• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rezerva republikového předsednictva

Toto je výdajová rozpočtová položka. Výdajová rozpočtová položka je kolonka rozpočtu, která odhaduje celkové roční výdaje z daného právního důvodu. Z výdajové rozpočtové položky lze čerpat peníze, jakmile byla položka registrována.

rozpočet:
Rozpočet Pirátů na rok 2016
kapitola:
Republikové předsednictvo
kód:
212500100
složka:
Republikové předsednictvo
registrace:
2016-02-25
limit:
-179528.90
účel:
veřejné
zdroj:
veřejné peníze, poslanecká sněmovna
vazby:
Příjmy celkem

Položka byla dne 6.4. rozhodnutím RP 36/2016 snížena o 250,- Kč ve prospěch položky 212700003

Položka byla dne 11.8. rozhodnutím RP 66/2016 navýšena o 228 200,- Kč z položky 232000000 (Senátní nominace).

Položka byla dne 11.8. rozhodnutím RP 66/2016 snížena o 250 000,- Kč ve prospěch položky 212800003 (MO, Volby).

Položka byla dne 17.8. rozhodnutím RP 3661 snížena o 85 000,- Kč ve prospěch položky 212800003 (MO, Volby).

Položka byla dne 30.8. rozhodnutím RP 3765 snížena o 15 600,- Kč ve prospěch položky 212500001 (RP, Provozní výdaje RP).

Položka byla dne 25.10. rozhodnutím RP 4226 snížena o 12 000,- Kč ve prospěch položky 212500001 (FO, Vedení účetnictví).

Položka byla dne 30.10. rozhodnutím RP 4242 snížena o 20 000,- Kč ve prospěch položky 212500001 (RP, Provozní výdaje RP).

Položka byla dne 30.10. rozhodnutím RP 4242 snížena o 15 000,- Kč ve prospěch položky 212700001(FO, Provozní výdaje FO).

Položka byla dne 16.12. rozhodnutím RP #4582 snížena o 45 000,- Kč ve prospěch položky 231162000(PaRo, 2. kolo PaRo 2016).

Položka byla dne 19.12. rozhodnutím RP #4582 navýšena o 15 940,90 Kč v neprospěch položky 231162000(PaRo, 2. kolo PaRo 2016).

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 navýšena o 20 000,00 Kč v neprospěch položky 212500005(RP, Pirátský grant).

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 navýšena o 16 000,00 Kč v neprospěch položky 213000003(TO, Práce a údržba systémů).

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 navýšena o 36 000,00 Kč v neprospěch položky 212900003 (PO,Odměny).

Položka byla dne 26.1.2017 rozhodnutím RP #5118 navýšena o 40 000,00 Kč v neprospěch položky 212500002 (RP, Provoz sídla strany).

Položka byla dne 29.1.2017 rozhodnutím RP #5137 navýšena o 90 000,00 Kč v neprospěch položky 212800004 (MO, Odměny, Personální výdaje).

Z položka bylo dne 29.1.2017 rozhodnutím RP #5137 přesunuto 50 000,00 Kč ve prospěch položky 212800003 (MO, Volby).

Z položka bylo dne 29.1.2017 rozhodnutím RP #5147 přesunuto 45 000,00 Kč ve prospěch položky 212800003 (MO, Volby).

Předchozí navýšení rezervy dne 26.1.2017 v neprospěch položky 213000003(TO, Práce a údržba systémů) nebylo v souladu s rozpočtovými pravidly; viz. Rezerva byla zpětně snížena o 4000,-.

Hospodáři: viz

Proplacené výdaje

Neproplacené výdaje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.