• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Provizorium centrálního rozpočtu

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Centrální rozpočet na rok 2017
kapitola:
Výdaje Centrály 2017
kód:
212500900
složka:
Republikové předsednictvo
registrace:
2017-01-04
limit:
-118964.6

Limit provizoria zvýšen na základě jednání #5118 na 148948.90 Kč dle zbytkových prostředky v rezervě předsednictva 2016.

Limit provizoria nastaven 8.2.2018 na reálnou spotřebu provizoria 118 964,60 Kč.

Hospodáři: viz

Proplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.