• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Bc. Tomáš Koláčný

ja.jpgTomáš Koláčný (*27.06.1992) pochází z Brna.
V Pirátské straně je členem republikového výboru a předsedou místního sdružení Brno.

Vystudoval obor Technické Lyceum na SPŠ Sokolská. Na Vysokém Učení Technickém v Brně získal titul bakalář v oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Ve studiu elektroenergetiky na VUT pokračoval i na magisterském stupni, ovšem po zvolení do Zastupitelstva města Brna (2014) se rozhodl studium přerušit a naplno se věnovat výkonu mandátu.

V rámci svého působení v brněnském zastupitelstvu se Tomáš věnuje především tvorbě a implementaci mechanizmů participace, díky kterým se mohou obyvatelé zapojit do rozhodování o budoucnosti města - zejména participativního rozpočtování. V červnu 2016 byl Tomáš zvolen do Rady města Brna jako Radní pro oblast otevřenosti města a participace obyvatel. V roce 2017 Tomáš úspěšně odpilotoval 1. ročník participativního rozpočtu, do kterého se mu v průběhu celého procesu podařilo zapojit přes 50 tisíc lidí z řad široké veřejnosti, samotného finálového hlasování se pak zúčastnilo celkem 11 660 občanů města Brna. Prosadil vytvoření vlastnické politiky města vůči spravovaným firmám, což je základní řídící dokument v rámci vzniklého koncernu městských firem. Dále úspěšně implementoval ve městě, městských částech i městem spravovaných firmách metodické předpisy pro zveřejňování smluv v intencích zákona o registru smluv a podílel se i na řadě menších projektů, z nichž lze jmenovat například přípravu nástroje pro bezpapírové odbavení jednání volených orgánů města Brna, garantování oblasti participace v rámci strategie města Brna do roku 2050, nebo spolupráci na přípravě pozměňovacího návrhu projektu rezidentního parkování ve věstě Brně, který by umožnil volnost v mobilitě a parkování občanů i mimo městské části, ve kterých jsou daní občané rezidenty a zabránil tak současně platnému stavu, který dělá z Brňáků mimo příslušnou rezidentní oblast návštěvníky ve svém vlastním městě.

Ve svém volném čase se věnuje ochraně přírody, cestování, turistice, fotografování, zážitkové pedagogice, „oživování historie“, paběrkování, pořádání outdoorových závodů, vodní turistice a mnoha dalším aktivitám. Tomáš má rád kvalitní filmy, rockovou a elektrickou hudbu, výlety do přírody za každého počasí a v neposlední řadě také koprovku.

Je projaderně zaměřený, zabývá se šířením technologické a informační osvěty. Podporuje plnou legalizaci samopěstování, držení a užívání konopí a ostatních rostlin, které jsou na seznamu zakázaných návykových látek. Podporuje povinné zveřejňování výukových materiálů, které vzniknou na státních středních a vysokých školách za veřejné finanční prostředky.


e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz
tel: numero.jpg

Politický kompas

Skupiny

Historie

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/tomas_kolacny.txt · Poslední úprava: 16.03.2018 17:06 autor: Tomas.Kolacny