• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Nové nařízení o ochraně osobních údajů

hmac: : soukromi:start

Současná česká legislativa odpovídá směrnici o ochraně osobních údajů Evropské unie z roku 1995. Nyní je čas ji nahradit. Stále však není jasné, jak bude Evropský parlament hlasovat. Nesmíme dovolit lobbystům, aby do tohoto stěžejního zákona dostali zadní vrátka, která by jim umožnila dělat si s našimi daty, co budou chtít.

Máte právo vědět, co se děje s údaji o vaší osobě. Kdy a jak se takové informace o vás shromažďují a kdo k nim bude mít přístup. Toto nařízení dále upravuje způsob, jakým je dovoleno sledovat vás jako jednotlivce a využívat výsledky k ovládání vašeho chování.

Co jsou moje osobní údaje? Osobní údaje jsou veškeré informace o vás jako o člověkovi a vašem osobním životě. Tyto údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány vládními agenturami a korporacemi. Chcete-li uvést několik příkladů: daňový a sociální úřad, nemocnice, zdravotnická zařízení, online obchody, sociální sítě, banky, veřejné služby, poskytovatelé internetových služeb, inzerenti, noviny, společnosti vydávající kreditní karty, mobilní operátoři. Více či méně všechny společnosti.

Jaktože o mně někdo sbírá data? Jakmile se dostanete do kontaktu s podniky, agenturami či úřady, začnou o vás shromažďovat různé údaje. Ty jsou uloženy v databázích. Tyto databáze jsou pak rozděleny mezi jednotlivé firmy nebo úřady a pokud máte smůlu, mohou unikat k lidem, kterým byste tyto informace v životě dát nechtěli.

Co s tím uděláme? Pirátská strana vám chce dát vládu nad vaší vlastní totožností a osobními daty! Důležitým základem naší demokratické společnosti je mít právo samostatně se rozhodovat.

Proto jsme vytvořili tuto kampaň, kde vám chceme pomoci dozvědět se více o nařízení o ochraně údajů, a jak můžete ovlivnit své politiky abyste měli právní předpisy, které budou vaše soukromí ochraňovat.

Víte, že...

…mnoho předních amerických společností má oficiálně sídlo v Irsku, aby se vyhnulo dodržování zákonů na ochranu osobních údajů v jiných zemích EU? Před nedávnem na to upozornila rakouská kampaň, kde se aktéři snažili využít zákonné právo vědět, jaké informace o nich skutečně ukládají sociální sítě. Pro více informací se podívejte zde.

K poslechu a přečtení

Informace

Filmy

Mluvení a psaní

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.