• @cen_ao has upload permissions
 • @cen_pravni_tym has upload permissions
 • @cen_pt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Právní tým

Právní tým

Právní tým České pirátské strany je týmem ve smyslu ustanovení § 3 organizačního řádu České pirátské strany. Je organizačně podřízen kanceláři České pirátské strany.

Právní tým zajišťuje právní poradenství představitelům a orgánům České pirátské strany.

Právní tým lze kontaktovat prostřednictvím podatelny Právního týmu, příp. na e-mailové adrese pravni@pirati.cz.

Bližší informace o právním poradenství, např. návod, jak vhodně položit dotaz, naleznete zde.

Naše poslání

Věříme, že zvyšování právního vědomí členů a příznivců Pirátů přispěje k celkovému zlepšení právní a politické kultury v České republice. Snažíme se zajistit právní komfort jednak orgánům České pirátské strany, jednak našim zvoleným zástupcům, a to formou jediného kontaktního místa pro právní dotazy. Plánujeme také pořádat semináře a školení na právní témata.

Voliči od Pirátů očekávají, že jejich fungování bude i v právní oblasti transparentní a profesionální a že stejně budou zastupovat stát, obce a kraje ve veřejných funkcích. Nezbytnou součástí toho je mít koncepci právních služeb a řadu spolupracujících profesionálních právníků.

Činnost Právního týmu

Právní poradenství
 • Právní tým poskytuje e-mailové nebo telefonické právní konzultace pro představitele Pirátů v souvislosti s výkonem jejich funkce či při organizace akce jménem Pirátů. Právní tým ovšem v těchto věcech nezajišťuje komplexní právní zastoupení ani sepsání potřebných právních dokumentů. Jde pouze o stručné právní konzultace; v případě potřeby je zpracován právní rozbor.
 • Právní tým rovněž vede seznam spolupracujících advokátních kanceláří v případě potřeby právního zastoupení.
 • Pro orgány Pirátů Právní tým mimo právní konzultace zajišťuje rovněž komplexnější právní služby, např. přípravu a kontrolu smluv či jiných právních dokumentů.
Co neděláme?
 • Právní tým neposkytuje právní služby pro členy a příznivce v jejich osobních či soukromých věcech. Takové dotazy Právní tým zdvořile odmítá a odkazuje tazatele na advokáty či bezplatné právní poradny.
 • Právní tým se nijak nevyjadřuje k pirátské politice v oblasti spravedlnosti. To přísluší resortnímu týmu Spravedlnost. Takové dotazy či náměty z řad veřejnosti předává Právní tým resortnímu týmu.
 • Účelem právního týmu není nahrazovat existující právníky na úřadech. Zastupitelé by se primárně měli obracet na odborníky působící na příslušném úřadě, pokud to jde (zejména pokud jsou součástí vládnoucí koalice). Teprve poté je vhodné věc předat Právnímu týmu ke konzultaci, příp. zhodnocení právních závěrů daného úřadu.
Další aktivity
 • Volení zástupci Pirátů se nemají spoléhat na výstupy Právního týmu, ale mají usilovat o znalost základní legislativy, která souvisí s výkonem jejich funkce, např. zákon o obcích či zákon o svobodném přístupu k informacím. Za tím účelem Právní týmem organizuje semináře z různých oblastí práva.
 • Pokud se některé dotazy opakují pravidelně, velmi často či jsou mimořádně důležité, Právní tým se usnáší na stanovisku. Všechna stanoviska Právního týmu se mezi Piráty sdílí, aby byly užitečné pro co nejvíce členů a vytvářely dobrou praxi. Stanoviska lze najít zde.

Členové Právního týmu

Člen Právního týmu profese, lokalita činnost, specializace kontaktní údaje
František Doseděl advokát, Praha vedoucí Právního týmu, správní, stavební, rodinné, nemovitosti, nájmy… pravni@pirati.cz;
+420 732 279 749
Jakub Backa advokát, ins. správce, Praha insolvenční právo, exekuce a vymáhání pohledávek; zvláštní zkouška ins. správce; audity účetnictví; spotřebitelské a pracovní právo; cizinecké právo backa@lbak.cz;
+420 774 853 983
Jakub Jiran právník, Praha PODROBNOSTI BUDOU DOPLNĚNY jakub.jiran@pirati.cz
Pavel Nevrkla advokát, Znojmo poradenství pro obecní a krajské zastupitele; správní právo, zejména zákon o obcích a zákon o krajích pavel.nevrkla@gmail.com;
+420 724 905 975
Vojtěch Pikal znalec stranických předpisů,
Olomouc/Brno
stranické předpisy, volební zákony, zákon o politických stranách, byro vojtech.pikal@pirati.cz;
+420 778 702 714
Ondřej Ručka advokát, Ostrava obchodní právo ondrej.rucka@pirati.cz
Veronika Svobodová advokátka, Brno, Praha občanské právo, veřejné zakázky svobodova@akchadima.cz;
+420 774 658 241

Jak se zapojit?

Členem Právního týmu se může stát kdokoli, nicméně hledáme zejména advokáty a advokátky z řad členů a příznivců České pirátské strany. Pokud máš zájem se zapojit, napiš nám na fórum do sekce pro zájemce o členství, anebo vyplň formulář člena právního týmu a pošli jej na adresu pravni@pirati.cz. Následně tě bude kontaktovat vedoucí Právního týmu.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

tým:
Právní tým
značka:
PT
nadřízený:
Kancelář strany
typ:
celostátní, výkonný
účel:
právní pomoc a služby pro pirátské politiky a zastupitele

Kontaktní údaje

Vedoucí týmu: Vít Křížka
Telefon: +420 776 112 624
E-mail: pravni@pirati.cz

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
pt/start.txt · Poslední úprava: 01.04.2024 15:00 autor: vojtech.pikal