• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Garanti programových bodů

Garant řídí svou pracovní skupinu a jsou zodpovědní za svoje programové body, zejména

  • zpracovává podrobná stanoviska k programovému bodu,
  • sleduje novinky a aktuální kauzy ve své oblasti a vyjadřuje se k nim jménem strany,
  • píše o svém tématu na blogu nebo jiným způsobem, informuje veřejnost a odpovídá na odborné otázky,
  • zpracovává návrhy stanovisek strany k vládním a parlamentním dokumentům.

Garant má být proaktivní, aby ho nikdo nemusel uhánět o výstupy a mimo jiné to má být člověk, který bude schopen jít do televize, rádia či komunikovat s médii obecně. Zároveň se u něj bude očekávat i hlubší znalost Pirátských témat, protože případné otázky mohou ve vysílání lítat všemi směry.

Pokud jste člen nebo příznivec a máte zájem se stát garantem, napište se do tohoto fóra.

Seznamy garantů

Seznam garantů dlouhodobého programu

Programový bod Diskuze Garant Pověření
Demokracie
Rovnoprávnost Fórum neustanoven
Přímá demokracie Fórum neustanoven
Dělba moci Fórum neustanoven
Politické strany Fórum neustanoven
Občanská práva
Svoboda projevu Fórum Ing. Roman Kučera pověřen RP
Svoboda informací Fórum neustanoven
Soukromí Fórum neustanoven
Psychotropní látky Fórum Janka Michailidu pověřena RP
Volnočasové aktivity Fórum Ing. Josef Janů pověřen RP
Otevřený stát
Transparentní organizace Fórum neustanoven
Služební zákon Fórum neustanoven
E-government Fórum neustanoven
Právní stát Fórum neustanoven
Veřejné služby
Vzdělání Fórum neustanoven
Věda a výzkum Fórum neustanoven
Sociální systém Fórum neustanoven
Zdravotnictví Fórum neustanoven
Doprava Fórum neustanoven
Energetika Fórum neustanoven
Hospodářství
Svoboda podnikání Fórum neustanoven
Znalostní ekonomika Fórum neustanoven
Finanční systém Fórum neustanoven
Daňový systém Fórum neustanoven
Zemědělství Fórum neustanoven
Sdílení
Internet Fórum neustanoven
Svobodná kultura Fórum neustanoven
Mezinárodní vztahy Fórum neustanoven
Životní prostředí Fórum Jan Nezhyba pověřen RP

Seznam garantů volebního programu 2017

vedoucí týmu:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
komunikační platforma:
fórum
nadřízený tým:
Republikové předsednictvo
spolupracující týmy:
Vnitro a veřejná správa, Kultura
štítky:
program
správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Předpis o zřízení komisí a odborů
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.