• @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Seznam týmů na celostátní úrovni

Na této stránce udržujeme aktuální seznam týmů.

Vedení strany

TýmZnačkaPoslání
Právní týmPTprávní pomoc a služby pro pirátské politiky a zastupitele
Republikové předsednictvoRPje statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany, má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru, ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti
Celostátní fórumCFCelostátní fórum je nejvyšším orgánem strany, volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů, zřizuje a ruší komise a odbory, schvaluje změny stanov, projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu, mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Přezkumné orgány

TýmZnačkaPoslání
Rozhodčí komiseRKrozhoduje ve sporech mezi členy, resp. mezi členy a organizačními jednotkami strany nebo orgány vždy na návrh kontrolní komise, při projednávání stížností vždy vyslechne účastníky řízení, vydává předběžná opatření v neodkladných věcech a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup
Kontrolní komiseKKdohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů Strany, vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany, vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které na základě zákona nepřísluší jinému orgánu, předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi

Celostátní stranické týmy

TýmZnačkaPoslání_wikis
Zahraniční odborZOKomunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí, zastupuje Českou pirátskou stranu v komunikaci v zahraničí s pirátskými i externími subjekty, věnuje se překladům cizojazyčných tiskových zpráv a mediálních zásahů, přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí, v době voleb do Evropského parlamentu připravuje společný program pirátských stran a podílí se na kampani.
Technický odborTOPůsobí v oblasti správy údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení, Poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.
Personální odborPOzapojuje dobrovolníky do činnosti strany, pracuje s novými lidmi, koordinuje hledání lidí pro úkoly, zastřešuje výběrová řízení, zajišťuje proudění informací směrem ke členům, zajišťuje pravidelné proškolování
Mediální odborMOprezentuje Pirátskou stranu veřejnosti, vydává jejím jménem prohlášení sdělovacím prostředkům, monitoruje média, zajišťuje výstupy na sociálních sítích, komunikuje s příznivci na soc. sítích, dává podporu poslancům, podílí se na přípravě tiskových konferencí, podílí se na správě webu, propaguje akce strany atd
Kancelář stranyKaSfinanční záležitosti strany, dohled nad plnění zákonných povinností, správa bankovních účtů, fyzická správa členských přihlášek, správa spisové služby, datové schránky a podatelen, plnění archivačních povinností podle zákona o archivnictví, dohled na provoz sídla strany, vydávání osvědčení navenek, sbírky vzorů a šablon právních dokumentů, správa registru smluv, správa evidence kontaktů a schůzek
Kancelář Pirátské stranyFTFinanční záležitosti
Finanční odborFOZrušen, nahrazen finančním týmem pod Kanceláří strany.
Administrativní odborAOEvidence informačních systémů, Seznam členů, Evidence oblastních sdružení, Termíny pro volby a zasedání

Zastupitelské týmy

TýmZnačkaPoslání
Senát - senátorský klubSENSenát Parlamentu ČR, senátorský klub
Poslanecká sněmovna - poslanecký klubPSPPoslanci zvolení za Piráty, poslanecký klub
Evropský parlamentEPEvropský parlament
 • Volební štáb
  • Kampaňový tým – vhodné pro nováčky
  • Analytický tým
  • Tým pro sociální sítě
  • Videotým
  • Pirátské listy online
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.