• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

PhDr. Jiří Stuna

* květen 1976 v Pardubicích

Je ženatý s manželkou mají dva syny. Po základní vojenské službě pracoval jako člen zásahové jednotky podnikové policie (Synthesia, Explosia). V letech 2000 - 2002 pracoval jako manažer prevence kriminality města Chrudim. Do současné doby pracuje jako velitel Městské policie Skuteč. Je členem mezinárodních organizací IPA a LEAP. Čestným členem a terapeutem Unie Bezpečnostních Složek MV. Vystudoval střední školu veřejnoprávní a vyšší odbornou školu prevence kriminality Trivis Praha, kterou zakončil maturitní zkouškou s vyznamenáním. Licenciátské vzdělání získal na Polsko-České vysoké škole obchodu a sportu Collegium Glacense v Nowé Rudě, v oboru Řízení územně samosprávných celků. Svoji licenciátskou práci napsal na téma: Využití psychologie při řízení policie. V roce 2013 dokončil magisterské studium na Vysoké škole Edukacja Wroclav v oboru management. Ve své magisterské práci propojil studium a výzkum managementu, psychoterapie a psychoterapeutický výcvik. Zaměřuje se na využití psychoterapie u příslušníků ozbrojených složek, postižených posttraumatickou stresovou poruchou a syndromem vyhoření.
Kromě studia C.Rogerse, studuje Profesora PhDr. Stanislava Kratochvíla PhD., časopisy Adiktologie (Centrum adiktologie, PK 1.LF UK v Praze), Psychoterapie (Fakulta sociálních studií MU Brno). Napsal recenzi ke knize Romská otázka -psychologické důvody sociálního vyloučení Romů, JUDr. Kláry A. Samkové PhD.

Je aktivním členem Pirátů Pardubického kraje.
Jiří Stuna relaxuje nejraději v přírodě, rekreačně se věnuje slaňování, raftingu, karavaningu je motorkářem a aktivistou za legalizaci konopí pro lékařské a vědecké využití.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.