• @cen_vedouci_rt has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Resortní sekce

Resortní sekce

Resortní sekce strany je složená z resortních platforem.

Resortní platformy složené z členů a příznivců ​strany, expertů ​a dalších zájemců zřizuje předsednictvo. Resortní platformy sdružují týmy, které se věnují politice v rámci daného resortu, zřízené například platformou, předsednictvy nebo zastupitelskými kluby.

Resortní týmy složené zejména z odborníků a zastupitelů, zřizuje předsednictvo ve spolupráci se zastupitelskými kluby na půdorysu vládních resortů. Resortní týmy se věnují zejména prosazování a realizování aktuální politiky v souladu s programem.

Garant řídí svou pracovní skupinu a jsou zodpovědní za svoje programové body, zejména

  • zpracovává podrobná stanoviska k programovému bodu,
  • sleduje novinky a aktuální kauzy ve své oblasti a vyjadřuje se k nim jménem strany,
  • píše o svém tématu na blogu nebo jiným způsobem, informuje veřejnost a odpovídá na odborné otázky,
  • zpracovává návrhy stanovisek strany k vládním a parlamentním dokumentům.

Garant má být proaktivní, aby ho nikdo nemusel uhánět o výstupy a mimo jiné to má být člověk, který bude schopen jít do televize, rádia či komunikovat s médii obecně. Zároveň se u něj bude očekávat i hlubší znalost Pirátských témat, protože případné otázky mohou ve vysílání lítat všemi směry.

Pokud jste člen nebo příznivec a máte zájem se stát garantem, kontaktujte vedoucího příslušného resortního týmu.

Vedoucích resortních platforem, týmů a garanty jmenuje předsednictvo.

Gestor/ka je politická osobnost, která zodpovídá ve vládní struktuře Pirátů za daný resort vůči politickému vedení (celostátnímu lídrovi, poslaneckému klubu). Gestor/ka odborně rozumí oblasti na úrovni potřebné pro vyjadřování stanovisek, vyjadřuje se k oblasti pro média a reprezentuje tím Pirátskou stranu, vyjednává změny s koaličními partnery (včetně expertních týmů koalice), informuje o stavu věcí politickému vedení či resortnímu týmu strany, ručí za stanoviska k tiskům na vládu a ve sněmovně (zpracovávají jeho spolupracovníci + resortní tým).

Seznam resortních týmů

Seznam resortních týmů, jejich vedoucích a příslušných programových bodů a garantů.

Seznam týmů s kontakty a dalšími podrobnostmi najdete na pirátském webu.
Resortní tým Přiřazené programové body Vedoucí
RT Doprava a Logistika Doprava Gabriela Lněníčková Jan Lička (gestor, garant pro Dopravní ifrastrukturu)
Marek Lahoda (garant pro Udržitelnou mobilitu)
MRT Lidská práva Rovnoprávnost
Svoboda projevu
Soukromí
Klára Kadar
MRT Demokracie Účast veřejnosti na rozhodování
Respekt k Ústavě a její zdokonalení
Politické strany a volby
Vojtěch Pikal v rezignaci
RT Kultura Svoboda informací
Svobodná kultura
Ondřej Chrást (gestor)
RT Školství Volnočasové aktivity
Vzdělání
Věda a výzkum
Martin Úlovec (gestor pro Školství) Daniel Mazur (gestor pro Výzkum)
MRT Návykové chování Psychotropní látky Janka Michailidu
RT Místní rozvoj a veřejná správa Transparentní organizace
Služební zákon
Ondřej Profant Ivan Bartoš (gestor)
Vojtěch Franta (garant pro oblast Lázeňství)
RT Informatika Internet
E-government
Ondřej Profant (gestor)
RT Spravedlnost Spravedlivá společnost Jakub Michálek (gestor) Michal Šalomoun (gestor pro Legislativu)
RT Práce a sociální věci Sociální systém Zuzana Freitas Lopesová Olga Richterová (gestorka)
RT Zdravotnictvi Zdravotnictví josef_pavlovic (gestor)
RT Průmysl a obchod Energetika
Svoboda podnikání
Znalostní ekonomika
Petr Třešňák (gestor)
RT Finance Daňový systém
Finance
Jiří Valenta (dále gestor a také garant pro oblast Daňové politiky a dočasný garant pro oblast Podpory podnikání) Mikuláš Ferjenčík (garant pro oblast Veřejných rozpočtů),
Tibor Vansa (garant pro oblast Kapitálových trhů a Bankovnictví),
Tomáš Martínek (garant pro oblast Důchodů),
Lukáš Wagenknecht (garant pro oblast Státních podniků),
Tomáš Kopečný (garant pro oblast Výzev budoucnosti - krypto, inovace, důsledky robotizace)
RT Zemědělství Zemědělství Jiří Lehejček Milan Daďourek (gestor)
RT Evropská unie, zahraničí, obrana Mezinárodní vztahy Markéta Gregorová Jan Lipavský (gestor pro Zahraničí)
RT Životní prostředí Životní prostředí Lukáš Blažej Klára Kocmanová (gestorka)
RT Vnitro a bezpečnost Daniel Galuszka

Zobrazit štítky

Skrýt štítek

vedoucí týmu:
Rada resortních týmů
komunikační platforma:
fórum
nadřízený tým:
Republikové předsednictvo
typ:
celostátní, programové
účel:
Resortní týmy se věnují zejména prosazování a realizování aktuální politiky v souladu s programem.
správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Předpis o zřízení komisí a odborů

Na tuto stránku odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
resortnisekce/start.txt · Poslední úprava: 14.03.2024 19:50 autor: vojtech.pikal