• Filip Hajny má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Spor o odstranění volebního spotu Pirátů

Žádost o odstranění volebního spotu

Republikové předsednictvo se dne 17. září 2012 usneslo takto:

Republikové předsednictvo nevyhovuje žádosti společnosti Lego Systems zastoupené advokátní kanceláří Čermák o okamžité odstranění našeho volebního spotu z webu z důvodu údajného porušování copyrightu a obchodní známky.
hmac:a2759aa3c52745eee09def15166c9b5e : rp:rp_22_2012
Republikové předsednictvo ve složení Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Zajišťovací řízení

Nařízení předběžné opatření

Republikové předsednictvo se dne 13. října 2012 usneslo takto:

1. Republikové předsednictvo vyhovuje předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012, č. j. 2 Nc 1111/2012-13, a nařizuje zne­přístupnit volební spot pro krajské volby v roce 2012 se sloganem „Vypustíme kaprům rybník!“
2. Republikové předsednictvo schvaluje podání odvolání rozhodnutí o předběžném opatření.
3. Republikové předsednictvo konstatuje, že složená jistota zjevně neposta­čuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vzniká předběžným opatřením, a proto žádá předsedkyni senátu, aby vyzvala navrhovatele, aby složil doplatek jistoty. Výši požadované jistoty stanoví mediální odbor podle počtu shlédnutí spotu a obvyklé ceny jednoho kliknutí.
hmac:6a5a72f53753a1337bc7262d0684d964 : rp:rp_22_2012
Republikové předsednictvo ve složení Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Výkon předběžného opatření

Společnost LEGO následně požádala o výkon předběžného opatření (nicméně ve vztahu k jinému spotu, než který byl předmětem předcházejícího řízení).

Nalézací řízení

Žaloba společnosti LEGO

Vyjádření Pirátů k žalobě

Republikové předsednictvo se dne 26. 12. 2012 usneslo ve věci právního sporu s obchodní společností LEGO tak, že Českou pirátskou stranu bude ve sporu zastupovat advokát JUDr. Jaroslav Nejtek. Podle dohody bude zastupování v prvním stupni bezúplatné. Usnesení provede místopředseda Jakub Michálek.
hmac:c9eefd0dcaf0abe650f088ae534a8ecc : rp:rp_22_2012
Republikové předsednictvo ve složení Bartoš, Matoušková, Ferjenčík.

Replika společnosti LEGO

Další vyjádření Pirátů

Materiály od Filipa Hajného

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.