková člen Komise pro životní prostředí města Chrudim ? ?
Barbora Zikánová člen Komise pro dopravu a prevenci kriminality města Česká Lípa 400 Kč ?
Michal Schmidt člen Komise prevence kriminality města Žatec 500 Kč ?
Lukáš Findeis člen Komise pro prevenci sociálně-patologických jevů MČ Praha 12
člen Komise pro koordinaci komunitního plánování MČ Praha 12
člen Komise pro seniory MČ Praha 12
+1 183 Kč +935 Kč 12)
Bc. Jakub Nepejchal člen komise městské části č. 13 Nová Ulice, Olomouc 500 Kč 387 Kč
Tomáš Lacina člen rozvojové komise Brodek u Přerova ? ?
Mgr. Jindřich Čermák člen Komise pro řešení otázek bezpečnosti Karlovarského kraje
člen Komise pro otevřenou společnost a nové technologie Karlovarského kraje
4.998 Kč
Daniela Bílá člen Komise prevence kriminality Karlovarského kraje 2.499 Kč 1.966 Kč
Bc. Markéta Gregorová členka Komise meziregionálních vztahů JMK 1 000 Kč 790 Kč
radek_holomcik člen Komise cestovního ruchu JmK 1 000 Kč 790 Kč
Petr Kapounek člen Komise informatiky Olomouckého kraje ?? cca až 20.000 Kč / rok (dle účasti)
Petr Springinsfeld místopředseda Komise legislativně organizační Rady města Brna
člen Komise legislativní a organizační Rady městské části Brno-střed
4 000 Kč
?
2 750 Kč
2 369 Kč

Dozorčí/správní rady a představenstva

jméno funkce hrubého čistého majetkové přiznání
Róbert Čuma předseda dozorčí rady STAREZ-SPORT, a.s. 9 000 Kč ?
Bc. Tomáš Koláčný člen představenstva Teplárny Brno a.s. 0 Kč 0 Kč
PaedDr. Ivo Vašíček člen představenstva Dopravního podniku města Brna 15 000 Kč 9 800 Kč
Bc. Jakub Nepejchal člen představenstva Dopravního podniku města Olomouce a. s. 9 000 Kč 6 195 Kč
Ing. Petr Třešňák člen správní rady Tepelného hospodářství Veolia Energie Mariánské Lázně s.r.o. do 31.5.2017 8 000 Kč 5500
Ing. Petr Třešňák člen dozorčí rady Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. 0 Kč
MUDr. Zdeněk Hřib člen správní rady VZP 32 000 Kč 13) 22 045 Kč
plk.doc.MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA člen správní rady VZP 32 000 Kč 14)
Bc. Markéta Gregorová členka představenstva Veletrhy Brno, a. s. 20 000 Kč 13 780 Kč
Mgr. Michal Marciniszyn Předseda správní rady Technických sítí Brno Bude doplněno po ustanovujícím zasedání
Petr Springinsfeld předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a. s. 20 000 Kč 13 780 Kč
Bc. Marcel Kolaja člen dozorčí rady SAKO BRNO, a. s. 8 000 Kč
1) Hrubým se rozumí částka, kterou zastupiteli jako odměnu za funkci odvádí město či jiná veřejná institutce.
2) Čistým se rozumí částka, kterou jako odměnu nakonec obdrží zastupitel po srážce všech daní a odvodů. Rozdíl putuje zpět do pokladny státu.
3) listopad 2014 - červen 2016 radní a zastupitel, od července 2016 jen zastupitel
4) první výplata v prosinci 2014: 2 893 Kč
5) podle zákona by můj zaměstnavatel, společnost Moravia IT a. s., mohla požadovat za můj čas strávený na jednáních Rady kompenzaci odpovídající odpovídající mému platu + povinným odvodům (na rozdíl od OSVČ zde není stanovena horní hranice). V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodla tohoto práva nevyužít. Jsem na svého zaměstnavatele hrdý.
6) od 21.6.2016 dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena Rady města Brna - příjmy za členství ve výboru, komisi i představenstvu se krátí na 0,- Kč.
7) první odměna v listopadu 2014: 170/132 Kč, do března 2015: 1 270/1 002 Kč, pak navýšena kvůli souběhu funkce zastupitele a členství v aspoň jedné z komisí rady MČ na 2 453/1 937 Kč, od ledna 2016 navýšena o 3 % na 2 526/1 992 Kč dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
8) první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč, podle zákona by můj zaměstnavatel Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., mohl požadovat za můj čas strávený na jednáních zastupitelstva kompenzaci odpovídající mému platu + povinným odvodům. V rámci své CSR (Corporate Social Responsibility) se rozhodl tohoto práva nevyužít.
9) první výplata v listopadu 2014: 170 / 132 Kč
10) první výplata v prosinci 2015: 1313 / 940 Kč
11) bez politické příslušnosti, navržený Piráty, zvolený na kandidátce Piráti+KDU-ČSL+SZ
12) navýšena odměna zastupitele, viz poznámka k platu
13) , 14) Odměny správní a dozorčí rady VZP jsou odvislé od přítomnosti dotyčné osoby na jednáních a pracovních skupinách.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zastupitele/odmeny.txt · Poslední úprava: 23.09.2022 08:37 autor: vojtech.pikal