• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Usnesení k provedení Pirátské identity

Podle usnesení CF 1/2011 platí:

(1) Celostátní fórum schvaluje Pirátskou identitu a její součástky jako komunikační strategii České pirátské strany.

(2) Celostátní fórum stanovuje za název značky označení Pirátská strana a jako zkratku značky označení Piráti. Název strany a její zkratka se v komunikaci použijí, pokud jde o rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích.

(3) Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby přijal změny předpisů, které z Pirátské identity vyplývají, do dvou měsíců od účinnosti tohoto usnesení.

(6) Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby ve spolupráci s technickým odborem uvedlo názvy domén v soulad s čl. 2.

Republikový výbor schvaluje následující tři usnesení s účinností od třetího dne od vyhlášení:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.