• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Obecně: nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení o ochraně osobních údajů je legislativní návrh Evropské komise předložený v lednu 2012. Aby byl návrh schválen, musí být odsouhlasen Evropským parlamentem a Radou ministrů, kde jsou zastoupeny všechny členské státy. Obě tyto instituce se nyní návrhem zabývají.

Nařízení je typ Evropského zákona, který platí ve všech členských státech stejně, narozdíl od Směrnice, která musí být převedena do národních legislativ jednotlivými národními parlamenty. V současnosti platí Směrnice o ochraně osobních údajů z roku 1995. Ukázalo se, že směrnice neplní dobře svou úlohu, protože bylo obtížné vynucovat její platnost ve všech členských státech. Vzhledem k tomu, že osobní data nyní v daleko větší míře kolují mezi členskými státy, začalo být pro občany EU obtížné kontrolovat své osobní údaje a svou digitální identitu.

Některé země interpretují směrnici z roku 1995 velmi volně. Například v Irsku mají lidé zajištěnou podstatně menší ochranu osobních údajů, než máme my ve Švédsku. Některé státy se rozhodly zavést různé výjimky, takže pro jedince a společnosti operující v několika členských státech je obtížné se v tom vyznat. Ve Švédsku máme například mnoho speciální zákonů regulujících pouze konkrétní typy dat. Takže dopad tohoto nařízení ve Švédsku bude mimořádně významný.

Směrnice z roku 1995 zavazuje členské státy ke zřízení zvláštní instituce pro kontrolu ochrany osobních údajů. Ve Švédsku se jmenuje Datainspektionen. V mnoha zemích nemají úřady zajišťující ochranu osobních údajů dostatečné zdroje, v důsledku čehož není možno zajistit dodržování těchto zákonů.

Navržené nařízení zavádí konzistentnější pravidla v rámci celé Unie tak, aby zajistila, že společnosti, které jsou dostatečně velké na to, aby mohly své aktivity rozvijet v mnoha zemích Unie, nebudou moci zneužívat chyb v zákonech různých států, k celkovému oslabení ochrany ve všech zemích. Také je ve směrnice obsažen mechanismus, který umožňuje vyčíslit náklady na provoz úřadů na ochranu osobních údajů, a sdílet mezi nimi informace o narušitelích tohoto zákona.

Celý návrh nařízení naleznete zde.

Zde a zde najdete výsledky vyšetřování Evropské komise. Výsledky Evropské statistického úřadu týkající se názorů Evropanů na současnou ochranu osobních údajů najdete zde, výsledky podle zemí zde.

Zde najdete starý zákon EU.

Zde najdete český zákon na ochranu osobních údajů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.