• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kontrola úkolů uložených celostátním fórem výboru

Od počátku volebního období (30.11.2011):

 • zrizeni_personalniho_odboru - zřízení PO → povinnost přijmout statut → statut PO byl přijat
 • ucast_na_vlade - Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby mu předložilo návrh předpisu, který stanoví odborné požadavky na ministra za Českou pirátskou stranu a způsob, kterým kandidát prokazuje záruky plnění Pirátského programu. - Nesplněno
 • rozdeleni_clenskych_prispevku - Celostátní fórum ukládá republikovému výboru vypracovat změny vnitřních předpisů ve smyslu 1. bodu do konce ledna roku 2013provedeno v únoru
 • registr_lobystickych_kontaktu - Měli jsme ho provést → provedení zde
 • Systém garantů Pirátského programu - Systém garantů → do 2 měsíců by měl být status, čekáme na organizační řád?
 • Samoregulace fóra/Hodnocení příspěvků - samoregulace fóra: Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby po uplynutí 3 měsíců zkušebního provozu na základě zpětné vazby členů strany rozhodlo o tom, zda bude systém zprovozněn trvale. → zatím je čas

Kontrola úkolů uložených republikovému předsednictvu

Od počátku volebního období (30.11.2011):

 • Spuštění nového webu - „Toto usnesení účinkuje vyhlášením; administrativnímu odboru se ukládá, aby provedl nahrazení podle bodu 2.“ Nahrazení Piratobedie za Web v předpisech. Provedeno
 • naprava_stavu_bankovniho_uctu - „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby neprodleně společně s finančním odborem a případně dalšími odbory uvedl stav všech bankovních účtu a informací o nich uváděných v soulad s programem a předpisy zejména s ohledem na komponentů Pirátského programu Transparentní organizace.“ - FO, splněno
 • rozpocet - „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vyhodnotit nejpozději do konce října 2013 využití státního příspěvku a předložit republikovému výboru úpravu rozpočtových pravidel, která určí možné způsoby užití státních příspěvků.“ - Částečně splněno, RP má ještě čas.
 • prijata_usneseni - „Republikový výbor ukládá Republikovému předsednictvu předložit návrh změny rozpočtu pro rok 2013 podle předchozího bodu do jednoho měsíce od vyhlášení tohoto usnesení.“-RP imho v prodlení, je připraveno.
 • - „Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zpracovávat ve spolupráci s AO novelu volebního řádu k jednotlivým volbám v tom pořadí, jak nastanou.“ - bude předloženo na tomto jednání

Usnesení od posledního zasedání

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.