• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vyšetřování Komise pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitelů týkající se ochrany osobních údajů

Nic v Evropské unii není předkládáno, aniž by to stálo na pevném základě empirických poznatků a výzkumů (nebo alespoň téměř nic). Komise pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitelů zjevně nehodlá tento standard narušovat, a tak provedla celou řadu výzkumů, jakým způsobem je dotčeno právo spotřebitelů na ochranu jejich osobních údajů při interakci s účastníky trhu. V následujícím přehledu si dovolujeme shrnout pouze závěry související s ochranou osobních údajů.

Je třeba říci, že výsledky, které budeme prezentovat níže, v žádném případě neovlivnily postoj této komise. Přestože se opakovaně prokázalo, že si evropští spotřebitelé cení svého soukromí do takové míry, že mnoha z nich nedostatečná ochrana údajů zabraňuje aktivně se podílet na obchodování on-line, postoj této parlamentní komise byl jedním z těch nejvíce ohrožujících soukromí občanů!

Zpráva komise „Chování spotřebitelů v digitálním prostředí“ se odkazuje na mnoho předchozích studií o vztazích mezi spotřebiteli a cílenou reklamu, dalšího prodeje osobních údajů třetím stranám a důvěrou veřejnosti v on-line trh. Konstatuje, že spotřebitelé používají k nalezení nových produktů a služeb především vyhledávače, a že tedy může být důležité zajistit, že nebudou řídit chování spotřebitelů v konkurenčním prostředí. Studie z mnoha zemí ukazují, že spotřebitelé se s představou cílené reklamy skutečně pohodlně necítí. Mnozí spotřebitelé cítí nechuť k reklamě obecně. Kromě toho spotřebitelé reagují na on-line reklamu negativněji než v jiných médiích. Více než polovina Evropanů se obává, že jejich osobní údaje padnou do nepovolaných rukou. Nedostatek soukromí vidí také jako důvod, proč nenakupovat on-line. Pokud je již silná ochrana soukromí zakotvena v zákonech, spotřebitelé očekávají, že to bude zachováno. Totéž platí pro firemní politiku ochranu osobních údajů: je-li tato v dané společnosti implementována, spotřebitel očekává, že tato společnost bude také jednat v souladu s ní. Spotřebitelé, kteří mají obtíže s konkrétním hráčem na trhu si často nestěžují, protože věří, že je obtížnější získat domáhat se nápravy či odškodnění, pokud byl styk s obchodníkem učiněn on-line a ne fyzicky. A nakonec, neoceňují nevyžádané e-maily. Taková nežádoucí pošta vede k tomu, že spotřebitelé přestanou používat e-mail.

Zvláštní zpráva jménem „Reformace balíčku ochrany osobních údajů“ zahrnuje systematický přezkum návrhu Komise, týkajícího se nařízení o ochraně údajů. Uvádí, že pravidla pro předávání osobních údajů do třetích zemí jsou stále ještě nedostatečná, a naznačuje, že by měla být zpřísněna. Zdůrazňuje také potřebu dalších kodexů chování pro účastníky trhu. Osvobození oprávněných zájmů uvedené v čl. 6 (f) je problémem zejména proto, že pro některé členské státy by bylo možno jej vykládat příliš široce. Dále šetření zjišťuje, že návrh není s to vyřešit zcela problém, že sociální sítě a další platformy v síti přebírají kontrolu nad uživatelskými daty, jakmile je uživatelé nahrají. Dále poukazuje na to, že existuje jen velmi málo studií o profilování (můžeme poznamenat, že nás to nepřekvapuje, protože vědci z oboru již dlouho vyjadřují obavy, že profilování nelze studovat kvůli firmám schovávajícím se za obchodní tajemství). Navíc se zdá, že autoři studie nejsou přesvědčeni o tom, že se nový systém vyhne vyhledávání „přívětivých“ jurisdikcí: firmy budou prostě zakládány v těch zemích, které zákony na ochranu osobních údajů buďto neuplatňují, nebo ani neudržují. A to stále ještě není jisté, že se Evropská unie bude skutečně obtěžovat s udržením standardu evropských práv občanů proti zahraničním společnostem.

A nakonec komise ve své zprávě o cloud computingu má za to, že většina podnikatelů uvítá silná evropská pravidla pro ochranu osobních údajů jako konkurenční výhodu evropských společností. Klade důraz na mnoho problémů, které vznikají kvůli v současnosti platným právním předpisům. Současně upozorňuje, že je důležité mít jasná pravidla a postupy pro udržení zásad ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů v unii je považována za nedostatečnou. Především z tohoto důvodu nemusí být příchod „cloud“ technologií pro občany nebo malé podniky nutně pozitivním. Uvedená studie ukazuje, že malé a střední podniky a občané jsou mnohem klidnější, vědí-li, že jejich osobní údaje jsou uskladněny v jejich vlastním členském státě.

Můžete psát svým poslancům, kteří jsou členy této parlamentní komise a ptát se, jak hodlají napravit tyto problémy!

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.