• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zpráva Průmyslové komise o ochraně osobních údajů.

V Evropské unii musí být každý návrh již předem podložen četnými výzkumy. Komise pro průmysl (ITRE) již provedla dvě studie ohledně dopadů, které může mít evropské nařízení o ochraně osobních údajů na evropské podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost. Slovem „Evropský“ se zde míní především záležitosti, spojené s výskytem v jednotlivých evropských zemích. Není tímto brán zřetel na Evropskou unii jako takovou.

Jak Brusel, tak i evropské instituce jsou přespříliš vystaveny průmyslovému lobbingu, který prosazují americké korporace, mezi které patří např. Microsoft, Apple, Google a Facebook. Tato uskupení mají samozřejmě své místo v každodenním běhu lidí, kteří ovlivňují naši politiku i politiky. Avšak vzhledem k tomu, že Spojené státy nemají vůbec žádnou legislativu, která by na federální úrovni dokázala ochránit práva jednotlivce, tato uskupení často argumentují, že legislativa ochrany jednotlivce zpomaluje rozvoj a poškozuje jejich snahu prosazovat inovace. Stojí za zmínku, že výsledky, které budeme prezentovat dále vůbec Komise pro průmysl nepostihla. Přestože evropské zákony na ochranu údajů mohou vytvořit relativní výhodu pro evropské hráče, naslouchá Komise pro průmysl americké lobby - a to navzdory skutečnosti, že ta tlačí na vytváření konkurenčních nevýhod pro evropské společnosti!

ITRE vytvořilo Šetření nařízení o ochraně osobních dat: Dopad na inovace a konkurenceschopnost EU v prosinci 2012 (dostupné pouze anglicky). To naznačuje, že Evropa se stala světovou jedničkou v určitých technologiích právě proto, že máme zákony na ochranu osobních dat. Studie také ukazuje, že silné zákony na ochranu údajů v Evropě mohou poskytnout malým a středním podnikům z Evropy výhodu. Ačkoliv je jasné, že ti, kteří chtějí zpracovávat velká množství uživatelských dat jsou v první řadě zahraniční společnosti provozující sociální sítě, nebo podobné typy služeb. Studie rovněž konstatuje, že zákony na ochranu údajů v Evropě nutí evropské podniky, aby nalézaly způsoby, jak nabídnout určité typy cílených služeb pro koncové uživatele, aniž by bylo nutné je přímo identifikovat.

Tento průzkum následoval po předchozím šetření Evropské komise s názvem „Přínos či překážka? - Podpora inovací na Internetu a občanského práva na soukromí“, které mimo jiné uvádí, že Evropské zákony o ochraně osobních údajů mohou ovlivnit míru inovativnosti a konkurenceschopnosti způsoby, které jsou pro EU vhodné. Studie rovněž uvádí, že bez vhodné legislativy by nebylo možné občanům zajistit jejich práva, především právo na soukromí. Samoregulace je jen slabým nástrojem k tomu, aby byla práva občanů zajištěna - jednotlivé společnosti prostě buď neumí, nebo nejsou schopné převzít společenskou odpovědnost tak, aby samoregulace skutečně fungovala.

Nakonec ITRE svolala v prosinci 2012 zasedání, které se soustředilo na různé dopady zákonů na ochranu dat na průmysl. Jedna z prezentací, která byla na zasedání představena a jejímž autorem je Seda Gürses, se věnovala technologiím na ochranu soukromí. Je zde k nalezení a jasně ukazuje, že jsou dostupné způsoby, jak bránit soukromí jednotlivců a jejich právo na kontrolu nad svými údaji, aniž bychom se museli doprošovat amerického průmyslu. Odkaz na video.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.