• @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Seznam týmů na celostátní úrovni

Na této stránce udržujeme aktuální seznam týmů.

Vedení strany

TýmZnačkaPoslání
Celostátní fórumCFCelostátní fórum je nejvyšším orgánem strany, volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů, zřizuje a ruší komise a odbory, schvaluje změny stanov, projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu, mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.
Republikové předsednictvoRPje statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany, má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru, ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti
Republikový výborRVupřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem, připravuje podklady pro celostátní fórum, rozhoduje o některých dalších zejména odborných záležitostech, rozhoduje o členských příspěvcích, schvaluje rozpočtová pravidla a pravidla hospodaření, ukládá úkoly republikovému předsednictvu, projednává a schvaluje program, stanovuje pravidla pro kandidátky

Přezkumné orgány

TýmZnačkaPoslání
Kontrolní komiseKKdohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů Strany, vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany, vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které na základě zákona nepřísluší jinému orgánu, předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi
Rozhodčí komiseRKrozhoduje ve sporech mezi členy, resp. mezi členy a organizačními jednotkami strany nebo orgány vždy na návrh kontrolní komise, při projednávání stížností vždy vyslechne účastníky řízení, vydává předběžná opatření v neodkladných věcech a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup

Celostátní stranické týmy

TýmZnačkaPoslání
Administrativní odborAOAdministrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na internetu.
Finanční odborFOZrušen, nahrazen finančním týmem pod Kanceláří strany.
Kancelář strany ⇄ Finanční týmFTFinanční záležitosti
Fundraisingový týmFUTpéče o dárce, tvorba a správa darovacích kampaní
Kancelář stranyKaSfinanční záležitosti strany, dohled nad plnění zákonných povinností, správa bankovních účtů, datové schránky, dohled na provoz sídla strany, vydávání osvědčení navenek, sbírky vzorů a šablon právních dokumentů, administrace + správa a provoz CRM databáze fundraisingu, provoz a servis všech záležitostí spojených s fundraisingem
Mediální odborMOprezentuje Pirátskou stranu veřejnosti, vydává jejím jménem prohlášení sdělovacím prostředkům, monitoruje média, zajišťuje výstupy na sociálních sítích, komunikuje s příznivci na soc. sítích, dává podporu poslancům, podílí se na přípravě tiskových konferencí, podílí se na správě webu, propaguje akce strany atd
Personální odborPOzapojuje dobrovolníky do činnosti strany, pracuje s novými lidmi, koordinuje hledání lidí pro úkoly, zastřešuje výběrová řízení, zajišťuje proudění informací směrem ke členům, zajišťuje pravidelné proškolování
Právní týmPTprávní pomoc a služby pro pirátské politiky a zastupitele
Rada resortních týmůRRTRada resortních týmů složená z vedoucích resortních týmů, případně jejich zástupců hospodaří se společnými prostředky určenými na činnost resortních týmů. Rada také slouží k výměně dobré praxe a zkušeností mezi vedením týmů.
Škodní komiseRP-ŠKPoradní orgán předsednictva podle NOZ a zákoníku práce pro vypořádání majetkové a nemajetkové škody, k jejíž náhradě je zaměstnanec povinnen.
Technický odborTOPůsobí v oblasti správy údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení, Poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.
Zahraniční odborZOKomunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí, zastupuje Českou pirátskou stranu v komunikaci v zahraničí s pirátskými i externími subjekty, věnuje se překladům cizojazyčných tiskových zpráv a mediálních zásahů, přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí, v době voleb do Evropského parlamentu připravuje společný program pirátských stran a podílí se na kampani.

Celostátní koaliční týmy

TýmZnačkaPoslání
Koaliční radaKRKoaliční rada je nejvyšším orgánem koalice Piráti a Starostové. Koaliční rada zejména zřizuje pracovní týmy koalice jako jsou volební štáb, odborné týmy, programový tým, krajské volební štáby, a to zpravidla na principu sdíleného předsednictví těchto týmů, určuje jejich složení, pověřuje zřízené týmy či osoby plněním úkolů pro koalici, zmocňuje osoby k jednání na účet koalice, schvaluje název, případně logo koalice, schvaluje program koalice podle programových východisek v koaliční smlouvě, schvaluje povolební strategii koalice, potvrzuje kandidátní listiny obsazené koaličními stranami podle postupu dohodnutého v koaliční smlouvě, potvrzuje konkrétní dohodu koaličních stran o podpoře či spolupráci s jiným subjektem, schvaluje vzor prohlášení kandidáta obsahující prohlášení a závazky podle zákona a podle koaliční smlouvy, schvaluje pravidla pro dary a pro hospodaření se společnými prostředky pro volební kampaň, schvaluje volební zmocněnce a jejich náhradníky, plní další úkoly, stanoví-li tak koaliční smlouva.

Zastupitelské týmy

TýmZnačkaPoslání
Evropský parlamentEPEvropský parlament
Poslanecká sněmovna - poslanecký klubPSPPoslanci zvolení za Piráty, poslanecký klub
Senát - senátorský klubSENSenát Parlamentu ČR, senátorský klub
 • Volební štáb
  • Kampaňový tým – vhodné pro nováčky
  • Analytický tým
  • Tým pro sociální sítě
  • Videotým
  • Pirátské listy online
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
tymy/start.txt · Poslední úprava: 20.01.2022 22:37 autor: vojtech.pikal