• @cen_f has read permissions
 • @cen_regp has read permissions
 • @cen_fo has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Centrální rozpočet na rok 2017

subjekt:
Česká pirátská strana
schvalovatel:
Republikový výbor
předkladatel:
Republikové předsednictvo
začátek:
2017-01-01
konec:
2017-12-31
registrace:
2017-02-09

Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů centrálního rozpočtu. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.

Příjmy

KódNázevRozpočtový limitCashflow limitRegistrace
100000100Členské příspěvky564204231509-02-2017
100000210Stálý příspěvek1320000009-02-2017
100000220Státní příspěvek na sněmovní volby11499390009-02-2017
100000252Odvedené koaliční podíly60000045000009-02-2017
100000340Úroky0011-07-2017
100000380Příjem z poskytovaní sdílených služeb831425.94788192,127-04-2017
100000500Dary40000040000009-02-2017
100000501Dary na volby1466279013-07-2017
100000600Převod výsledku hospodaření6488648,576488648,5709-02-2017
110000240Příspěvek na mandát krajského zastupitele47500035600009-02-2017
110000250Příspěvek na mandát senátora15000011300009-02-2017
110000330Přijaté koaliční podíly1125008400009-02-2017
110000700Interní převody - příjmy85000085000027-04-2017
112200300Příjmy rozhodčí komise0014-07-2017
112200500Dary rozhodčí komisi0013-07-2017
112300500Dary kontrolní komisi0014-07-2017
112400500Dary republikovému výboru0014-07-2017
112500500Dary republikovému předsednictvu0014-07-2017
112501330Příjmy právní tým - vrácené poplatky, narovnání, vysouzené plnění0014-07-2017
112600500Dary pro administrativní odbor0014-07-2017
112700500Dary pro finanční odbor0014-07-2017
112800500Dary pro mediální odbor0014-07-2017
112900500Dary pro personální odbor0014-07-2017
113000500Dary pro technický odbor0014-07-2017
113100500Dary pro zahraniční odbor600006000014-07-2017
  ∑ 24309663.51∑ 9632155.67 

Výdaje

Neproplacené výdaje

KódNázevRozpočtový limitCashflow limitRegistrace
212200001Provozní výdaje rozhodčí komise-5000-200009-02-2017
212300001Provozní výdaje kontrolní komise-5000-200009-02-2017
212400001Provozní výdaje republikového výboru-40000-3000009-02-2017
212500001Provozní výdaje předsednictva-438000-39600009-02-2017
212500110Volební kampaň do sněmovny-7642595-495691509-02-2017
212500401Odměny vedoucích za výkon funkce-200000-15000009-02-2017
212500402Nájem a provoz sídla strany-100000009-02-2017
212500410Výdaje na právní záležitosti-350000-12000009-02-2017
212500610Odváděné koaliční podíly-600000-30000009-02-2017
212500900Provizorium centrálního rozpočtu-118964.62017-01-04
212500901Rezerva předsednictva-110078.84-72003609-02-2017
212600001Provozní výdaje administrativního odboru-465000-27400009-02-2017
212600201Příspěvek na volební náklady-266000-26600009-02-2017
212700001Provozní výdaje finančního odboru-175000-15500009-02-2017
212700701Splátky vnitrostranických půjček-850000-02017-05-12
212800001Provozní výdaje mediálního odboru-1040000-39000009-02-2017
212900001Provozní výdaje personálního odboru-189367.10-144367.1009-02-2017
212900300Mzdy a odměny-2804000-158100009-02-2017
213000001Provozní výdaje technického odboru-200000-10000009-02-2017
213100001Provozní výdaje zahraničního odboru-210000-13000009-02-2017
231151111PaRo 2015 - Překlad pirati.cz do EN-9400.002017-02-12
231161020PaRo 2016 - Dovybaveni konopného společenského klubu-4745.002017-03-01
231161030PaRo 2016 - Mobilní pirátské podium-15600.002017-02-12
231161040PaRo 2016 - Radio Rastafari-5100.002017-04-09
231162010PaRo 2016 - Hlasovací aplikace-29400.002017-02-12
231162020PaRo 2016 - olomoucké Pirátské listy-12900.002017-02-12
231162030PaRo 2016 - Analýza legalizace v ČR-18300.002016-12-18
231162040PaRo 2016 - Pirátské sousedství-40200.002017-01-29
231162050PaRo 2016 - Opice-21900.002017-01-29
231162060PaRo 2016 - TBL Studio0.002017-02-12
231162070PaRo 2016 - Nová šance Za vrátky-12000.002017-02-12
231162080PaRo 2016 - Ochrana přírody a krajiny v Ústeckém kraji-15000.002017-02-12
231162090PaRo 2016 - Pirátské listy Vysočina-20400.002017-02-12
231162100PaRo 2016 - Pirátské listy VLASTA-9900.002017-02-12
231170000Participativní rozpočtování-185155-009-02-2017
  ∑ -16209005.54∑ -9717318.1 

Salda

Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.

Schválené usnesení

Republikový výbor

 1. schvaluje rozpočet centrály na rok 2017 a její rozpočtový výhled do roku 2020 (viz příjmy a výdaje),
 2. konstatuje, že rozpočtový výhled dle bodu 1 nahrazuje dosavadní rozpočtové výhledy,
 3. odkládá účinnost tohoto usnesení na den, kdy nabude účinnosti nový organizační řád,
 4. bere na vědomí předložený informativní plán peněžních toků do 15. 10. 2017, který je sestaven jako vyrovnaný,
 5. ukládá republikovému předsednictvu řídit finanční toky a bez dalšího schvalování upravovat plán peněžních toků tak, aby celkové uskutečněné náklady centrálního rozpočtu do dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017 byly kryty finančními prostředky na bankovních účtech ve správě celostátních orgánů, tedy aby volební kampaň České pirátské strany neprobíhala na dluh,
 6. konstatuje, že po zřízení krajských bankovních účtů bude celkové čerpání prostředků krajským sdružením omezeno stavem na jeho bankovním účtu (§ 16 odst. 3 písm. e) pravidel hospodaření),
 7. žádá krajská sdružení, aby po schválení svého krajského rozpočtu zapůjčila přebytek krajského rozpočtu centrále pro účely financování voleb do Poslanecké sněmovny s tím, že jim bude vrácen z peněz určených do rozpočtu centrály bezprostředně po tom, co Ministerstvo financí vyplatí příspěvek na úhradu volebních nákladů a vyslovuje s těmito záměry souhlas,
 8. ukládá republikovému předsednictvu přenést výdaje učiněné v rozpočtovém provizoriu 2017 do odpovídajících položek schváleného rozpočtu, resp. do krajských rozpočtů, a to bez zbytečného odkladu po jejich registraci,
 9. ukládá republikovému předsednictvu provést rozpočtové opatření přesunutím potřebné částky z rozpočtu personálního odboru do mzdových výdajů.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/hospodareni2017/rozpocty/strana/start.txt · Poslední úprava: 04.03.2017 23:34 autor: Vojtech.Pikal