• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového předsednictva v Praze

Zápis z jednání republikového předsednictva v Praze dne 27. dubna 2013.

Usnesení

 1. Pokud personální odbor nezačne plnit své úkoly v horizontu dvou týdnů, republikové předsednictvo zváží podání návrhu na odvolání vedoucího personálního odboru.
 2. Republikové předsednictvo zakazuje zahraničnímu odboru čerpat finanční prostředky na zahraniční cesty, dokud nedodá požadovaný plán cest a priorit zahraničního odboru včetně rámcových nákladů.

Úkoly pro garanty

 1. Republikové předsednictvo ukládá garantům
  1. napsat aspoň jedno stanovisko k aktuálnímu tématu týkající se přiděleného programového bodu nebo politiky strany v této oblasti ve lhůtě do 10. května 2013 a vydat je (s pomocí mediálního odboru),
  2. připravovat a publikovat pravidelně stanoviska strany k projednávaným senátním tiskům, o kterých je v době jejich zveřejnění bude informovat pověřená osoba.
 2. Republikové předsednictvo ukládá garantovi programového bodu sociální systém, aby republikovému předsednictvu předložil návrh programového bodu sociální systém a základní propočty k financování základního příjmu v České republice. Republikové předsednictvo si je vědomo toho, že nelze přesně kvantifikovat celkový dopad zavedení všeobecného základního příjmu, ale chceme mít základní představu o možných dopadech na státní rozpočet a především výčet trendů, které může zavedení všeobecného základního příjmu vyvolat.

Volby

 1. Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru následující návrh:
  1. Republikový výbor zakazuje vést jednání o volební koalici a uzavírat o ní smlouvy pro volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu (§ 16).
  2. Kandidátní listiny sestavuje krajské fórum na základě primárních voleb (§8 VŘ). Účast na kandidátkách České pirátské strany je otevřena pro registrované příznivce, kteří podepíší demokratické minimum, přihlásí se k programu a utvoří si volební prezentaci (§ 10 VŘ). Kandidátní listiny tedy budou otevřené také nezávislým osobnostem a členům regionálních politických stran a hnutí.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Přítomní členové republikového předsednictva:
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Marcel Kolaja
 • Lenka Matoušková
 • Jakub Michálek
 • Ivan Bartoš

Zasedání zahájil předsedající Ivan Bartoš v 9:50 hodin. Zapisovatelem byl ustanoven Vít Konečný.

Pořad jednání

 1. Kontrola uložených úkolů
 2. Co dělají jednotliví členové?
 3. Volby (1 hod)
  1. Harmonogram přípravy na volby
  2. Pirátský program a jmenování garantů
  3. Volební program 2014
  4. Pirátští kandidáti, volební řád
  5. Pirátská kampaň
  6. Volby do Evropského parlamentu
 4. Mediální záležitosti (30 min)
  1. Grafický manuál
  2. Odvolání vedoucí mediálního odboru (navrhuje Ivan Bartoš)
  3. Kampaně, akce (MMM, INDECT, OSA, Kauza Elliptica, Data Protection, Amnestie)
 5. Zahraniční záležitosti (10 min)
  1. Podpis dokumentů pro Youth in Action Programme (Petr Kopač)
  2. Pirate Parties International
 6. Zakázka pro technický odbor (30 min)
 7. Oběd
 8. Finance (30 min)
  1. Přijímání darů a členských příspěvků v Bitcoinech
  2. Dohledání chybějících plateb, faktur, řešení požadavků na proplacení
 9. Organizační záležitosti (2 hod)
  1. Komunikace uvnitř republikového předsednictva
  2. Příští zasedání republikového výboru
  3. Zasedání celostátního fóra (výběr termínu členy)
  4. Návrh změny jednacího řádu celostátního fóra
  5. Kontrolní řád, organizační řád
  6. Činnost Libora Michálka v Senátu

Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými členy republikového předsednictva.

1. Kontrola uložených úkolů

a) Personální odbor

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Republikové předsednictvo konstatovalo na minulém zasedání, že elementární úkoly (doplnit svodky, tabulku průvodců a seznam dovedností) uložené Personálnímu odboru nebyly splněny a místo toho personální odbor zatěžuje členy samoúčelnou byrokracií, např. ukládáním průvodcům povinnost vést 'svodky', přičemž sám personální odbor vlastní svodku nevede.
 • Doplnit svodku personálního odboru - Lenka Matoušková kontaktovala vedoucího odboru Patrika Doležala, výzva ke svodce je i na fóru, Lenka po něm chtěla, aby si připravil i vizi, plány - vše s měsíčním zpožděním, řešeno až po dodání zápisu
 • Doplnit tabulka průvodců http://www.pirati.cz/po/skolitele - možnost zadávat, leč kraje nevyplňují - Kontaktovat Jindru Bártka jak to jde? (Lenka Matoušková)
 • Doplnit seznam dovedností - seznam nedoplněn, dodá Patrik

Pokud personální odbor nezačne plnit své úkoly v horizontu dvou týdnů, republikové předsednictvo zváží podání návrhu na odvolání vedoucího presonálního odboru.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

b) E-shop

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Mikuláš zařídil rozcestník, který vytvořil Standa Štipl. Do menu bude přidán odkaz na rozcestník. Jakub zařídí změnu lišty na fóru, aby mířila na rozcestník.

c) Česká televize

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Jakub Michálek zpracoval návrh na opatření proti nečinnosti pro generálního ředitele České televize. Česká televize dosud nereagovala.

d) Český statistický úřad

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Je potřeba dosáhnout změny na webu Senátu. Jakub zaslal e-mail, na který kancelář Senátu nereagovala.
 • Platí nadále nesplněný úkol, že Marcel Kolaja pošle dopis v PDF datovou schránkou na Senát.

e) LEGO

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Advokátní kancelář Čermák potřebuje vykazovat činnost pro svou mateřskou firmu, aby mohla fakturovat náklady na zastupování. Jinak se nic neděje. Soud potvrdil rozhodnutí o předběžném opatření a zamítl naše odvolání.

g) Plán cest a priorit zahraničního odboru

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • urgováno u Tomáše Vymazala
 • stále chybí rámcové náklady a priority (seřadit chronologicky)
 • Marcel Kolaja urgoval vedoucího Zahraničního odboru s dodatkem, že při nesplnění úkolu do konce března, RP projedná zkrácení rozpočtu ZO až o 20%. Ani přes urgenci nebyl úkol naplněn.

Mikuláš Ferjenčík navrhuje usnesení k vynucení povinnosti zahraničního odboru:

Republikové předsednictvo zakazuje zahraničnímu odboru čerpat finanční prostředky na zahraniční cesty, dokud nedodá požadovaný plán cest a priorit zahraničního odboru včetně rámcových nákladů.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:

Usnesení bylo schváleno.

h) Systém garantů

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Návrh Jakuba na jmenování nových dočasných garantů).
 • Garant programového bodu publikuje své výstupy na webu bez vyzvání, mediální odbor řeší rozesílání a prezentaci médiím, kde to je vhodné, pomáhá s formulací, korekturami a technickou stránku věci.
 1. Ivan Bartoš pověřuje dočasným výkonem funkce:
  1. garanta pro programový bod svobodná kultura Jaroslava Němce,
  2. garanta pro programový bod sociální systém Martina Shánila,
  3. garanta pro programový bod svoboda projevu Romana Kučeru,
  4. garanta pro programový bod soukromí Michaela xChaose Poláka.
 2. Pověření zaniká volbou garanta celostátním fórem nebo zrušením pověření.

Republikové předsednictvo ukládá garantům

 1. napsat aspoň jedno stanovisko k aktuálnímu tématu týkající se přiděleného programového bodu nebo politiky strany v této oblasti ve lhůtě do 10. května 2013 a vydat je (s pomocí mediálního odboru),
 2. připravovat a publikovat pravidelně stanoviska strany k projednávaným senátním tiskům, o kterých je v době jejich zveřejnění bude informovat pověřená osoba.

Pozměňovací návrh Marcela Kolaji:

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Vypustit první větu z návrhu.

Republikové předsednictvo ukládá garantům

 1. napsat aspoň jedno stanovisko k aktuálnímu tématu týkající se přiděleného programového bodu nebo politiky strany v této oblasti ve lhůtě do 10. května 2013 a vydat je (s pomocí mediálního odboru),
 2. připravovat a publikovat pravidelně stanoviska strany k projednávaným senátním tiskům, o kterých je v době jejich zveřejnění bude informovat pověřená osoba.

Usnesení bylo schváleno.

Republikové předsednictvo ukládá garantovi programového bodu sociální systém, aby republikovému předsednictvu předložil návrh programového bodu sociální systém a základní propočty k financování základního příjmu v České republice. Republikové předsednictvo si je vědomo toho, že nelze přesně kvantifikovat celkový dopad zavedení všeobecného základního příjmu, ale chceme mít základní představu o možných dopadech na státní rozpočet a především výčet trendů, které může zavedení všeobecného základního příjmu vyvolat.

Usnesení bylo schváleno.

i) Migrace Pirateleaks

Republikové předsednictvo osloví Adama Skořepu s nabídkou správy Pirateleaks. Adam Skořepa nechce spravovat PirateLeaks.

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Ivan Bartoš získá přístupy.

j) Plán řádných zasedání

Aktuální verze plánu řádných zasedání republikového předsednictva na rok 2013:

 • neděle 12.5.2013, Ostrava (Marcel nesouhlasí, ale přijede)
 • sobota 8.6.2013, Plzeň
 • sobota 20.7.2013, Praha
 • Pirátský tábor (předběžně 17.8.2013)
 • sobota 14.9.2013, Brno

k) Úpravy webu

Republikové předsednictvo uložilo mediálnímu odboru předložit zadání úprav rozložení webu pirati.cz a způsobu tvorby obsahu webu do 31. ledna 2013. Republikové předsednictvo uložilo mediálnímu odboru nahrazení tohoto obrázku schváleným logotypem Pirátské strany a uložilo administrativnímu odboru nasazení schváleného logotypu na fóru Pirátské strany.

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Termín opakovaně prodloužen, nahrazení loga dosud nesplněno.

l) Zprávy od našich zastupitelů

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Marcel se dnes zeptal krajských předsednictev, čekáme na odezvu.

o) Účelové vázání veřejných prostředků

Předložit návrh změny rozpočtu podle výše uvedeného návrhu změn rozpočtových pravidel

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Marcel Kolaja zajistí převedení návrhu do formátu rozklikávacího rozpočtu Pirátské strany na webu. Bude svoláno jednání na internetovém fóru republikového výboru.

q) Změna jednacího řádu celostátního fóra

Administrativní odbor připraví návrh změn předpisů a předloží ho republikovému předsednictvu k projednání

Stav:
 • vyřízeno, probereme dále. Bude řešeno v Ostravě na zasedání republikového výboru během workshopu.

r) Svodky

Administrativní odbor musí vymáhat u všech orgánů a organizačních jednotek (včetně republikového předsednictva) plnění povinnosti psát svodky

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Lenka urguje.

t) Návod pro krajské aktivity

Personální odbor musí zpracovat na samostatné stránce návody pro práci krajských sdružení a pro práci jednotlivých členů sdružení – jak se zapojit, jak být aktivní

Zodpověná osoba:
Stav:
 • Jakub připravuje návrh organizačního řádu, kde budou činnosti krajských sdružení sepsány.

u) Upozornění na neexistující adresu

Technický odbor vybral návrhy vhodnější webové stránky, která se zobrazí při zadání neexistující adresy

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Lenka navrhla www.piratstvi.cz. Marcel je proti, zařídí vhodnou alternativu.

v) Samolepky a brožury svobodné hudby

Republikové předsednictvo ukládá mediálnímu odboru vytisknout informační brožury a nálepky pro kampaň pro propagaci svobodné hudby v nákladu dle vlastního uvážení.

Zodpovědná osoba:
Stav:
 • Michal Havránek rozvezl letáky, samolepka ještě není vytištěna.

w) Urgence dluhu Patrika Doležala

Patrik nezaplatil dluh, uvažuje o žádosti o odpuštění. Předsednictvo zatím má za to, že by dluh měl splatit, ledaže se objeví nové skutečnosti (viz lednové zasedání).

Zodpovědná osoba:

2. Co dělají jednotliví členové?

 • Ivan Bartoš: organizace MMM, PirateLeaks, mediální činnost, finalizace auditu, pošťák
 • Jakub Michálek: Píšu diplomku, učí se na státnice, okrajově schvalování politického programu, řešení vládního návrhu novelizace autorského zákona
 • Lenka Matoušková: Vodovody, mateřské školky a předškolní vzdělávání, podpora krajů
 • Mikuláš Ferjenčík: správa facebooku, oslava výročí strany, osobní konzultace, deník referendum, rozesílání senátních tisků, pilotní projekt chození na zastupitelstvo Prahy
 • Marcel Kolaja: organizace cesty po evropských Pirátských stranách (DE, NL, BE); schůzka s právníkem zastupující stranu žalovanou OSA; účast na valném shromáždění Pirate Parties International; předložení úkolů uložených Republikovým předsednictvem Zahraničnímu odboru, Personálnímu odboru, Mediálnímu odboru a Administrativnímu odboru, urgence Patrika Doležala o zaplacení dluhu Republikovému předsednictvu, žádost na předsednictva krajských sdružení MSK a PlK o reporting zástupců zvolených za Piráty

3. Volby

Na lednovém zasedání jsme schválili harmonogram. Budeme ho dále plnit. Je třeba připravit harmonogram podobně jako v krajských volbách 2012. Připraví administrativní odbor do 10. května 2013.

Termín Úkol
Konec května 2013 Předložit všechny programové body republikovému výboru
konec června 2013 Schválit všechny programové body celostátním fórem
konec září 2013 Připravit a schválit volební program 2014 – zasedání republikového výboru
konec října 2013 Konference k představení kandidátů na lídra pro eurovolby
23.-24. května 2014 Volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu
listopad 2013 začátek primárních voleb (volba lídrů kandidátní listiny)

Ivan je proti tomu, aby Piráti vstupovali do koalice. Zbytek předsednictva souhlasí. Mikuláš doplňuje, že kandidátky budou otevřeny pro registrované příznivce za podmínek volebního řádu. Otázku koalice pro volby by měl projednat republikový výbor na zasedání. Ivan Bartoš tento bod přednese republikovému výboru i s důvodovu zprávou.

Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru následující návrh:

 1. Republikový výbor zakazuje vést jednání o volební koalici a uzavírat o ní smlouvy pro volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu (§ 16).
 2. Kandidátní listiny sestavuje krajské fórum na základě primárních voleb (§8 VŘ). Účast na kandidátkách České pirátské strany je otevřena pro registrované příznivce, kteří podepíší demokratické minimum, přihlásí se k programu a utvoří si volební prezentaci (§ 10 VŘ). Kandidátní listiny tedy budou otevřené také nezávislým osobnostem a členům regionálních politických stran a hnutí.

A. Pozměňovací návrh k předloze

 • Návrh na vyškrtnutí bodu 2 usnesení.

Republikové předsednictvo tedy hlasuje o původním návrhu usnesení:

Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru následující návrh:

 1. Republikový výbor zakazuje vést jednání o volební koalici a uzavírat o ní smlouvy pro volby do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu (§ 16).
 2. Kandidátní listiny sestavuje krajské fórum na základě primárních voleb (§8 VŘ). Účast na kandidátkách České pirátské strany je otevřena pro registrované příznivce, kteří podepíší demokratické minimum, přihlásí se k programu a utvoří si volební prezentaci (§ 10 VŘ). Kandidátní listiny tedy budou otevřené také nezávislým osobnostem a členům regionálních politických stran a hnutí.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:
nikdo

Usnesení bylo schváleno.

Mikuláš Ferjenčík navrhuje neslučitelnost čelných představitelů kandidátních listin k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Evropského parlamentu. Marcel Kolaja je pro s tím, že navrhuje neslučitelnost kandidátních listin vůbec. Věc bude dále diskutována.

Republikové předsednictvo uvažuje o tom, že na zasedání celostátního fóra proběhne představení čelných kandidátů pro primární volby, případně proběhne zvláštní konference (plánovaný termín říjen 2013).

4. Mediální záležitosti

a) Gratický manuál

Grafický manuál připraví Mikuláš do příštího zasedání republikového předsednictva.

b) Odvolání vedoucí mediálního odboru

Odvolání vedoucí mediálního odboru navrhuje Ivan Bartoš. Návrh po diskusi stahuje jako irelevantní. Republikové předsednictvo naplánuje v nejbližších dnech setkání s týmem mediálního odboru za účelem revize současné mediální strategie a mediálního plánu pro volby 2014.

c) Kampaně

Kampaně, akce (MMM, INDECT, OSA, Kauza Elliptica, Data Protection, Amnestie)

 • MMM: perforované filtry A6 oboustranně (cca 5000 ks), volba tiskárny v pondělí (Bartoš + MO), grafika vytvořena, stejná grafika na letáky (Matoušková, Wagner), hudba Radio Rastafari, workshop na alegorický vůz - čtvrtek 2.5.2013 (info a organizace Krause), sraz na akci v sobotu 4.5.2013 v 12:00 na Karlově náměstí (online streaming z akce stále v jednání)
 • INDECT: jsou třeba výstupy - materiály (petice, grafika), podpora krajských aktivit , jako součást kampaně proti sledování https://forum.pirati.cz/ukoly-pro-kazdeho-f499/pozice-koordinator-kampane-proti-sledovani-t16603.html ; má stálou platnost, nebezpečí nekončí, jen mění formu.
 • OSA: psát na hudba@pirati.cz, máme letáky, řeší se samolepky, chceme od krajů, aby psali, kde byli. Pošleme výzvu OSE, John Lennon oběť autorského zákona, vrácení poplatku za flash disky - když vrátí OSA peníze, tak to bude impulz pro velké společnosti, pokud ne, tak bude následovat žaloba
 • Kauza Elliptica: Ivan odepsal na reakci paní advokátky, kauza uzavřena
 • Data Protection: co je potřeba? Mattias Bjarnemalm pošle podklady na kampaň, kontaktní osoba pro připojení ke kampani, typy na nejlepší zacílení europoslancům - odbor, jenž má na starost příslušou legislativu, Michalel Polák (garant programového bodu soukromí)
 • Amnestie: Vydáme stanovisko, požádáme o poskytnutí informací, Jakl s Klausem podvedli občany, s Ivanem politické spektrum. Piráti žalují a informace nedostali.

5. Zahraniční záležitosti

Podpis dokumentů pro Youth in Action Programme (Petr Kopač)

Republikové předsednictvo pověřuje předsedu strany podepsat a odeslat dokumenty nutné k zapojení České pirátské strany k projektu Youth in Action Programme v pozici partnerské organizace švédských Ung Pirat na pozici promotér.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:

Usnesení bylo schváleno.

6. Zakázka pro technický odbor

Zakázka se týká pluginů do fóra. Jakub Michálek připravil pravidla pro veřejné zakázky. Odhad práce je 35 hodin. Specifikaci zakázky schválilo celostátní fórum. Zvláštní podmínky: specifikace, MOD, včetně kompatibility při upgradu, dokumentace, předání systému (včetně součinnosti při testování), dodání do 1 měsíce od podepsání smlouvy

Návrh soutěže, Mikuláš ve středu předloží RP, upraveno po probrání v hospodě

Hodnotící kritérium Způsob hodnocení Váha
Cena Max 20 000 Kč včetně daně 35 bodů
design chybějící - výborný design 17 bodů
reference chybí jakékoli - výborné reference phpbb 17 bodů
nástin technického provedení chybí - dokonalé technické provedení 26 bodů
rychlost dodání ihned - 1 měsíc 5 bodů

cena 20 000Kč - 0 bodů , 0 Kč - 35 bodů, lineární funkce Rychlost ihned - 5 bodů, za měsíc - 0 bodů, lineární funkce

Další parametry zakázky:

 • Max cena 20 000 Kč včetně případného DPH.
 • Vítěz musí dosáhnout alespoň 50 %, jinak se soutěž ruší
 • Složení hodnotící komise: Pikal, Nový, Profant. V případě nečinnosti určí nadřízený orgán.
 • Nadřízený orgán: Republikové předsednictvo
 • Financování: 10 000 Kč z technického odboru, 10 000 Kč z rozpočtu krajského sdružení Praha
 • Smlouvu připraví Jakub (smluvní pokuta jako 1 % z ceny každý den, po 2 týdnech možnost odstoupení od smlouvy, postoupí všechna práva). (http://www.pravoit.cz/article/nedostatky-a-rizika-smluv-o-vytvoreni-a-dodavce-sw)
 • Návrhy e-aukce, kde budeme naši nabídku inzerovat mimo systémy strany zašle Janek Wagner. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je středa.

7. Finance

a) Bitcoin

Marcel uvádí, že každý dárce identitfikovaný přes web získá jedinečnou bitcoinovou adresu pro zaslání bitcoinu. Bude dobré, pokud se na programování příjmu v bitcoinech přihlásí dobrovolník, pak bude možné dary přijímat. Mikuláš Ferjenčík předkládá návrh usnesení:

 1. Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru přijímat dary v bitcoinech a účtovat je jako komodity, jakmile to bude technicky možné.
 2. Republikové předsednictvo si uvědomuje potenciální riziko ze stranu finančního úřadu, ale považuje prosazení svobody používání bitcoinů za svou politickou prioritu. Vracet budou Piráti pouze dary v rozporu se zákonem.
Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržel se:

Usnesení bylo schváleno.

Jakub Michálek doplňuje, že by po technickém spuštění měl na tuto možnost příjmu upozornil mediální odbor.

b) Chybějící faktury

Dohledání chybějících plateb, faktur, řešení požadavků na proplacení má na starosti Mikuláš.

4. Organizační záležitosti

a) Vnitřní komunikace

Lenka s Ivanem namítají, že není kolegiální, aby bezprostředně před zasedáním republikového předsednictva neupozorňoval na nesplněné úkoly. Navíc sám nesplnil úkol připravit zápis. Marcel se omlouvá za to, že si před předsednictvem dloubl, nenapsal to se zlým úmyslem, ale chtěl na poslední chvíli něco udělat. Dále probíhá diskuse o tom, zda má být vyhlášena anketa o odvolání předsednictva. Ivan s Lenkou jsou spíše proti, protože jim to přijde jako nátlaková akce. Jakub si myslí, že to je jedna z mála forem rychlé zpětné vazby. Dále se diskutuje o lednovém závěru, že by předsednictvo mělo mít chat, na kterém s ním budou moci členi diskutovat ve vyhrazený čas. Mikuláš rozjede 23. května 2013 první chat se sebou. Zbytek termínů se domluví přes internetové fórum..

b) Příští zasedání republikového výboru

Důležité věci na pořad jednání jsou v internetovém fóru. Akci organizují Piráti z krajského sdružení v Moravskéslezském kraji a je o ní prezentace na webu.

c) Zasedání celostátního fóra

Je špatný systém, aby někdo viděl, kdy jiní můžou a naopak ne. Udělali jsme anketu na internetovém fóru.

d) Kontrolní řád, organizační řád

Jakub připravuje dva návrhy, které by zestručnili naše předpisy a zlepšily činnost kontrolní a rozhodčí komise. Jde konkrétně o organizační řád a kontrolní řád.

e) Činnost Libora Michálka v Senátu

Rozdělováním senátních tisků vedoucí administrativního odboru pověřil Michala Wagnera, který bude spolupracovat s garanty a připravovat vyjádření k senátním tiskům pro Libora Michálka. Administrativní odbor vybere prioritní senátní tisky pro zpracování podle vztahu k Pirátskému programu, které jsou rovněž vhodné pro mediální prezentaci a označí je. Zasílat senátorovi bude materiály Viktor Mahrik. Legislativní plán pro Libora Michálka bude doplněn v návaznosti na volební program pro volby do sněmovny.

f) Podatelna republikového předsednictva

Republikové předsednictvo probralo došlé podněty a kolektivně je zodpovědělo.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.