• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • Jan.Louzek má oprávnění mazat
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

PaRo 2016 - Mobilní pirátské podium

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Centrální rozpočet na rok 2017
kapitola:
Výdaje Centrály 2017
kód:
231161030
složka:
Mediální odbor
skladba:
Výdaje v mediální oblasti
registrace:
2017-02-12
limit:
-15600.00

Přihláška: Zázemí, ozvučení a osvětlení akcí pirátů na veřejných místech

Výdajová položka v roce 2016: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2017/rozpocty/strana/231151030

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.